Hoe kan (loopbaan) begeleiding bijdragen aan groei van de samenleving?

Van: op 24 februari 2017

loopbaan begeleiding

De toegevoegde waarde van loopbaanbegeleiding, learning by doing, persoonlijke ontwikkeling en begeleidend leren is onvoldoende bekend bij professionals in de onderwijs- en arbeidsmarkt. Dat blijkt uit veel contacten die Marjolein Hins als verbinder voerde met specialisten op dit gebied.

“Hoe vind ik uit wat de unieke talenten en expertises van mijn mensen of van mijzelf zijn?” is een vraag die je vaak hoort, vooral van mensen die de factor ‘human being ’ onvoldoende kennen en nog niet gewend zijn om deze optimaal in te zetten. Als je hen dan wijst op (loopbaan)begeleiding, learning by doing (workshops en werkvormen), persoonlijke ontwikkeling en vormen van begeleidend leren (bijv. jobcoaching) dan zijn ze vaak verbaasd. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat begeleiding en ontwikkeling op veel plekken nog behoorlijk instrumenteel worden benaderd, waardoor de toegevoegde waarde die je kunt bereiken nu gewoon nog niet wordt gehaald.

Dat laatste is bijvoorbeeld in het onderwijs het geval waar het ministerie samen met betrokken partijen bezig is de kwaliteit van loopbaanbegeleiding te verbeteren. Loopbaanbegeleiding is geen vak maar een professie, die verder gaat dan ‘een les over de arbeidsmarkt geven’. Dat doe je er als docent of manager niet even bij als je optimale resultaten wil bereiken. Om begeleiding te laten werken verdient het een volwaardige plek in de organisatie, die wordt ingevuld door ervaren (loopbaan)begeleiders, die voldoende tijd ervoor krijgen en diepgang weten te bereiken.

Ook in het leven van de coachee dient voldoende ruimte en aandacht te zijn voor ontwikkeling, zodat een andere kijk op zichzelf en het leven wordt bereikt. Op zo'n vaardigheid kan die persoon een leven lang terugvallen.

 

Leven en loopbaan worden beter

“Ook mijn eigen carrière en leven gingen een stuk soepeler lopen toen ik persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding ontdekte, ongeveer 25 jaar geleden. Je krijgt er inzichten en vaardigheden door, die je de rest van je leven blijft behouden en die met je meegroeien. Dat bereik je alleen als je de werkelijke diepgang maakt die het resultaat is van goede begeleiding. Je gaat beter én gelijkwaardiger communiceren, omdat je eigen kracht inzichtelijk en je zelfbeeld positiever wordt. Je leert ook veel makkelijker met de tegenslagen van het leven om te gaan. Dat maakt je persoonlijk en in je werk sterker. Je voelt jezelf prettiger en in samenwerking verlies je minder tijd en geld en beleef je meer werkplezier. Logisch gevolg is dat je privé ook lekkerder in je vel zit.”

 

Basis voor nieuwe organisatievormen

“Daarnaast heb ik veel nieuwe werkvormen ontdekt en helpen ontwikkelen toen ik eenmaal had geleerd hoe je je anders tot jezelf en elkaar kunt verhouden. Persoonlijke ontwikkeling, waardoor je leert bestaande patronen en gedragingen los te laten, is dus noodzakelijk om nieuwe organisatievormen te kunnen creëren met elkaar.”

 

Netwerken bundelen hun krachten

Judith Semeijn bekleedt de Noloc leerstoel ‘loopbaanmanagement’, een bijzondere leerstoel aan de Open Universiteit. Marinka Kuijpers, bekend van de ‘vijf loopbaancompetenties’, bekleedt de bijzondere leerstoel ‘leeromgeving en loopbanen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs’, ook aan de Open Universiteit. Samen brengen ze wetenschappers op gebied van loopbaanonderzoek bij elkaar, werkzaam in België, Engeland en Nederland.

Het doel van dit netwerk is de eilanden in onderzoekland op het gebied van loopbanen te verbinden, waarbij zowel het belang voor onderwijs alsook arbeidsmarkt explicieter naar voren komt. Zo ontstaat een geheel waarin deelnemers elkaar versterken en de krachten bundelen door visies uit te wisselen en inzichten te vergroten. Een aantal mensen uit het netwerk doet op 21 juni ook mee aan een conferentie over ’Anders Doen Denken’ in het onderwijs.

Hier zie je een volgende stap van krachten bundelen ontstaan, de wetenschap op het gebied van loopbaan en HRM maakt een nieuwe connectie met elkaar, zodat potentieel prikkelende kennis expliciet gemaakt wordt voor verschillende stakeholders in onderwijs en bij management en HRM van organisaties.

 

Wetenschap in de praktijk

Zo’n krachtenbundeling gaat een boost geven aan de wijze waarop wij onszelf, onze organisaties en ons beleid gaan organiseren in de arbeidsmarkt en het onderwijs. Want wij gaan nu ook zelf in de praktijk met elkaar ervaren in plaats van alleen opschrijven wat samenwerking eigenlijk van jezelf en van elkaar vraagt en wat je er wijzer van kunt worden. Als je namelijk eenmaal een praktijkervaring hebt, kun je die niet meer vergeten en beklijft de leerervaring in ’t moment, net zoals die in (loopbaan)begeleiding en persoonlijke ontwikkeling wordt opgedaan.

Ik hoop dan ook dat er in andere domeinen dit soort netwerken ontstaan en (loopbaan)begeleiding vaker wordt opgezocht door en ingezet voor mensen, zodat we samen kunnen groeien en bloeien!

 

Marjolein Hins is strategisch verbinder vanuit Q-Search, initiator van en adviseur bij diverse maatschappelijke bewegingen. Zij maakt o.a. deel uit van project Ontwikkelvoucher en netwerken van (praktijk)wetenschappers in werk, onderwijs en ontwikkeling, is strategisch verbinder bij Noloc, de vereniging voor loopbaanprofessionals, en lid van een marktsegment bij SBB waar zij haar kennis en ervaring met loopbaanbegeleiding, ontwikkeling en organisatievernieuwing inbrengt om bij te dragen aan de verbetering van (de aansluiting tussen) onderwijs, arbeidsmarkt, bedrijfsleven en maatschappij.

#LevenLangOntwikkelen

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Pascale M Stienen schreef:

    Uit het hart gegrepen: loopbaanbegeleiding i.c.m. persoonlijke ontwikkeling heeft ook mijn carrière weer vlot getrokken. En ik kan nu op mijn beurt, als professioneel begeleider, ervaren hoe anderen daarmee geholpen worden. Dankbaar werk:-)

Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: