Energierekening bestaat voor een steeds groter deel uit belasting

Van: op 7 februari 2017

aardgasDe energierekening bestaat voor een steeds groter deel uit belasting en het wordt nóg gekker. Nu al gaat bijna de helft van de energierekening voor Nederlandse huishoudens naar de belastingdienst. In de komende jaren zal dat nog meer worden, omdat de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) op exploderen staat. Deze schiet de komende tijd omhoog van € 60,- per jaar nu naar € 200,- in 2020: een ruime verdrievoudiging.

Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. De woordvoerder van minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dit bevestigd.

 

ODE één grote subsidiepot

De ODE werd in 2013 ingevoerd. De opbrengst hiervan wordt gebruikt als subsidie om windparken op zee en andere projecten voor de productie van groene energie te realiseren. Destijds bedroeg de heffing voor een gemiddeld huishouden (3.500 kWh stroom, 1.500 m3 gas) nog geen tientje. Inmiddels is dat al € 60,-; een stijging van ruim 500%.

Via de ODE zorgen de Nederlandse huishoudens dit jaar voor een subsidiepot met € 678 miljoen. Voor 2020 heeft het ministerie uit de ODE een bedrag van € 2,3 miljard begroot. Dat komt ruwweg neer op € 200,- per huishouden. Er zit dus weer een enorme belastingverzwaring aan te komen; dit keer van ruim 230%.

 

Nog meer lastenverzwaring

Om te voldoen aan de internationale klimaatdoelstellingen, zal Nederland sneller moeten groeien op het gebied van duurzame energie. “Ons land bungelt onder aan de ranglijst van landen die zich daaraan gecommitteerd hebben en moet de komende jaren dus nog veel terrein goedmaken. Het is zeer de vraag of een jaarlijkse ODE-bijdrage van € 2,3 miljard op den duur volstaat,” stelt Hans de Kok, directeur van Pricewise.nl. De kans is groot dat de kosten per huishouden nog verder omhoogschieten.

 

Kleinste post is voor energie

Slechts 35% van de energielasten van een doorsnee gezin gaat nu op aan de kostprijs voor aardgas en elektra. Van de overige 65% vloeit 45% naar de belastingdienst en is 20% voor netwerkkosten. “Belasting is een dominante factor en torent boven de kale gas- en stroomkosten uit. Door de sterke stijging van de ODE wordt het verschil alleen maar groter. Maar ook de energiebelasting blijft elk jaar stijgen,” aldus De Kok. Hij houdt er sterk rekening mee dat energiefactuur de komende jaren steeds hoger wordt.

 

Ten slotte ook nog btw

Voor het gemiddelde gezin steeg de optelsom van alle energiebelasting in de afgelopen acht jaar fors met ruim € 225,-, van € 550,- naar € 775,- per jaar. Samen met de voorziene stijging van de ODE lopen energiebelastingen en -heffingen over een periode van tien jaar op tot maar liefst € 900,- per jaar. Over de energiebelasting en ODE wordt ook nog btw geheven. “Dit laatste is niet uniek. Bij sigaretten en autobrandstoffen wordt ook eerst accijns geheven en daarbovenop btw,” aldus De Kok.

 

Heffingskorting voor iedereen

Ter compensatie krijgen alle huishoudens in Nederland een vaste aftrekpost van € 373,-, de zogenoemde heffingskorting. Dit omdat de overheid een warm huis beschouwt als een basisbehoefte. De subsidie wordt op de jaarrekening verrekend met de leveringskosten voor stroom, omdat niet iedereen een gasaansluiting heeft.

 

Turteltaks

De gang van zaken met de ODE doet denken aan wat in de Belgische volksmond Turteltaks heet (vernoemd naar minister Turtelboom, die deze impopulaire maatregel invoerde). Sinds begin 2016 zijn de Belgen via de Bijdrage Energiefonds ineens veel meer kwijt aan energielasten. Zij lossen daarmee de schuld af die ontstond toen de regering veel meer groene-stroomcertificaten voor zonnepanelen had afgegeven dan was begroot. Dit kost een gemiddeld huishouden € 100,- tot € 130,- per jaar extra, wat tot veel protest leidde.

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ron schreef:

  Voor diegenen die het hier al over de energierekening gehad hebben: Deze is inderdaad zo opgesteld dat het niet stimuleert minder energie te gebruiken. Scheid de rekening eens in vaste kosten en energie-gebruiks-afhankelijke kosten. Kijk dan eens wat het effect is van besparingen. Verreweg het grootste deel van de energierekening is te beïnvloeden. Zonder óf met kleine investeringen zijn al grote winsten te behalen. Van het bespaarde geld kunnen investeringen gedaan worden om nóg meer energie te besparen.

 2. Duurzame Fred schreef:

  Zelfs dit artikel maakt de mesnen niet wakker. Dit komt omdat mensen ook horen dat energie besparende maatregelen veel geld kost en het lang duurt voordat het terugverdiend wordt.

  Wanneer we eimand uit onze omgeving kennen en het rustig uitleggen en alle vragen die er (later) gesteld worden ook beantwoord worden, dan de mensen bereid zijn om te gaan investeren.

  Zelf heb ik op het papier de uitleg opgeschreven en meegegeven. Zodat mijn kenissen het op een later stadium (rustige moment) nog konden nalezen. Later heb ik een eigen website gemaatk. Het kwartje moet eerst landen of zoals iemand ooit tegen mij zie “Het zaadje moet geplant worden, daarna sproeien en groeien.”

 3. Gerrit Smouter schreef:

  Eerder was al via http://www.stand.nl naar voren gebracht dat de plannen niet uitgewerkt zijn voor besteding van 1/3e van de energiebelasting. Deze ruimte zou ingebouwd zijn omdat men daarlangs de daling van de afnemende aardgasopbrengsten voor de HRA-pot gaat compenseren. Zoals we weten, is die HRA-pot gegarandeerd voor 200 jaar voor alle eigen woning bezitters daaruit, zonder daarbij rekening te houden met het inkomen van de HRA-profiteurs. Een algemene energieheffing over 100% van de consumenten in ons land, wordt daardoor voor 1/3 misbruikt voor slechts 1/4 van de bewoners, terwijl daaruit 10% jaarlijks 6 miljard van de gehele HRA-pot voor zichzelf geclaimd heeft.
  Dankzij het Rutte 2 Kabinet, die dat in de HRA handhaving als speerpunt van eigen bestaan in de verkiezingen gebruikt heeft en dat vervolgens in wetten heeft vast laten leggen zonder rekening te houden met de aardbevingen die sinds 2008 in de Noordelijke provincies opdoen. De ‘Hand van God’ blijkt hierlangs de hebzucht van 0,2% van de NL bevolking te zijn, inmiddels meer dan 220.000 miljonairs en 180.000 huishoudens waar meer dan 42 euro/uur bij een volledig dienstverband van 1.750 uren per jaar verdiend wordt.

  Voornoemde energiebelasting wordt niet geheven over de grootverbruikers, waardoor de aanjagende werking van energiebesparing voor grootverbruikers geheel ontbreekt.

 4. Maarten van Lelyveld schreef:

  Het is jammer dat maar relatief weinig mensen weten hoe duur energie is. Daardoor is er maar een klein verminderingseffect van electriciteit en gas. Mensen die hun eigen brandhout moeten hakken en sjouwen weten beter dat warmte”consumptie” in huis consequenties heeft.

  Dus: energieleveranciers zouden moeten vertellen wat de totaalprijs per KW en per kubieke meter gas is. Tja.

  Maarten

 5. pieter schreef:

  Vreemd dat bijna niemand het absurde inziet van het betalen van BTW(belasting) over energiebelasting en ODE. Alsof belasting een product is…het feit dat deze ook geheven wordt over tabak en brandstof maakt het niet minder absurd!

 6. henkz schreef:

  Inderdaad goede ontwikkeling, op die manier wordt aangemoedigd om zuinig met energie om te gaan, hetzij door te besparen, hetzij door zelf op te wekken.

  Ik ben alleen benieuwd of dit ook geldt voor grootverbruikers.

 7. Lex schreef:

  Wat een flutverhaal en tendentieus artikel. Clubs als Pricewise proberen zichzelf in stand te houden met dit soort berichtgeving

  Om onze duurzame doelstellingen te realiseren is dit nodig en helpt meteen om om ter schakelen naar zon en wind. Des te hoger de belastingen des te sneller het nog voordeliger wordt om onafhankelijk te worden vh elektriciteitsnet (dus geen belastingen meer). Dus is eigenlijk heel mooi!

 8. Adri schreef:

  Dit is een logische ontwikkeling en werkt ook mee om de duurzaamheid te bevorderen.

Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: