De postcoderoos is een onnodig gedrocht

Van: op 7 oktober 2016

solarroof postcoderoosDe Regeling Verlaagd Tarief is een landelijke regeling die het mogelijk maakt te investeren in en te profiteren van zonnepanelen die niet op eigen dak liggen. De regeling verloopt altijd via een coöperatie en is beperkt tot woningen die in dezelfde of direct aangrenzende postcode liggen als de installatie. Vandaar de populaire naam postcoderoos. De regeling is beperkt tot kleingebruikers met een maximumverbruik van 10.000kWh per jaar.

 

Kosten en baten

De investering voor 1 kWh/jaar productie is €1,20 (excl BTW) Dit is gebaseerd op recente offertes voor installaties met ca 200 panelen, een prijs van € 1,00 per Wp , inclusief omvormers en installatie en opbrengst 0,85 kWh per jaar per Wp vermogen. De BTW over de investering door de coöperatie kan worden teruggevraagd. De belastingkorting is: 12 cent per kWh (Dit is de energiebelasting incl BTW)

De totale hoeveelheid opgebrachte energie wordt jaarlijks door de coöperatie geregistreerd via een aparte meter en naar rato van de inleg verdeeld over de deelnemers. Dit getal wordt doorgegeven aan de energieleverancier. Via een contract met de belastingdienst wordt gedurende 15 jaar de korting door energieleverancier in mindering gebracht op de lopende rekening voor stroomlevering. Het aantal kWh met korting is beperkt tot het aantal verbruikte kWh met een maximum van 10.000 kWh/j.

De stroomverkoop verloopt door de coöperatie via een contract aan een energiebedrijf dat inkoopt. Het ontvangen bedrag wordt via de coöperatie naar rato van de inleg en na aftrek van kosten aan de deelnemers uitgekeerd Over het verkoopbedrag dient de coöperatie BTW te betalen. De coöperatie moet extra kosten maken voor een afzonderlijke aansluiting of meter en eventueel notariskosten voor de registratie van de coöperatie. De geschatte netto opbrengst uit verkoop van stroom bedraagt 3 cent /kWh.

Totaal voordeel 15 jaar x (12 + 3) = 15 cent = €2.25 per investering van €1,20

Na afloop van het 15 jarig contract kan de installatie door de coöperatie worden overgedragen/verkocht aan de eigenaar van het gebouw.

Verplichte winkelnering? Het is niet toegestaan meerdere energieleveranciers per aansluiting te hebben. Energieleveranciers zijn niet verplicht stroom af te nemen van een postcoderoos project en daarvoor de administratieve lasten te dragen om de tariefsverlaging door te rekenen. Sommigen stellen als voorwaarde dat de deelnemers zich voor levering bij hen aansluiten.

Omvang. Over het algemeen worden postcoderoos projecten opgezet voor enkele duizenden panelen en tientallen deelnemers. Daarvoor is dan een aparte coöperatie nodig.

 

Een organisatorisch en administratief gedrocht

Zoals het stroomdiagram laat zien, zijn er nogal wat routes van geld en stroom tussen diverse partijen in het spel. De administraties en contracten kosten veel inspanning. Om dit op te zetten is een leger vrijwilligers nodig die moeten leuren om deelnemers te krijgen. Soms komt daar nog een subsidie bij van een Provincie, soms een nationale SDE subsidie. Het geheel is een bureaucratisch gedrocht.

pcroosschema

 

Het kan ook veel eenvoudiger en effectiever

 • Alle energiebedrijven worden verplicht voor minstens een bepaald % van hun levering groene stroom te leveren van gegarandeerd Nederlandse oorsprong. Dit percentage dient op te lopen naar 100 omstreeks 2030.
 • Energiebedrijven die hiervoor moeten investeren, mogen de kosten daarvoor (rente en afschrijving) verrekenen in hun tarieven.
 • Energiebedrijven dienen de kosten voor inkoop en productie van grijze stroom en groene stroom gescheiden te houden en die kosten mogen alleen doorberekend worden over het bijbehorende type.
 • Energiebedrijven worden verplicht het aanbod van groene stroom door aangesloten burgers, bedrijven en coöperaties in te kopen tegen een redelijke marktprijs. Over de inkoop dient door het energiebedrijf BTW te worden afgedragen.
 • Over alle ingekochte groene stroom van Nederlandse oorsprong geldt voor alle burgers en mkb bedrijven een vrijstelling van energiebelasting inclusief BTW over die belasting. Dit levert uiteindelijk (in 2030) een inkomstenderving van ca 4 miljard voor de staat. De overheid betaalt dit via een opslag van de energiebelasting over grijze stroom voor alle gebruikers met meer dan 10.000 kWh per jaar. Een verhoging met 4 cent/kWh levert al 4 miljard op. Bovendien kunnen de subsidieregelingen zoals SDE plus (à 4 miljard) en vele anderen worden afgeschaft omdat zonder energiebelasting de productie en verkoop van groene stroom voldoende rendement oplevert.
 • Stroom uit steenkool- of gascentrales die hout bijstoken wordt niet tot groene stroom gerekend, en de subsidie daarvoor (4 miljard) wordt ook afgeschaft..
 • Voor stroom uit buitenland ingekocht geldt de regeling niet.
 • De huidige salderingsregeling wordt bij aanschaf van een installatie voor groene stroom gegarandeerd tot 15 jaar na installatie.

Op deze wijze wordt het voor iedereen aantrekkelijk om groene stroom te gebruiken. De vrijwilligers, notarissen en belastinginspecteurs en alle ambtenaren die subsidies regelen, kunnen iets anders gaan doen. De energiebedrijven gaan doen wat ze allang hadden moeten doen. De kolencentrales gaan dicht, er komt netto 8 miljard vrij voor de overheid, grote windturbine parken en zonneparken verschijnen en er ontstaat veel werkgelegenheid voor installateurs

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ron schreef:

  Een installatie per investeerder, met eigen meter zodat de eigenaar ook kan wisselen van energieleverancier. De leverancier dient alleen voor 1 afnemer 2 meters bij te houden. Hoe moeilijk kan het zijn.

Laatste nieuws

Tapijt maken met duurzame eiwitten spaart grondstoffen

Tapijt maken met duurzame eiwitten spaart grondstoffen

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar duurzame alternatieven voor fossiele grondstoffen. Ook EOC Belgium NV, dat compounds voor de tapijtindustrie produceert. Samen met Wageningen Food & Biobased Research onderzocht het bedrijf de eigenschappen van specifieke eiwitten, en hoe deze zo aangepast kunnen worden dat ze geschikt zijn voor toepassing in tapijtcoatings. Doel van het […]

| 23 februari 2017 | 0 Comments
Meer dan de helft supermarktvoedsel bevat toegevoegde suiker

Meer dan de helft supermarktvoedsel bevat toegevoegde suiker

Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat aan meer dan de helft (56%) van alle voedselproducten in de supermarkt suiker wordt toegevoegd. Als je licht bewerkte en onbewerkte producten als vers fruit en groente en losse ingrediënten als kruiden, zout en olie buiten beschouwing laat en alleen het eten uit de fabriek (bewerkt en sterk bewerkt […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren bijna verleden tijd

Patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren bijna verleden tijd

De Europese lidstaten hebben besloten dat producten  van klassieke veredeling zoals planten, zaden en vruchten uitgezonderd dienen te worden van patentering. Hiermee scharen ze zich achter het recent ingenomen standpunt van de Europese Commissie. Dit besluit werd genomen in de Raad voor Concurrentievermogen. De Europese Commissie concludeerde in haar verklarende notitie van november 2016 dat […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Studenten roepen Wageningen Universiteit op financieel duurzaam te worden

Studenten roepen Wageningen Universiteit op financieel duurzaam te worden

Studenten van de Wageningse actiegroep Fossil Free Wageningen hebben een petitie aan het college van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) aangeboden. Met deze petitie, die door ruim duizend mensen is ondertekend, roept de groep de universiteit op om over te stappen naar een duurzame bank die niet investeert in fossiele brandstoffen. Onder de […]

| 18 februari 2017 | 0 Comments
Verkiezingsprogramma’s verschillen in effect op de leefomgeving

Verkiezingsprogramma’s verschillen in effect op de leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid. In totaal […]

| 18 februari 2017 | 0 Comments
1,8 miljoen voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten

1,8 miljoen voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten

De New Food Challenge daagt (startende) bedrijven uit om aantrekkelijke nieuwe voedselproducten op basis van plantaardige eiwitten te ontwikkelen. Bedrijven die een innovatief idee hebben voor voedsel gemaakt van bijvoorbeeld peulvruchten, noten, paddenstoelen of zeewier kunnen een bedrag van maximaal 30.000 euro winnen om hun plannen verder uit te werken. De beste ideeën komen vervolgens […]

| 17 februari 2017 | 4 Comments

Inzicht

Wat Links bindt (deel 3)

Wat Links bindt (deel 3)

Er is veel wat linkse partijen met elkaar verbindt. Een gezamenlijke visie en programma dat de zorgen van veel Europeanen serieus neemt en de uitdagingen op het gebied van werk, milieu en vluchtelingen bij de wortel en in samenhang aanpakt, kan bij veel mensen het vertrouwen in de politiek herstellen. Dit biedt een noodzakelijk tegenwicht […]

| 26 februari 2017 | 0 Comments
Hoe kan (loopbaan) begeleiding bijdragen aan groei van de samenleving?

Hoe kan (loopbaan) begeleiding bijdragen aan groei van de samenleving?

De toegevoegde waarde van loopbaanbegeleiding, learning by doing, persoonlijke ontwikkeling en begeleidend leren is onvoldoende bekend bij professionals in de onderwijs- en arbeidsmarkt. Dat blijkt uit veel contacten die Marjolein Hins als verbinder voerde met specialisten op dit gebied. “Hoe vind ik uit wat de unieke talenten en expertises van mijn mensen of van mijzelf […]

| 24 februari 2017 | 0 Comments
Wordt het BBP nu minder belangrijk?

Wordt het BBP nu minder belangrijk?

Het afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer zich intensief bezig gehouden met het begrip ‘brede welvaart’. Is het Bruto Binnenlands Product BBP een goede maatstaf voor welvaart, en zo niet, hoe meet je welvaart dan wel? Dit artikel biedt een overzicht over wat er bereikt is en wat er nog te wensen blijft. De afgelopen […]

| 23 februari 2017 | 0 Comments
Duurzaam gewassen telen met gratis warmte diep uit de bodem

Duurzaam gewassen telen met gratis warmte diep uit de bodem

Wanneer het gaat over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wordt al snel gedacht aan windmolens en zonnepanelen die elektriciteit opwekken. Toch wordt het overgrote deel van onze energie gebruikt om warmte mee te produceren, niet stroom. Voor de opwek van warmte wordt voornamelijk aardgas, dat schaars en duur wordt, gebruikt. Tuinbouwbedrijven weten daar […]

| 21 februari 2017 | 2 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: