De postcoderoos is een onnodig gedrocht

Van: op 7 oktober 2016

solarroof postcoderoosDe Regeling Verlaagd Tarief is een landelijke regeling die het mogelijk maakt te investeren in en te profiteren van zonnepanelen die niet op eigen dak liggen. De regeling verloopt altijd via een coöperatie en is beperkt tot woningen die in dezelfde of direct aangrenzende postcode liggen als de installatie. Vandaar de populaire naam postcoderoos. De regeling is beperkt tot kleingebruikers met een maximumverbruik van 10.000kWh per jaar.

 

Kosten en baten

De investering voor 1 kWh/jaar productie is €1,20 (excl BTW) Dit is gebaseerd op recente offertes voor installaties met ca 200 panelen, een prijs van € 1,00 per Wp , inclusief omvormers en installatie en opbrengst 0,85 kWh per jaar per Wp vermogen. De BTW over de investering door de coöperatie kan worden teruggevraagd. De belastingkorting is: 12 cent per kWh (Dit is de energiebelasting incl BTW)

De totale hoeveelheid opgebrachte energie wordt jaarlijks door de coöperatie geregistreerd via een aparte meter en naar rato van de inleg verdeeld over de deelnemers. Dit getal wordt doorgegeven aan de energieleverancier. Via een contract met de belastingdienst wordt gedurende 15 jaar de korting door energieleverancier in mindering gebracht op de lopende rekening voor stroomlevering. Het aantal kWh met korting is beperkt tot het aantal verbruikte kWh met een maximum van 10.000 kWh/j.

De stroomverkoop verloopt door de coöperatie via een contract aan een energiebedrijf dat inkoopt. Het ontvangen bedrag wordt via de coöperatie naar rato van de inleg en na aftrek van kosten aan de deelnemers uitgekeerd Over het verkoopbedrag dient de coöperatie BTW te betalen. De coöperatie moet extra kosten maken voor een afzonderlijke aansluiting of meter en eventueel notariskosten voor de registratie van de coöperatie. De geschatte netto opbrengst uit verkoop van stroom bedraagt 3 cent /kWh.

Totaal voordeel 15 jaar x (12 + 3) = 15 cent = €2.25 per investering van €1,20

Na afloop van het 15 jarig contract kan de installatie door de coöperatie worden overgedragen/verkocht aan de eigenaar van het gebouw.

Verplichte winkelnering? Het is niet toegestaan meerdere energieleveranciers per aansluiting te hebben. Energieleveranciers zijn niet verplicht stroom af te nemen van een postcoderoos project en daarvoor de administratieve lasten te dragen om de tariefsverlaging door te rekenen. Sommigen stellen als voorwaarde dat de deelnemers zich voor levering bij hen aansluiten.

Omvang. Over het algemeen worden postcoderoos projecten opgezet voor enkele duizenden panelen en tientallen deelnemers. Daarvoor is dan een aparte coöperatie nodig.

 

Een organisatorisch en administratief gedrocht

Zoals het stroomdiagram laat zien, zijn er nogal wat routes van geld en stroom tussen diverse partijen in het spel. De administraties en contracten kosten veel inspanning. Om dit op te zetten is een leger vrijwilligers nodig die moeten leuren om deelnemers te krijgen. Soms komt daar nog een subsidie bij van een Provincie, soms een nationale SDE subsidie. Het geheel is een bureaucratisch gedrocht.

pcroosschema

 

Het kan ook veel eenvoudiger en effectiever

 • Alle energiebedrijven worden verplicht voor minstens een bepaald % van hun levering groene stroom te leveren van gegarandeerd Nederlandse oorsprong. Dit percentage dient op te lopen naar 100 omstreeks 2030.
 • Energiebedrijven die hiervoor moeten investeren, mogen de kosten daarvoor (rente en afschrijving) verrekenen in hun tarieven.
 • Energiebedrijven dienen de kosten voor inkoop en productie van grijze stroom en groene stroom gescheiden te houden en die kosten mogen alleen doorberekend worden over het bijbehorende type.
 • Energiebedrijven worden verplicht het aanbod van groene stroom door aangesloten burgers, bedrijven en coöperaties in te kopen tegen een redelijke marktprijs. Over de inkoop dient door het energiebedrijf BTW te worden afgedragen.
 • Over alle ingekochte groene stroom van Nederlandse oorsprong geldt voor alle burgers en mkb bedrijven een vrijstelling van energiebelasting inclusief BTW over die belasting. Dit levert uiteindelijk (in 2030) een inkomstenderving van ca 4 miljard voor de staat. De overheid betaalt dit via een opslag van de energiebelasting over grijze stroom voor alle gebruikers met meer dan 10.000 kWh per jaar. Een verhoging met 4 cent/kWh levert al 4 miljard op. Bovendien kunnen de subsidieregelingen zoals SDE plus (à 4 miljard) en vele anderen worden afgeschaft omdat zonder energiebelasting de productie en verkoop van groene stroom voldoende rendement oplevert.
 • Stroom uit steenkool- of gascentrales die hout bijstoken wordt niet tot groene stroom gerekend, en de subsidie daarvoor (4 miljard) wordt ook afgeschaft..
 • Voor stroom uit buitenland ingekocht geldt de regeling niet.
 • De huidige salderingsregeling wordt bij aanschaf van een installatie voor groene stroom gegarandeerd tot 15 jaar na installatie.

Op deze wijze wordt het voor iedereen aantrekkelijk om groene stroom te gebruiken. De vrijwilligers, notarissen en belastinginspecteurs en alle ambtenaren die subsidies regelen, kunnen iets anders gaan doen. De energiebedrijven gaan doen wat ze allang hadden moeten doen. De kolencentrales gaan dicht, er komt netto 8 miljard vrij voor de overheid, grote windturbine parken en zonneparken verschijnen en er ontstaat veel werkgelegenheid voor installateurs

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ron schreef:

  Een installatie per investeerder, met eigen meter zodat de eigenaar ook kan wisselen van energieleverancier. De leverancier dient alleen voor 1 afnemer 2 meters bij te houden. Hoe moeilijk kan het zijn.

Laatste nieuws

Aanleg transportkabel offshore windparken Borssele door Westerschelde kan starten

Aanleg transportkabel offshore windparken Borssele door Westerschelde kan starten

Vlaanderen en Nederland zijn het eens geworden over een veilige inbedding van een onderzeese stroomkabel door de Westerschelde. De kabel moet vanaf 2019 en 2020 windparken voor de kust bij Borssele aansluiten op het net aan land. Het Havenbedrijf Antwerpen zal op basis hiervan haar beroep bij de Raad van State intrekken. Daarmee zijn de […]

| 26 maart 2017 | 0 Comments
VPRO Tegenlicht: ‘Groene Dromen’

VPRO Tegenlicht: ‘Groene Dromen’

Hoe duurzaam onderneemt Nederland? VPRO Tegenlicht heeft een lange traditie in het signaleren van initiatieven die duurzaamheid en ondernemerschap combineren. Maar wat als er, zoals na de mislukte overname van Unilever, kritiek ontstaat dat een bedrijf zich minder moet richten op duurzaamheid en meer op directe winst? Is duurzaamheid leuk zolang het de aandeelhouder niets […]

| 26 maart 2017 | 0 Comments
Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

[update] Energieleverancier Vandebron doet een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Dit bod kan worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. Vandebron geeft de centrale een nieuwe bestemming. De kolencentrale aan de ring van de hoofdstad is van de […]

| 23 maart 2017 | 2 Comments
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.   Snel naar 100% schone energie uit Nederland De Nationale Energiecommissie […]

| 21 maart 2017 | 5 Comments
Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

De opwarming van de aarde blijft abstract. We weten dat temperaturen stijgen, maar het is moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen. Daarom brengt inspiratieplatform LaatBloeien de temperatuurontwikkeling sinds 1880 ten gehore, in samenwerking met componist Merlijn Twaalfhoven. Tijdens WNF Earth Hour 2017 maken zangers uit heel Nederland bij de Erasmusbrug de […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

De nieuwe burgemeester van Den Haag Pauline Krikke kiest klimaat als één van haar twee speerpunten naast huiselijk geweld. Haar installatie afgelopen vrijdag stond in het teken van klimaatverandering. Na afloop van de ceremonie werd ze toegezongen door een klima​atkoor van ruim 100 Haagse burgers en nam ze de uitnodiging van Den Haag Fossielvrij aan […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments

Inzicht

Het roer moet snel om in de voedselproductie

Het roer moet snel om in de voedselproductie

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking voeden? Een prangende vraag met de groei van 7 naar 10 miljard mensen in 2050 in het verschiet en steeds meer signalen dat de huidige productie- en consumptiewijze spaak loopt. De FAO heeft er een nieuw rapport aan gewijd. Door de groeiende druk op de natuur, sociale ongelijkheid en […]

| 26 maart 2017 | 1 Comment
De lokroep van circulaire banen

De lokroep van circulaire banen

Een van de belangrijkste redenen om circulaire economie te omarmen, tenminste voor beleidsmakers, is het feit dat het banen oplevert. Getallen noemen met veel nullen werkt dan indrukwekkend. We hebben ook nog een naam voor deze banen: Circulaire banen, volgens een recent rapport. Mooi, denk ik dan. Banen, altijd fijn. Wie wil dat nou niet? […]

| 26 maart 2017 | 0 Comments
Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Het realiseren van een circulaire economie vraagt op (inter-)organisatieniveau om rekenmodellen voor materiaalstromen. Dergelijke modellen blijken er niet te zijn. Dus eigenlijk is het onderhand tijd om te komen tot een geïntegreerd kosten-baten model (KBM). Zo’n model zou inzicht moeten geven in de waardecreatie cascade door de tijd heen, want dat is waar circulair organiseren […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Om te kunnen transformeren naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen noodzakelijk. Route Circulair, een eventreeks georganiseerd door Kirkman Company, behandelt vijf circulaire bedrijfsmodellen aan de hand van wetenschappelijk praktijkonderzoek. Tijdens de derde editie op 16 februari stond de avond in het teken van het platformmodel en het product-als-dienstmodel. Wat zijn de verdiensten van […]

| 19 maart 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: