Beste Jesse, hou je rug recht

Van: op 1 april 2017

politici Wat een geweldig resultaat! Ik was er bij in Nijmegen en wist niet wat ik zag. Bij eerdere vergaderingen van GroenLinks leden zag ik slechts grijze koppies en geitenwollensokkendragers, maar nu domineerde de jeugd. Jullie zijn de enige partij die dat voor elkaar heeft gekregen. En terecht want klimaat en milieu gaat om hun toekomst. Alle lof voor het hele campagne team.

Maar nu zit je in de tang, samen met Kathalijne tussen lieden die de zorg voor de aarde en het klimaat slechts met de mond belijden en er verder schijt aan hebben. Dat is heel anders dan applaudisserende jeugd. Zij denken slechts aan één ding, geld, geld en nog eens geld. De industrie heeft al gelobbyd tegen enige vorm van lastenverzwaring. De lange arm van Donald Trump reikt ook tot diep in ons land.

Toch zal de oplossing van de energietransitie van een verandering van het belastingregiem moeten komen. Het is eigenlijk vreselijk eenvoudig. Als iedereen, particulier en bedrijf, klein en grootgebruiker gewoon evenveel energiebelasting voor vervuilende energie moet gaan betalen, zal de transitie zich vanzelf pijlsnel voltrekken. Een bedrag van 6 cent per kWh primaire energie inhoud van de grondstof is al genoeg en dit kan stapsgewijs worden opgebouwd in 15 jaar. Uiteraard moet groene energie vrijgesteld worden van energiebelasting.

Vanwege het lage rendement van 40 à 50 % zal stroom uit een kolencentrale met ca 2,5 x 6 cent per kWh belast moeten worden, uit een gascentrale met minstens 2 x 6 cent per kWh eindgebruik. Gas voor verwarming zal met ca 9 x 6 cent per m3 belast moeten worden en olieproducten met 10 x 6 cent per liter.

De dreigende lastenverzwaring, stapsgewijs in 15 jaar, zal resulteren in een heuse investeringsgolf door iedereen. Op termijn leidt dit dan tot lastenverlichting omdat deze investeringen voor groene energie en besparing zich snel laten terugverdienen. Subsidies zullen nauwelijks meer nodig zijn. Als de andere partijen hier niet toe bereid zijn, kunnen we het schudden en kan GroenLinks maar het beste in de oppositie gaan.

Een andere eis moet zijn dat het systeem van salderen wordt gegarandeerd voor minstens 25 jaar. En oh ja het hoger beroep van de staat in de klimaatzaak tegen Urgenda moet worden ingetrokken

Natuurlijk zijn er ook wensen om de mobiliteit te verduurzamen, maar het Noorse systeem met vrije parkeerplaatsen en vrije baan voor bus, taxi en elektrische auto werkt geweldig, dus…laat dat rekening rijden maar zitten. De mensen in de file kunnen ook zelf bedenken om op een ander tijdstip of op een andere manier te reizen. De bijtellingsregeling voor auto’s van de baas mag ook best wat minder lucratief en de elektrische auto’s mogen daarvan vrijgesteld blijven.

Ik zou nog wel wat meer wensen hebben. Alle stadsbussen kunnen elektrisch, de maximum snelheid kan terug naar 120 en alle tweetakt brommers verbieden, evenals tweetakt bladblazers, grasmaaiers en motorboten.

We moeten uiteraard versneld van het gas af en de gas- en kolencentrales moeten zo snel mogelijk sluiten, maar dat kan alleen als er vaart gezet wordt achter aanleg van windparken, zonneparken, geothermie, restwarmtebenutting en isolatie. Voor mijn part een noodwet om al die achterlijke bezwaarprocedures te passeren. Indien een project aan algemene voorwaarden voor hinder voldoet, geen bezwaar mogelijk.

Tot slot ligt de subsidie op het bijstoken van hout mij zwaar op de maag. Met de voorwaarde voor hout uit zogenaamd duurzaam beheerde bossen wordt de hand gelicht.

Natuurbossen in Canada en de VS veranderen binnen die regels in monocultures van snelgroeiende soorten. Zonder dood hout in een bos, is er echter geen ander waardevol leven mogelijk. Die subsidie moet onmiddellijk stoppen. Biomassa centrales zijn OK maar mogen alleen met afval-biomassa uit eigen land gestookt worden.

Ik weet ook nog wel wat wisselgeld te bedenken. Geef Buma zijn zin met een sociale dienstplicht voor 18 – 19 jarigen. Maar dan voor de duur van een heel jaar en daarmee het recht verkrijgend op drie jaar gratis studeren. Wie langer wil studeren kan lenen. De niet verder studerenden kunnen een vergoeding ontvangen in de vorm van aandelen in een windpark of zonnepark.

Je zult deze brief waarschijnlijk niet lezen, want de onderhandelingen vreten alle tijd en energie.

Ik wens je veel sterkte en hoop dat je de rug recht houdt.

Han Blok

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Maarten van Lelyveld schreef:

    Beste Han,
    Sorry, maar ik vind het bevoordelen van groen echt onzinnig. Je krijgt dan alleen maar gefoezel en gedoe want wat is immers groen? Beter is het om alle energie te belasten, liefst in Europees of wereld niveau maar ” wij” in Nederland mogen best fors vooroplopen,(maar nu lopen we fors achter: dat eerst maar eens inhalen!)

    Maarten

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: