Hoe Shell stiekem betaalde voor onderzoek van Rotterdam School of Management

Van: op 16 mei 2017

pipeline of ideas RSM Rotterdam school of managementDe Rotterdam School of Management RSM, onderdeel van de Erasmus Universiteit, ontving meer dan 3 ton van Shell voor een onderzoek naar het vestigingsklimaat voor multinationals in Nederland en verzweeg dat. Later werden met dat rapport belastingsregelingen in elkaar gezet waar vooral multinationals voordeel van ondervonden. Dat concluderen onderzoekers van Changerism in een recent rapport.

Daarmee is het verhaal nog niet klaar: het was de Erasmus Universiteit zelf die een subsidie voor het onderzoek verstrekte aan initiatiefnemer en onderzoeker Vatan Hüzeir  van Changerism.   Om vervolgens, toen de uitkomsten een andere kant op gingen dan verwacht, de onderzoeksgang te frustreren. De Wet Openbaarheid Bestuur moest er aan te pas komen om de nodige gegevens verder bij elkaar te krijgen. Zo kwamen ook de afschriften boven water die het bewijs voor de betaling vormen.

Ook de reactie van RSM, dat 'Shell niet in de geest heeft betaald' wordt weerlegd met een kopie van de opdracht door Shell aan RSM.

Overigens reageert RSM op een manier waar Donald Trump jaloers op zou zijn: "The report is tendentious, biased and contains factual errors, and is not up to academic standards." It is not true. NOT true.

 

Universiteit moet stoppen met faciliteren van klimaatverandering

Het ging er bij het onderzoek van Changerism vooral om een halt toe te roepen aan het faciliteren van klimaatverandering. Want dat is wat RSM / Erasmus feitelijk doen. Ze voorzien bedrijven die een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering leveren, tegen betaling van informatie. Die informatie helpt hun werkwijze, die het klimaat verstoort, verder.

In het onderzoeksproces kwamen vervolgens onethische handelingen aan het licht die tot dan toe verborgen konden blijven door een flagrant gebrek aan transparantie. Het niet noemen van financiers van wetenschappelijk onderzoek is in strijd met de gedragscode van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen KNAW. Niet transparant informeren is in strijd met de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bedrijf het curriculum van de studie (mede) laten bepalen is in strijd met de onafhankelijkheid. Alle zijn in tegenspraak met waar de universiteit voor zegt te staan: wetenschappelijke integriteit en duurzaamheid.

De Erasmus Universiteit is betrokken bij het Rotterdam Climate Initiative (waarvan Jeroen van der Veer, oud-CEO van – jawel – Shell – voorzitter is ). En op de duurzaamheidspagina van de universiteit staat te lezen dat de instelling bijdraagt aan een duurzame wereld "door duurzaamheid een belangrijke rol te laten spelen in onze dagelijkse bedrijfsvoering en aandacht te hebben voor onze omgeving, zeker ook door belangrijke 'waarden' aan onze medewerkers en studenten – als leiders voor de toekomst – mee te geven." Tja.

 

Kanarie in de kolenmijn?

Voor zover op dit moment bekend is dit onderzoek het eerste in zijn soort. Het constateert een meervoudige verstrengeling met ondernemersbelangen in een publieke instelling die een voorbeeldfunctie dient te vervullen, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk. Die verstrengeling is naast verwerpelijk, ook verontrustend. Niet alleen wordt de boodschap naar buiten – kijk eens hoe duurzaam we zijn – tot greenwash gediskwalificeerd. Maar onze toekomstige leiders krijgen het voorbeeld mee dat onethisch handelen normaal is.

Er is in het verloop een duidelijk patroon herkenbaar: dat begint met het steunen van een projectvoorstel waarmee je als organisatie denkt goede sier te kunnen maken. Valt het resultaat tegen, dan frustreer je de voortgang. Vervolgens ontken je zonder verdere motivatie de feiten en stel je de onderzoekers in een kwaad daglicht.

Dat plus de ontwikkeling dat onze overheid in haar bezuinigingsdrang de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap nadrukkelijk stimuleert roept indringend de vraag op: waar gebeurt dit nog meer? Dat weten we dus niet, hoewel her en der wel vermoedens bestaan. Daar mag het niet bij blijven. Tijd om ons totale onderwijs- en wetenschapssysteem eens grondig tegen het licht te houden.

 

Meer informatie

Het volledige rapport A Pipeline of Ideas

Uitgebreid verslag van het onderzoek op Follow the Money

Duurzaamheidspagina Erasmus Universiteit

 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Gerrit Smouter schreef:

    Goed stuk, de link naar Follow The Money heb ik meteen gedeeld via FB en Google. Overugens illustreert deze praktijkervaring meteen de onopgeefbaarheid van de ethische hoge Bijbelse norm, zoals die via de Mozaïsche Boeken tot ons komt. In De Bijbel staat vriendjespolitiek (Het lobbyisme is de grondslag van de Eerste Kamer omdat daar geen vergoeding tegenover staat en men minimaal meerdere sponsoren uit het bedrijfsleven achter zich moet hebben om zo de belangenverstrengeling van binnenuit te garanderen)gelijk aan corrupt, omkoopbaar bestuur of handelen. Ik trek de vergelijk ook wel met de woordspeling LS HEL : SHELL staat voor handelen namens ‘het beest uit de afgrond’.

  2. Jan Juffermans schreef:

    Cruciaal dat dit zo naar buiten is gebracht. En ik ben het van harte eens met de redactie dat alle universiteiten en hogescholen op een dergelijke manier doorgelicht moeten worden. De fossiel keten is killing: wereldwijd ruim 4,9 miljoen doden per jaar! Uit die keten moeten we ons zo snel mogelijk bevrijden, ook vanwege de klimaatverandering…

  3. Bigwobber schreef:

    Een prachtig artikel!

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: