Economische Verkenning van vitaal belang voor de regio

Van: op 22 september 2012

Om een regionale economie te stimuleren moet je kunnen sturen. En om te sturen zijn gegevens nodig. Betrouwbare cijfers over zaken als productie, inkomen en handel. Die cijfers worden doorgaans op landelijk niveau samengesteld. Het CPB presenteert daaruit jaarlijks de Macro Economische Verkenning.

Een gemeente of regio zou zelf een Regionale Economische Verkenning (REV) kunnen samenstellen, die een goed kompas vormt voor de ontwikkeling van de regio. Hier en daar gebeurt dat al, vooral nog op provinciaal niveau. Een voorbeeld is de BEL, de Barometer Economie Limburg  en de onderzoeken van sommige Kamers van Koophandel.

De nadruk van deze rapporten, en natuurlijk ook die van de MEV, ligt traditioneel op economische groei. Dit moet anders: mens- en natuurwaarden verdienen een stevige plek. Dit kan door een kleinere schaal te kiezen. Op regionaal niveau is het makkelijker om op duurzaamheids- en sociale indicatoren te sturen. Gemeenten, lokale bedrijven en burgers kunnen daar allemaal hun voordeel mee doen en aan de hand van zo’n Verkenning initiatieven opstarten. Bestaande activiteiten die reeds voldoen aan criteria kunnen worden opgeschaald.

Zaken die in onze ogen onmisbaar onderdeel van zo’n Regionale Economische Verkenning zijn, zijn bijvoorbeeld het aandeel zelf opgewekte duurzame energie, inzicht in lokale cradle-to-cradle processen en netwerken, de ecologische voetafdruk, het aantal onderlinge transacties tussen regionale bedrijven, een interlokale handelsbalans en lokale financieringen. Daarnaast zouden maatschappelijke participatie en voorzieningen als zorg en kinderopvang onderdeel van zo’n rapportage kunnen zijn.

Om zo’n REV tot stand te brengen is het belangrijk dat gemeentes, onderwijs, instellingen en bedrijfsleven samen gaan werken. Er zijn voldoende hogescholen en universiteiten die de parameters voor een circulaire economie kunnen ontwerpen. En wanneer eenmaal een goede kwantitatieve onderbouwing van het presteren van een regio in beeld is, zou de volgende stap het ontwerpen en het implementeren van een parallel waardesysteem in de vorm van een lokaal betaalmiddel kunnen zijn, dat deze regionale waarden tot uitdrukking brengt.

Zo krijgen regio’s de instrumenten in handen om hun eigen economie te gaan sturen. Bestuurders en ondernemers krijgen gezamenlijke parameters die zij zelf kunnen beïnvloeden en die er toe doen. De menselijke maat en de ecologische verbinding komen terug in het bestuur en in de economie, maar ook binnen het perspectief van de burgers.

Met een helder inzicht in het resultaat van de gezamenlijke inspanningen in een regio ontstaat als vanzelf een hernieuwd handelingsperspectief, dat burgers uitnodigt om mee te doen. En actieve participatie van een groter deel van de bevolking leidt op haar beurt tot een economisch en sociaal vitale samenleving met voldoende veerkracht om macro-crises te weerstaan. De investering in een REV betaalt zich zo binnen afzienbare tijd terug.

Peter van Vliet en Martijn Jeroen van der Linden
Platform Duurzame en Solidaire Economie

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht, Lokale economie, Regio 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. Artikelen van platformleden in 2012 | Platform DSE | 19 januari 2015

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Tijd voor lef en radicale regels voor duurzaamheid

Tijd voor lef en radicale regels voor duurzaamheid

De BV Nederland krabbelt en struikelt de goede kant op en de circulaire economie lijkt in opkomst. Steeds meer best practices, fantastisch onderzoek en talrijke innovaties worden zichtbaar. Maar we zijn te ver weg van een tipping point. De initiatieven laten zich namelijk niet gemakkelijk opschalen. Begrijpelijk, want sectoren en ondernemers in lineaire ketens moeten […]

| 25 juni 2017
De energietransitie is noodzakelijk, dat moet iedereen inzien

De energietransitie is noodzakelijk, dat moet iedereen inzien

Energietransitie moet door alle bedrijven en politici worden omarmd en moet in ieder onderwijsprogramma aan bod komen. Dat stelt Volker Beckers, voormalige CEO van RWE en tegenwoordig onder andere voorzitter van de adviesraad van het Erasmus Centre of Future Energy Business.   Hoe krijgen we de noodzakelijke veranderingen voor elkaar? De energietransitie moet breed worden […]

| 25 juni 2017
Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: