Het jaar voor de familielandbouw, wat heeft het opgeleverd?

Van: op 13 januari 2015

gezinslandbouw2014 was het Jaar van de Familielandbouw, op 27 november werd het jaar officieel afgesloten. Een jaar lang hebben er over de hele wereld activiteiten plaatsgevonden. Maar wat heeft het jaar uiteindelijk opgeleverd? Greet Goverde van Aarde Boer Consument maakte een overzicht.

Een bijzondere bijeenkomst was de Tweede Internationale Voeding Conferentie die van 19-21 November in Rome plaatsvond (de eerste was 22 jaar geleden, dus het werd tijd…) Zie evt. de website  ICN2: Second international Conference on Nutrition.  Hier namen ook ministers aan deel, dus het was een ‘high profile’ conferentie, onder auspiciën van de FAO. Er waren ook ngo’s bij (‘civil society organisations’), die zoals vaker gebeurt al hun eigen miniconferentie hadden gehouden waar ze hun eigen wensen hadden opgesteld. Die lazen ze voor tijdens de officiële conferentie, zie final declaration, maar daarvan kwam lange niet zoveel van in het ‘closing document’ van de officiële conferentie terecht.

Ook namens landen werden bijdrages geleverd. Bedenkelijk detail: tijdens het voorlezen van het Nederlandse standpunt zijn de ngo’s de zaal uit gegaan (een ‘walkout’) - volgens Nederland was de exportlandbouw dé oplossing voor het voedselprobleem. Niet echt iets dat past in het jaar van de gezinslandbouw.

Wat daar WEL goed in past is het laatste nummer van'Farming Matters', het blad van het internationale ‘agricultures network’, zie het laatste nummer  ‘Reclaiming Nutrition’. Wat een schat aan inzichten en goede voorbeelden: uit Ecuador, Kenya, Uganda, Bolivia (het fokken van cavia’s als eiwitbron), India, Gambia, Oost Timor  en Peru komen voorbeelden van plaatselijke initiatieven. In alle voorbeelden komt naar voren dat het men aanvankelijk met schroom maar later met opluchting teruggrijpt op traditionele gewassen, die ook makkelijker te produceren en vaak voedzamer en klimaatbestendiger zijn dan de monocultures die geproduceerd worden volgens de eisen van de agribusiness en de supermarkten. Net als in Nederland gaat de presentatie van agro-ecologisch en lokaal geproduceerd voedsel vaak gepaard met markten en kookfestijnen; de trots spat eraf.

‘Farming Matters’ organiseerde dit jaar een foto-tentoonstelling met het thema ‘family farming’. Er is een mooie kalender gemaakt van de winnaars die je cadeau krijgt als je abonnee wordt (15 euro per jaar).  (zie de prijswinnaar).

Ook het gerenommeerde ontwikkelingssamenwerking-blad  ‘Vice Versa’ had in december een ‘voedsel’ nummer: ‘Over Voedselketens’.Uit het voorwoord: ‘we kijken naar wat er vanuit ontwikkelingssamenwerking gedaan is om de voedselketens efficiënter of ‘meer inclusief’ te maken….‘ (meer inclusief: worden ook de armen, de ‘kleine boeren’, bijvoorbeeld vrouwen, ‘meegenomen’?) Dat laatste blijkt nogal tegen te vallen; ‘kleine boeren’ die 70% van het voedsel leveren hebben niks aan internationale handel, terwijl het daar in Vice Versa grotendeels over gaat. (Dit dubbeldikke nummer is dan ook gesponsord door o.a. het ministerie van Economische Zaken). Er is slechts één artikel bij dat over regionale handel gaat, het soort handel waar de ‘kleine boer’ nog wel wat baat bij zou kunnen hebben. Blz. 32 ‘Dunne mensen, dikke grenzen’: in West-Afrika hielp Nederland met het efficiënter maken van een aantal handelscorridors waar de vrachtwagens soms wel 10 hordes moesten nemen, niet bevorderlijk voor de houdbaarheid van de handel. Van oudsher is Nederland goed in logistiek, dus daar zijn mooie slagen gemaakt, dat is prima. Dat geldt ook voor Oost-Afrika, waar alle grensovergangen zijn gemoderniseerd, wat veel tijd scheelt.

Janneke Bruil geeft op p. 38 van het bovengenoemde ‘Farming Matters’ een samenvatting van de ‘uitkomsten’ van het jaar van de gezinslandbouw, waarin ze tien aanbevelingen opsomt. Aanbeveling 4: regeringen en andere actoren moeten de toegang van ‘kleine boeren’ tot (plaatselijke) markten verbeteren door de infrastructuur te verbeteren, door aankoop voor scholen en overheden van plaatselijke boeren, en door verbeterde opslag en transport. Dat zou meer zoden aan de dijk zetten voor de belangrijke maar verwaarloosde ‘Familie Landbouw’.

Greet Goverde

lid van Platform Aarde Boer Consument (www.aardeboerconsument.nl)

 

Meer informatie : zie ‘closing event’ in de Filippijnen, en op de speciale website van dat jaar staan de vele activiteiten die dat jaar hebben plaatsgevonden.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: