Energierekening bestaat voor een steeds groter deel uit belasting

Van: op 7 februari 2017 | 8 reacties | categorie: Nieuws

aardgasDe energierekening bestaat voor een steeds groter deel uit belasting en het wordt nóg gekker. Nu al gaat bijna de helft van de energierekening voor Nederlandse huishoudens naar de belastingdienst. In de komende jaren zal dat nog meer worden, omdat de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) op exploderen staat. Deze schiet de komende tijd omhoog van € 60,- per jaar nu naar € 200,- in 2020: een ruime verdrievoudiging.

Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. De woordvoerder van minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dit bevestigd.

 

ODE één grote subsidiepot

De ODE werd in 2013 ingevoerd. De opbrengst hiervan wordt gebruikt als subsidie om windparken op zee en andere projecten voor de productie van groene energie te realiseren. Destijds bedroeg de heffing voor een gemiddeld huishouden (3.500 kWh stroom, 1.500 m3 gas) nog geen tientje. Inmiddels is dat al € 60,-; een stijging van ruim 500%.

Via de ODE zorgen de Nederlandse huishoudens dit jaar voor een subsidiepot met € 678 miljoen. Voor 2020 heeft het ministerie uit de ODE een bedrag van € 2,3 miljard begroot. Dat komt ruwweg neer op € 200,- per huishouden. Er zit dus weer een enorme belastingverzwaring aan te komen; dit keer van ruim 230%.

 

Nog meer lastenverzwaring

Om te voldoen aan de internationale klimaatdoelstellingen, zal Nederland sneller moeten groeien op het gebied van duurzame energie. “Ons land bungelt onder aan de ranglijst van landen die zich daaraan gecommitteerd hebben en moet de komende jaren dus nog veel terrein goedmaken. Het is zeer de vraag of een jaarlijkse ODE-bijdrage van € 2,3 miljard op den duur volstaat,” stelt Hans de Kok, directeur van Pricewise.nl. De kans is groot dat de kosten per huishouden nog verder omhoogschieten.

 

Kleinste post is voor energie

Slechts 35% van de energielasten van een doorsnee gezin gaat nu op aan de kostprijs voor aardgas en elektra. Van de overige 65% vloeit 45% naar de belastingdienst en is 20% voor netwerkkosten. “Belasting is een dominante factor en torent boven de kale gas- en stroomkosten uit. Door de sterke stijging van de ODE wordt het verschil alleen maar groter. Maar ook de energiebelasting blijft elk jaar stijgen,” aldus De Kok. Hij houdt er sterk rekening mee dat energiefactuur de komende jaren steeds hoger wordt.

 

Ten slotte ook nog btw

Voor het gemiddelde gezin steeg de optelsom van alle energiebelasting in de afgelopen acht jaar fors met ruim € 225,-, van € 550,- naar € 775,- per jaar. Samen met de voorziene stijging van de ODE lopen energiebelastingen en -heffingen over een periode van tien jaar op tot maar liefst € 900,- per jaar. Over de energiebelasting en ODE wordt ook nog btw geheven. “Dit laatste is niet uniek. Bij sigaretten en autobrandstoffen wordt ook eerst accijns geheven en daarbovenop btw,” aldus De Kok.

 

Heffingskorting voor iedereen

Ter compensatie krijgen alle huishoudens in Nederland een vaste aftrekpost van € 373,-, de zogenoemde heffingskorting. Dit omdat de overheid een warm huis beschouwt als een basisbehoefte. De subsidie wordt op de jaarrekening verrekend met de leveringskosten voor stroom, omdat niet iedereen een gasaansluiting heeft.

 

Turteltaks

De gang van zaken met de ODE doet denken aan wat in de Belgische volksmond Turteltaks heet (vernoemd naar minister Turtelboom, die deze impopulaire maatregel invoerde). Sinds begin 2016 zijn de Belgen via de Bijdrage Energiefonds ineens veel meer kwijt aan energielasten. Zij lossen daarmee de schuld af die ontstond toen de regering veel meer groene-stroomcertificaten voor zonnepanelen had afgegeven dan was begroot. Dit kost een gemiddeld huishouden € 100,- tot € 130,- per jaar extra, wat tot veel protest leidde.

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ron schreef:

  Voor diegenen die het hier al over de energierekening gehad hebben: Deze is inderdaad zo opgesteld dat het niet stimuleert minder energie te gebruiken. Scheid de rekening eens in vaste kosten en energie-gebruiks-afhankelijke kosten. Kijk dan eens wat het effect is van besparingen. Verreweg het grootste deel van de energierekening is te beïnvloeden. Zonder óf met kleine investeringen zijn al grote winsten te behalen. Van het bespaarde geld kunnen investeringen gedaan worden om nóg meer energie te besparen.

 2. Duurzame Fred schreef:

  Zelfs dit artikel maakt de mesnen niet wakker. Dit komt omdat mensen ook horen dat energie besparende maatregelen veel geld kost en het lang duurt voordat het terugverdiend wordt.

  Wanneer we eimand uit onze omgeving kennen en het rustig uitleggen en alle vragen die er (later) gesteld worden ook beantwoord worden, dan de mensen bereid zijn om te gaan investeren.

  Zelf heb ik op het papier de uitleg opgeschreven en meegegeven. Zodat mijn kenissen het op een later stadium (rustige moment) nog konden nalezen. Later heb ik een eigen website gemaatk. Het kwartje moet eerst landen of zoals iemand ooit tegen mij zie “Het zaadje moet geplant worden, daarna sproeien en groeien.”

 3. Gerrit Smouter schreef:

  Eerder was al via http://www.stand.nl naar voren gebracht dat de plannen niet uitgewerkt zijn voor besteding van 1/3e van de energiebelasting. Deze ruimte zou ingebouwd zijn omdat men daarlangs de daling van de afnemende aardgasopbrengsten voor de HRA-pot gaat compenseren. Zoals we weten, is die HRA-pot gegarandeerd voor 200 jaar voor alle eigen woning bezitters daaruit, zonder daarbij rekening te houden met het inkomen van de HRA-profiteurs. Een algemene energieheffing over 100% van de consumenten in ons land, wordt daardoor voor 1/3 misbruikt voor slechts 1/4 van de bewoners, terwijl daaruit 10% jaarlijks 6 miljard van de gehele HRA-pot voor zichzelf geclaimd heeft.
  Dankzij het Rutte 2 Kabinet, die dat in de HRA handhaving als speerpunt van eigen bestaan in de verkiezingen gebruikt heeft en dat vervolgens in wetten heeft vast laten leggen zonder rekening te houden met de aardbevingen die sinds 2008 in de Noordelijke provincies opdoen. De ‘Hand van God’ blijkt hierlangs de hebzucht van 0,2% van de NL bevolking te zijn, inmiddels meer dan 220.000 miljonairs en 180.000 huishoudens waar meer dan 42 euro/uur bij een volledig dienstverband van 1.750 uren per jaar verdiend wordt.

  Voornoemde energiebelasting wordt niet geheven over de grootverbruikers, waardoor de aanjagende werking van energiebesparing voor grootverbruikers geheel ontbreekt.

 4. Maarten van Lelyveld schreef:

  Het is jammer dat maar relatief weinig mensen weten hoe duur energie is. Daardoor is er maar een klein verminderingseffect van electriciteit en gas. Mensen die hun eigen brandhout moeten hakken en sjouwen weten beter dat warmte”consumptie” in huis consequenties heeft.

  Dus: energieleveranciers zouden moeten vertellen wat de totaalprijs per KW en per kubieke meter gas is. Tja.

  Maarten

 5. pieter schreef:

  Vreemd dat bijna niemand het absurde inziet van het betalen van BTW(belasting) over energiebelasting en ODE. Alsof belasting een product is…het feit dat deze ook geheven wordt over tabak en brandstof maakt het niet minder absurd!

 6. henkz schreef:

  Inderdaad goede ontwikkeling, op die manier wordt aangemoedigd om zuinig met energie om te gaan, hetzij door te besparen, hetzij door zelf op te wekken.

  Ik ben alleen benieuwd of dit ook geldt voor grootverbruikers.

 7. Lex schreef:

  Wat een flutverhaal en tendentieus artikel. Clubs als Pricewise proberen zichzelf in stand te houden met dit soort berichtgeving

  Om onze duurzame doelstellingen te realiseren is dit nodig en helpt meteen om om ter schakelen naar zon en wind. Des te hoger de belastingen des te sneller het nog voordeliger wordt om onafhankelijk te worden vh elektriciteitsnet (dus geen belastingen meer). Dus is eigenlijk heel mooi!

 8. Adri schreef:

  Dit is een logische ontwikkeling en werkt ook mee om de duurzaamheid te bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden niet geplaatst. Lees ook de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Meer dan de helft supermarktvoedsel bevat toegevoegde suiker

Meer dan de helft supermarktvoedsel bevat toegevoegde suiker

Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat aan meer dan de helft (56%) van alle voedselproducten in de supermarkt suiker wordt toegevoegd. Als je licht bewerkte en onbewerkte producten als vers fruit en groente en losse ingrediënten als kruiden, zout en olie buiten beschouwing laat en alleen het eten uit de fabriek (bewerkt en sterk bewerkt […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren bijna verleden tijd

Patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren bijna verleden tijd

De Europese lidstaten hebben besloten dat producten  van klassieke veredeling zoals planten, zaden en vruchten uitgezonderd dienen te worden van patentering. Hiermee scharen ze zich achter het recent ingenomen standpunt van de Europese Commissie. Dit besluit werd genomen in de Raad voor Concurrentievermogen. De Europese Commissie concludeerde in haar verklarende notitie van november 2016 dat […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Studenten roepen Wageningen Universiteit op financieel duurzaam te worden

Studenten roepen Wageningen Universiteit op financieel duurzaam te worden

Studenten van de Wageningse actiegroep Fossil Free Wageningen hebben een petitie aan het college van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) aangeboden. Met deze petitie, die door ruim duizend mensen is ondertekend, roept de groep de universiteit op om over te stappen naar een duurzame bank die niet investeert in fossiele brandstoffen. Onder de […]

| 18 februari 2017 | 0 Comments
Verkiezingsprogramma’s verschillen in effect op de leefomgeving

Verkiezingsprogramma’s verschillen in effect op de leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid. In totaal […]

| 18 februari 2017 | 0 Comments
1,8 miljoen voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten

1,8 miljoen voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten

De New Food Challenge daagt (startende) bedrijven uit om aantrekkelijke nieuwe voedselproducten op basis van plantaardige eiwitten te ontwikkelen. Bedrijven die een innovatief idee hebben voor voedsel gemaakt van bijvoorbeeld peulvruchten, noten, paddenstoelen of zeewier kunnen een bedrag van maximaal 30.000 euro winnen om hun plannen verder uit te werken. De beste ideeën komen vervolgens […]

| 17 februari 2017 | 4 Comments
Verkiezingsprogramma’s rechtse partijen blind voor duurzaam en milieu

Verkiezingsprogramma’s rechtse partijen blind voor duurzaam en milieu

Milieu is een ondergeschoven kindje in veel verkiezingsprogramma’s. Dat concludeert Natuur & Milieu op basis van de doorrekeningen van het PBL. “Van alle grote rechtse partijen durft alleen de VVD de milieu-impact van haar verkiezingsprogramma door te laten rekenen,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu, “De klimaatimpact van het VVD-programma is […]

| 16 februari 2017 | 1 Comment

Inzicht

Duurzaam gewassen telen met gratis warmte diep uit de bodem

Duurzaam gewassen telen met gratis warmte diep uit de bodem

Wanneer het gaat over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wordt al snel gedacht aan windmolens en zonnepanelen die elektriciteit opwekken. Toch wordt het overgrote deel van onze energie gebruikt om warmte mee te produceren, niet stroom. Voor de opwek van warmte wordt voornamelijk aardgas, dat schaars en duur wordt, gebruikt. Tuinbouwbedrijven weten daar […]

| 21 februari 2017 | 1 Comment
Zei de klimaatmaffioos tegen de islamofoob

Zei de klimaatmaffioos tegen de islamofoob

Beste mensen in de andere bubble, deze brief is eigenlijk bedoeld als antwoord op de recente reactie van Tilasmi Frigge op mijn stuk over schulpdieren en het reptielenbrein. Ik denk echter dat zijn reactie niet op zichzelf staat en door een bredere beweging wordt gedragen. Daarom mijn antwoord aan allen die zich voelen aangesproken. Bedankt […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Wei Wu Wei: een Nieuw Businessmodel voor de politiek

Wei Wu Wei: een Nieuw Businessmodel voor de politiek

Binnenkort zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De kloof tussen de kiezer en de politici lijkt groter dan ooit. En meer politieke partijen dan ooit strijden om de gunst van de kiezer. De partijen zetten alles op alles om zichzelf te profileren. Van nepaccounts tot doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Het is tijd voor […]

| 18 februari 2017 | 1 Comment
De samenwerking van links (deel 2)

De samenwerking van links (deel 2)

De belangrijkste opdracht van links is in de nationale en Europese politiek weer een factor van betekenis worden en zo een tegenwicht aan neoliberaal en populistisch rechts te bieden. Dat kan door vergaande samenwerking, en op den duur samengaan, op een wervend programma waarvan bestaanszekerheid het kernpunt is. En door economische bestaanszekerheid te verbinden met […]

| 18 februari 2017 | 1 Comment

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: