RSSProfessionals

Duurzaam vooruit met jouw bedrijf

Van: op 24 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Gelderland, Professionals

Wil jij met jouw bedrijf stappen maken op het gebied van duurzaamheid? Dan hebben wij een uitdagende bijeenkomst, speciaal voor MKB-ondernemers. Op 7 juni a.s. zijn wij te gast Interface in Scherpenzeel. Ontmoet collega MKB bedrijven en hoor de visies van  topsprekers als Ruud Koornstra en Geanne van Arkel. Meer informatie

Nationale Duurzaamheid Awards 2017

Van: op 24 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals

Hoe een zakelijk Initiatief kan uitgroeien tot een duurzame Happening! In 2017 ging het Nationaal Duurzaamheid Instituut van start met het zichtbaar maken van duurzaamheid en het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen het MKB. Door het verstrekken van keurmerken op dat gebied en het organiseren van (netwerk) bijeenkomsten promoot het NDI deze bewegingen en maakt het […]

Klein wonen – De hype voorbij?

Van: op 24 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Flevoland, Professionals

Op vrijdag 16 juni organiseren Platform31, RVO.nl, de gemeente Almere en het Woningbouwatelier een evenement waarin het thema klein wonen centraal staat. Wat is het precies? Voor wie is het interessant en wat zijn goede voorbeelden? Hoe geven we klein wonen meer kans? De vraag naar klein wonen neemt een vlucht. Of het nu gaat […]

Smart Sustainable Cities 2017 – Viable Solutions

Van: op 23 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Utrecht

In 2050 woont maar liefst 70% van de wereldbevolking in de stad. Daarmee wordt de druk op de kwaliteit van leven in de stad, in ieder opzicht, enorm. Tijdens de conferentie Smart Sustainable Cities 2017 – Viable Solutions op 14 juni  is dit het centrale thema. Ben je student, docent, onderzoeker of professional in de […]

Trouw Duurzame 100 ‘Een nieuwe economie’

Van: op 23 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals, Publiek

Het huidige economische systeem pleegt roofbouw op onze planeet. Wat zijn de alternatieven? Een duurzame en groene economie klinkt leuk, maar een transitie is ingewikkeld en kost tijd. Voor een echte duurzame economie zijn andere prikkels, nieuwe regels, experimenteer-zones en frisse maatstaven nodig. Zelfs eigendomsverhoudingen komen ter discussie te staan. We hoeven bij dit ingewikkelde […]

Energie tekent het landschap

Van: op 19 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals, Publiek

Hoe geven ruimtelijk ontwerpers en planners de energietransitie vorm? Met o.a. Dirk Sijmons. De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee, woningen die van het aardgas af moeten en de aanleg van zogenaamde smart grids en warmtenetten. De opwekking en distributie […]

Climate Proof Cities

Van: op 19 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals, Publiek

How can urban design help us to prepare our cities for climate change? Climate change impacts urban life all over the world -and we need to start preparing our cities for it. Also in the city of Amsterdam, where hot summer days make the urban mercury rise 6-9 C higher than in its rural surroundings, […]

Lekker eten! Goed bezorgd?

Van: op 18 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals

Bezorgplatforms zoals Deliveroo en UberEats wentelen ondernemersrisico af op de jonge bezorgers die ze laten rijden: Krijg je een verkeersongeluk; dan sta je er alleen voor. Word je ziek; geen loon. Gaat je fiets stuk; jouw probleem. Dat kan anders! Kom met Kamerlid Gijs van Dijk naar de Youth Plan actiedag om Deliveroo en UberEats […]

M.e.r. voor omgevingsvisie en -plan: cascaderen of combineren?

Van: op 16 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Utrecht

Met het oog op de doelen van de Omgevingswet speelt de vraag wat het MER kan betekenen voor omgevingsvisie en omgevingsplan? Kan het MER bijvoorbeeld compacter en is cascaderen zinvol? Op donderdagmiddag 15 juni vindt een studiemiddag plaats over dit actuele onderwerp. De Omgevingswet streeft naar vermindering van de onderzoekslasten, onder meer door het voorkomen […]

Circulaire noodzaak: Terugwinning zeldzame metalen topprioriteit

Van: op 13 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Utrecht

Sommige grondstoffen zijn zo schaars dat uitputting in het verschiet ligt. Dit zijn de zeldzame metalen, die veel gebruikt worden in elektronica. Hoe gaan we zo zuinig mogelijk om met de resterende hoeveelheid zeldzame metalen en hoe winnen we deze terug uit complexe producten zoals laptops? Tijdens dit symposium hebben we een aantal Nederlandse topexperts […]

Toekomst van zorg in dorpen

Van: op 11 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Friesland, Professionals, Publiek

Doarpswurk nodigt jou van harte uit voor de eerste bijeenkomst van Netwerk Zorgzame Dorpen op donderdag 1 juni in Nieuwehorne. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema zorg centraal. Wat verstaan we onder zorg? Welke rol heeft het dorp? Welke rol wil het dorp? En hoe zorg je als dorp voor goede onderlinge hulp en verbinding? […]

Training ‘circular economy redesigning’

Van: op 11 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Zeeland

Dit voorjaar startte de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs (CoP CE & Onderwijs). In deze community werken scholen en bedrijven samen aan ‘circular economy redesigning’; de transitie naar een circulaire economie. In de week van de Circulaire Economie spraken wij op 19 januari jl. tijdens de bijeenkomst de Zeeuwse Route naar een Circulaire Economie massaal […]

Workshop Levencyclusanalyse (LCA)

Van: op 10 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Rotterdam, Zuid-Holland

Startpunt voor verduurzaming van uw product en de keten Krijgt u vragen van klanten over de milieueffecten of CO2-footprint van uw product? Zoekt u aanknopingspunten en kansen om met ketenpartners de milieueffecten in de keten van uw product te beperken? Kom naar de Workshop Levenscyclusanalyse (LCA) van Stichting Stimular. De workshop is interessant voor bedrijven […]

Voedselvernieuwersfeest

Van: op 8 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Zuid-Holland

Gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen! Tijdens het Voedselvernieuwersfeest op 11 mei bij Koppert Cress in Monster wordt de Voedseltransitie in Zuid-Holland zichtbaar en tastbaar. De Voedselfamilies van Zuid-Holland geven een kijkje in de keuken van hun voedselinnovatienetwerk. Leden delen hun plannen en presenteren de innovatieve ideeën van de eerste proeftuinen. Daarnaast is er […]

FoodUp! Live

Van: op 7 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Brabant, Professionals

FoodUp! Live Ben jij in je dagelijkse leven of professioneel bezig met eten, maar raak je soms in de war van alle mogelijkheden en alternatieven? Wil je ook weten hoe jouw voedselkeuze bijdraagt aan hoe we in de toekomst eten? Kom naar FoodUp! Live. In drie talkshows schetsen we een aantal belangrijke voedselproblemen en gaan […]

FoodUp! Live

Van: op 7 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Brabant, Professionals

FoodUp! Live Ben jij in je dagelijkse leven of professioneel bezig met eten, maar raak je soms in de war van alle mogelijkheden en alternatieven? Wil je ook weten hoe jouw voedselkeuze bijdraagt aan hoe we in de toekomst eten? Kom naar FoodUp! Live. In drie talkshows schetsen we een aantal belangrijke voedselproblemen en gaan […]

FoodUp! Live

Van: op 7 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Brabant, Professionals

FoodUp! Live Ben jij in je dagelijkse leven of professioneel bezig met eten, maar raak je soms in de war van alle mogelijkheden en alternatieven? Wil je ook weten hoe jouw voedselkeuze bijdraagt aan hoe we in de toekomst eten? Kom naar FoodUp! Live. In drie talkshows schetsen we een aantal belangrijke voedselproblemen en gaan […]

Open college Energietransitie en de rol van de burger

Van: op 7 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Brabant, Professionals, Publiek

We zitten midden in de energietransitie en de omslag naar duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie is een dagelijks terugkerend onderwerp in de media. Om de noodzakelijke transitie in onze maatschappij te maken is het van groot belang om die energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen op te wekken. Zo zijn er al een groot […]

VanGasLos Momentum en opening VanGasLos expositie

Van: op 7 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals, Publiek

Op 10 mei van 16.00 tot 20.00 in Amsterdam vieren we met een beleidsmakers, bestuurders, politici, CEO’s, gamechangers, kunstenaars, trendsetters, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties dit unieke moment. Hiervoor is in samenwerking met Gallery Vriend van Bavink een bijzondere tentoonstelling gemaakt waarin het Kunstenaarscollectief G4 en Anne-Jan Reijn hun visie geven op het energieverbruik […]

12 mei- Bewonersdag Aardgasvrij Wonen

Van: op 7 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals, Publiek

Op 12 mei is de eerste beurs voor bewoners, VVE’s, huurders en lokale initiatieven over de transitie van aardgas af in woonwijken. Vele professionele partijen hebben zich verzameld om bewoners zo goed mogelijk te helpen met hun vragen en twijfels.  Op deze beurs kan iedereen informatie krijgen over warmtepompen, isolatie en alle andere maatregelen om […]

VVM Café: Certainty is so yesterday!

Van: op 6 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Utrecht

De gevestigde wetenschap definieert niet meer exclusief wat relevante manieren zijn om sociale ontwikkelingen te problematiseren, laat staan ze op te lossen. Dit geldt des te meer voor complexe vraagstukken met grote belangen, zoals op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft een metaprobleem veroorzaakt: als de wetenschap niet meer leidend is, wie dan wel? Die […]

Symposium: Waterstof of Niet(s)? Toekomst van Waterstof als Energiedrager en Brandstof

Van: op 5 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Drenthe, Professionals

Er zijn nog legio uitdagingen voor de productie, opslag, transport en eindgebruik van waterstof. Is het gasnet wel geschikt voor transport ervan? Wat zijn de kosten in vergelijking met de alternatieven? Hoe concurreert waterstof eigenlijk met andere energiedragers (bijvoorbeeld in mobiliteit)? Waar zijn de grootste kansen voor waterstof? Kunnen we voldoende (duurzaam) waterstof maken of […]

Lezing door Gaby Herweijer: Eet als een expert

Van: op 5 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Publiek, Utrecht

De voedingsindustrie houdt ons voor de gek met misleidende etiketten en onjuiste voedingsclaims van fabrieksproducten. Daarnaast is op het internet veel onjuiste informatie over voeding te vinden en vliegen de voedselhypes je om de oren: groene smoothies, gojibessen, speltbrood… Wat is nu écht gezond? In mei 2016 heeft online platform I’m a Foodie het boek […]

Valentine van der Lande vertelt over 10 jaar ondernemerschap

Van: op 5 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Publiek, Utrecht

Wat er kan misgaan als je niet op de details let – en 9 andere lessen die internetondernemer Valentine van der Lande leerde in 10 jaar ondernemerschap. Valentine van der Lande (1978) startte op haar dertigste de revolutionaire schrijverswebsite TenPages.com, waarmee ze het NOS-journaal en zo’n beetje elke krant in Nederland haalde. De website bood […]

Ontbijtsessie – van willen naar doen!

Van: op 4 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Professionals, Utrecht

Op 19 juni a.s. organiseren Gemeente Utrecht, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Climate Neutral Group de ontbijtsessie ‘Van willen naar doen’. De afgelopen jaren is er veel gesproken over duurzaam ondernemen. Tijd om aan de slag te gaan: start samen met collega ondernemers concrete initiatieven om de energietransitie vorm te […]