De kracht van links (deel 4)

Van: op 11 maart 2017 | 0 reacties | categorie: Inzicht

links verkiezingenVan alle uitdagingen waar we de komende decennia voor staan, staat het indammen van de ecologische crisis met stip bovenaan. Andere uitdagingen zijn eerlijker delen, het recht op werk, het indammen van de vluchtelingenstroom, betaalbaar wonen en goede zorg. De gevestigde politiek staat vrijwel met lege handen, want de drijvende krachten achter hun economisch beleid zijn voor een belangrijk deel de oorzaak van deze problemen. De kracht van samenwerkend Links is het bij de wortel aanpakken van deze uitdagingen met een op waarden gebaseerd, integraal beleid. Dit zal ook het rechtspopulisme de wind uit de zeilen nemen. Europese samenwerking is daarbij onontbeerlijk.

Deel 1 ging over het verlies van politieke macht van links in Europa door de opkomst van het neoliberalisme, rechts en links populisme en groene partijen. Deel 2 beschreef de behoefte aan bestaanszekerheid, de kern van een gezamenlijke linkse visie. In deel 3 volgde een oproep aan politieke partijen om hun waarden breder dan alleen integriteit en omgangsvormen te definiëren en uit te dragen. Dit laatste deel benadrukt de noodzaak tot samenwerking vanuit die brede context.

De vernietiging van ons milieu vormt de grootste bedreiging voor het bestaan van de mens. Nu al worden miljarden mensen door die vernietiging getroffen. Dat lot zal onze kleinkinderen niet bespaard blijven. Hun bestaan zal ernstig worden aangetast als er de komende twintig jaar geen ingrijpende maatregelen genomen worden. Bij het overgrote deel van de burgers, veel politieke partijen èn de journalistiek wordt dit nog niet zo ervaren. Het is amper een onderwerp in de verkiezingsstrijd. Als het milieu al aan de orde komt, gaat het over klimaat, terwijl andere ecologische grenzen als biodiversiteit, landgebruik, de veerkracht van oceanen, de nitraat- en fosfaatcyclus en de chemische verontreiniging ook overschreden worden. Als het al over klimaatverandering gaat, gaat over energie, terwijl de voedselketen daarvan de belangrijkste oorzaak is. Als het over moraal en waarden gaat, zouden we het juist hier over moeten hebben.

Tijdklem

Gelukkig zijn jonge politici van vrijwel alle politieke partijen zich een stuk bewuster van de urgentie van het milieuvraagstuk. Dat blijkt uit het manifest dat met Jan Terlouw als inspirerende moderator onlangs is gelanceerd. Dit manifest geeft enige hoop, maar aan het verspreiden van meer kennis over milieu en aan milieubewustzijn zal nog hard gewerkt moeten worden. Omdat we wat betreft het indammen van de ecologische crisis in een tijdklem zitten, kunnen we daar niet op wachten. Het meest effectief op kortere termijn is duurzaamheid te verbinden met zaken die wel hoog op wensenlijstjes van burgers staan: eerlijk betaald werk, betaalbare huisvesting en gezondheidszorg en een effectiever vluchtelingenbeleid. Dat is heel goed mogelijk, want duurzaamheid is vaak de sleutel om aan die wensen te kunnen voldoen.

Vooral het recht op eerlijk betaald werk kan niet genoeg benadrukt worden. Dit recht verschaft mensen zekerheid en koopkracht bijvoorbeeld als het gaat om wonen, gezondheid, voedsel en onderwijs. Werkgelegenheid is ook de motor achter integratie. Voldoende werk in Afrikaanse en Aziatische landen zal bovendien de vluchtelingenstromen uit die landen kunnen indammen. Belangrijk is dat de productie aan een aantal eisen voldoet. Die eisen zijn eerlijke beloning, goede arbeidsomstandigheden, geen overbelasting van het milieu, geen uitputting van schaarse grondstoffen en energie en geen belastingontwijking en -ontduiking. Het overgrote deel van de huidige productieketens voldoet niet aan deze eisen. Vrijhandel leidt overal ter wereld tot scherpe concurrentie op de kostprijs ten koste van milieu, uitputting van grondstoffen, arbeidomstandigheden, eerlijke beloning en staatsinkomsten die nodig zijn voor collectieve voorzieningen.

 

‘Neoprotectionisme’

Hoe ecologische en economische bestaanszekerheid te garanderen wordt uitgewerkt in de tien punten van ‘De Grote Transitie’. Het gaat ondermeer om een ander belastingstelsel, een circulaire economie, het aanpakken van de financiële sector, een kortere werkweek en investeren in energiebesparing, groene energie, recycling, duurzame landbouw, zorg, onderwijs. Allemaal zaken die veel banen op zullen leveren en waar we morgen mee kunnen beginnen. Het betekent dat productieketens aan eisen op het gebied van beloning (B), arbeid (A), recycling (R) en milieu (M) moeten voldoen. Binnen het gebied dat aan deze BARM-eisen voldoet is vrij verkeer van personen, goederen en diensten mogelijk. Het is cruciaal de markt te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van producten die niet aan de BARM-eisen voldoen. Noem het ‘neoprotectionisme’ als noodzakelijk tegenwicht voor neoliberalisme en vrijhandel. Het leidt tot een open circulaire economie met een grote mate van zelfvoorziening waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden.

Bij De Grote Transitie gaat het om samenhang; dat je voor de aanpak van de meeste problemen niet aan één touwtje kunt trekken. De onderlinge verwevenheid van veel punten vereist een integrale aanpak, waarbij de grenzen die het milieu stelt niet overschreden mogen worden. Zo is het mogelijk om uit de neerwaartse spiraal te komen. Een spiraal van groeiende bestaansonzekerheid door een groeiverslaafde en schuldgedreven economie die grote ongelijkheid schept en het milieu vernietigt. Het is een verbindende visie waarbij afscheid wordt genomen van de gedachte dat er geen alternatief voor globalisering is.

 

Waar ben je vóór

Take back control‘ is hierbij de opgave. De politiek heeft zelf veel van haar macht aan de markt gegeven. Om die macht te heroveren gaat het erom waar je vóór bent. Dus niet tegen wereldhandel, maar voor een circulaire en dus meestal regionale economie en voor eerlijke handel; niet tegen groei maar voor eerlijk delen; voor de kwaliteit van milieu, zorg en onderwijs. Niet met een opgeheven vingertje mensen op hun milieugedrag aanspreken, maar het mensen veel gemakkelijker maken duurzamer te leven in plaats van, zoals nu, ze dat juist moeilijk te maken. Door deze transitie zal de kwaliteit van het bestaan van iedereen erop vooruit gaan en kunnen we die kwaliteit van het bestaan ook voor toekomstige generaties waarborgen. Dat is een politiek die uitgaat van rechtvaardigheid; die uitgaat van waarden en beginselen. In tegenstelling tot de vrije markt, want de markt kent geen moraal.

Een dergelijke politiek zal voor een belangrijk deel het rechtspopulisme de wind uit de zeilen nemen. Dan hoeft er niet met gekleurde Nederlanders of asielzoekers om banen en huizen geconcurreerd te worden. Het is een politiek die de zorgen van mensen serieus neemt. Hoe krijg ik weer een baan of heb ik mijn baan morgen nog? Kan ik mijn hypotheek nog wel betalen of betaalbaar een huis huren? Hoe kom ik uit mijn schulden? Hebben mijn kinderen nog kans op goede opleiding met daarna een baan? Kunnen we zoveel asielzoekers opvangen en hoe verdedigen we onze waarden bijvoorbeeld als het gaat om scheiding van kerk en staat, homo- en vrouwenrechten? De Europese Unie, wat hebben we daar eigenlijk aan? Is het werkelijk zo erg gesteld met het milieu? Het zijn terechte zorgen die Links, met een op hoofdpunten gedeelde visie, kan aanpakken en proteststemmen zo weer terug kan winnen.

 

Neuzen in één richting

De PvdA zal zich de komende tijd grondig gaan bezinnen. De onder Wim Kok afgeschudde ideologische veren, zullen vrijwel zeker weer deels in ere worden hersteld; beginselen als de kwaliteit van het bestaan, het recht op werk en eerlijk delen. GroenLinks is gelukkig al teruggekomen op het al te liberale beleid van Femke Halsema. De SP was een belangrijke criticaster van het neoliberalisme en hoeft slechts het groene hart – zoals bij oud-voorman Remi Poppe – weer te laten kloppen. Ook over een humaan en ruimhartig asiel- en vluchtelingenbeleid kunnen de neuzen in dezelfde richting gaan staan. Dat geldt ook voor het weer betaalbaar maken van wonen en zorg, door speculatie tegen te gaan en doorgeslagen managerscultuur en bureaucratie te bestrijden. En samenwerkend links is niet tegen ‘Europa’, maar voor een sociaal, duurzaam en slagvaardig Europa. Op de huidige manier doormodderen is geen optie. Zo kan Links het vertouwen van de kiezer, ook van mensen die nu op de PVV stemmen, winnen en wordt Links, nationaal en Europees, weer een factor van betekenis.

 

Om Links kan je niet heen

Door vergaand samen te werken en elkaar bij huidige en toekomstige coalitievorming vast te houden, kan men bij geen enkele kabinetsformatie nog om GroenLinks, SP en PvdA heen. Dat kan, als men er echt voor gaat, de kracht van Links zijn. Samen zijn er nu virtueel meer zetels dan de VVD heeft en met een wervend programma wordt het mogelijk dat samenwerkend Links meer zetels zal krijgen dan VVD en CDA samen. Met partijen als D66, ChristenUnie en Partij van de Dieren valt goed samen te werken. En als het CDA rentmeesterschap en ‘eerlijk delen’ serieuzer neemt, valt er ook met hen compromissen te sluiten. Met de VVD zal dat nu vrijwel onmogelijk zijn. Een samenwerkend en liefst verenigd Links doet simpelweg niet mee als op hoofdpunten geen stevige vooruitgang wordt geboekt. Linkse partijen helpen de VVD, het CDA en D66 beter niet aan een meerderheid als zij niet kiezen voor eerlijk delen, en als er niet stevig in het milieu wordt geïnvesteerd. Kies dan liever voor een constructieve maar scherpe oppositie, zodat kiezers weten waar ze de volgende keer op moeten stemmen. Samen optrekken zal een zoektocht zijn, maar meer nog is het een boeiende missie.

Op dit moment is in Duitsland de ster van Martin Schultz aan het rijzen. Dat lukt hem door geloofwaardig over het voetlicht te brengen dat hij weet wat de zorgen van veel mensen zijn. Hij doet uitspraken als ‘mensen die hun geld voor zich kunnen laten werken, hebben het beter dan mensen die moeten werken voor hun geld’. Dat geeft hoop. Kom dus onbevreesd op voor de waarden waar Links voor staat en draag die inspirerend en met optimisme uit. Dat alles in de wetenschap dat het bieden van effectief tegenwicht aan mondialisering, vrijhandel en de belangen van het ‘Grote Geld’ verre van gemakkelijk zal zijn. Wel noodzakelijk.

Frans van der Steen
Lid Platform Duurzame en Solidaire Economie

Dit artikel werd eerder geplaatst op platformdse.org

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: alle reacties worden gemodereerd door de redactie en zijn derhalve niet direct zichtbaar. Reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden in geen geval geplaatst. Lees verder de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

[update] Energieleverancier Vandebron doet een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Dit bod kan worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. Vandebron geeft de centrale een nieuwe bestemming. De kolencentrale aan de ring van de hoofdstad is van de […]

| 23 maart 2017 | 0 Comments
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.   Snel naar 100% schone energie uit Nederland De Nationale Energiecommissie […]

| 21 maart 2017 | 4 Comments
Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

De opwarming van de aarde blijft abstract. We weten dat temperaturen stijgen, maar het is moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen. Daarom brengt inspiratieplatform LaatBloeien de temperatuurontwikkeling sinds 1880 ten gehore, in samenwerking met componist Merlijn Twaalfhoven. Tijdens WNF Earth Hour 2017 maken zangers uit heel Nederland bij de Erasmusbrug de […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

De nieuwe burgemeester van Den Haag Pauline Krikke kiest klimaat als één van haar twee speerpunten naast huiselijk geweld. Haar installatie afgelopen vrijdag stond in het teken van klimaatverandering. Na afloop van de ceremonie werd ze toegezongen door een klima​atkoor van ruim 100 Haagse burgers en nam ze de uitnodiging van Den Haag Fossielvrij aan […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft voor het basisonderwijs een checklist ontwikkeld om te beoordelen of lesmateriaal over zwerfafval kan bijdragen aan waardenontwikkeling en gewoontevorming rond afval. Voor het middelbaar onderwijs is een checklist ontworpen om na te gaan of interventies om zwerfafval te verminderen effectief zijn. Beide producten zijn het resultaat van […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Zembla: Bos als brandstof

Zembla: Bos als brandstof

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megatonnen CO2 per jaar uit. Gelukkig is er bos. Bossen zijn de zuiverende longen van de aarde. Ze nemen het CO2 op en scheiden zuurstof uit. Maar […]

| 19 maart 2017 | 2 Comments

Inzicht

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Het realiseren van een circulaire economie vraagt op (inter-)organisatieniveau om rekenmodellen voor materiaalstromen. Dergelijke modellen blijken er niet te zijn. Dus eigenlijk is het onderhand tijd om te komen tot een geïntegreerd kosten-baten model (KBM). Zo’n model zou inzicht moeten geven in de waardecreatie cascade door de tijd heen, want dat is waar circulair organiseren […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Om te kunnen transformeren naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen noodzakelijk. Route Circulair, een eventreeks georganiseerd door Kirkman Company, behandelt vijf circulaire bedrijfsmodellen aan de hand van wetenschappelijk praktijkonderzoek. Tijdens de derde editie op 16 februari stond de avond in het teken van het platformmodel en het product-als-dienstmodel. Wat zijn de verdiensten van […]

| 19 maart 2017 | 0 Comments
Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

In de afgelopen verkiezingscampagne was het weliswaar een klein onderwerp, maar toch kwam het in enkele debatten ter sprake: rekeningrijden. Of kilometerheffing, congestieheffing of wegbeprijzing, zoals het ook wel wordt genoemd. In feite een ander business model voor automobiliteit, dat een groot deel van de partijen wil invoeren om de toenemende filedruk tegen te gaan. […]

| 19 maart 2017 | 1 Comment
Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Van alle kanten kwamen er felicitaties binnen. “Het populisme verslagen” heette het. Een twijfelachtige conclusie dunkt mij. De PVV is immers met 8 zetels gestegen en het CDA kreeg er met een soort PVV-light programma ter bescherming van de Joods-Christelijke traditie, 6 zetels bij. Samen 14 zetels winst voor de Islamofoben. Hoe zo verslagen? Rutte […]

| 18 maart 2017 | 2 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: