Inzicht in je sociale impact zal je business maken of breken

Van: op 16 augustus 2015

vakbroedersVanuit De Groene Zaak hebben we het afgelopen jaar intensief opgetrokken met een aantal partijen uit het bedrijfsleven om hun sociale impact meetbaar en inzichtelijk te maken. Samen met een aantal kennispartners, waaronder Het Groene Brein, EY, KPMG en True Price, gingen ze de uitdaging aan om op businesscase-, maar soms ook op businessmodelniveau, sociale waarde concreet en meetbaar te maken.

Bij het bouwen van duurzame businesscases en -modellen is die waardebepaling essentieel. Op het vlak van ecologische waardecreatie en -devaluatie, tot en met ecologische prijskaartjes aan toe, zien we dat bij koplopers al een tijd gebeuren. Denk aan Puma, dat al jaren geleden de ‘kosten’ van de ecologische footprint van de gehele waardeketen berekende. Op dat prijskaartje kwam uiteindelijk 145 miljoen euro te staan en dat bedrag trok Puma af van de winst om het te kunnen investeren in verduurzaming van de keten.

Steeds meer bedrijven volgen het voorbeeld van Puma en verbreden daarbij hun scope: ook sociale waarde komt in beeld. Wat is bijvoorbeeld de waarde van hygiëne in een ziekenhuis? Welke impact heeft het als het aanbod van ongezonde voeding in publieke ruimten wordt vervangen voor een gezond aanbod? En welke waarde creëert een zuiver leefklimaat in je woning? Wat gaat er nu precies verloren als die hygiëne, die verantwoorde voeding of dat gezonde leefklimaat ontbreken? Dat zijn lastige, maar essentiële vragen. Want pas als je inzicht verschaft in die vaak nog ongrijpbare sociale waardecreatie en –devaluatie, dan kunnen deze op een geloofwaardige manier onderdeel worden van strategie en propositie.

Het is zonder meer de moeite waard om die vragen te stellen, ook binnen je eigen organisatie. Als bedrijf heb je er baat bij om waardecreatie herkenbaar en erkenbaar te maken; bijvoorbeeld om gefundeerder risicomanagement te ontwikkelen, maar ook naar investeerders en financiers toe. Immers, waardecreatie die niet zichtbaar is en niet erkend wordt, levert geen toegevoegde (ondernemings)waarde op.

Daarbij is het ontzettend interessant als je kunt aantonen dat je waarde toevoegt aan het leven van mensen. Concreet kun je bijvoorbeeld als schoonmaakbedrijf aantonen dat je het arbeidsethos binnen organisaties verhoogt door kantoren schoon en leefbaar te houden.

Toegegeven, het denken en handelen over geïntegreerde waardebepaling is nog weinig volwassen. Er ligt een enorm onontgonnen gebied en het gaat veel tijd en geld kosten om ecologische en sociale waarde op een geloofwaardige manier in kaart te brengen en gestandaardiseerde instrumenten te ontwikkelen voor een schaalbare implementatie in het bedrijfsleven. Tegelijkertijd verwacht de International Integrated Reporting Council (IIRC) binnen vijf jaar een geharmoniseerd en wereldwijd erkend waarderingsmodel

Bovendien moet de omvang van de uitdaging voor bedrijven geen excuus zijn om sociale impactmeting maar aan de pioniers over te laten. Daarmee zouden ze zichzelf ook in de vingers snijden. Want juist ook voor de partners uit het bedrijfsleven waarmee we vanuit De Groene Zaak nu in de weer zijn, is social valuation geen liefdadigheidsproject; het is een kwestie van het optimaliseren van besluitvorming, een investering in een bestendig businessmodel.

Sociale waarde is – net als ecologische waarde – reële waarde. Inzicht in die waarde is een essentiële bouwsteen voor ondernemerssucces in de economie van morgen.

Marga Hoek  

 

Reactie van de hoofdredacteur, Peter van Vliet

Beste Marga,

Terecht stel je dat de sociale waardebepaling in een duurzame businesscase essentieel is en die waarde reëel. Maar om die waarde goed vast te kunnen stellen dienen we eerst in beeld te hebben wat sociale waarde eigenlijk is. En het voorbeeld dat je geeft van Puma is volgens mij typisch ecologisch van aard.

Ik denk dat het zou moeten gaan om de toegevoegde sociale waarde, die boven op de impliciete, functionele en / of wettelijk voorgeschreven waarde van een product of dienst wordt gerealiseerd.

Dat een ziekenhuis hygiënisch schoon is, is een bestaansvoorwaarde en een wettelijk voorschrift. Daar kun je toch niet van toegevoegde waarde spreken, en al zeker niet sociaal. En dat geldt eigenlijk voor al die 'schoonmaak' voorbeelden: een schone omgeving is een basisvoorwaarde voor gezond leven en werken. Die promoveren tot sociale meerwaarde is platweg greenwash.

Wanneer je sociale waarde omschrijft als alle waarde die een organisatie aan de samenleving toevoegt (en dat is eigenlijk wat je hier doet) maak je het begrip zo breed, dat het over alles gaat, en dus eigenlijk nergens meer over. Persoonlijk denk ik dat je sociale waardebepaling als zelfstandig instrument moet toevoegen aan materiële, functionele en financiële waardebepaling. Het is dan de waarde die bepaald wordt door de toename van het welzijn van de gebruiker(s) van een product of dienst. De gezamenlijke toename van het welzijn van individuele consumenten en burgers is dan de maatschappelijke sociale waarde.

In een ziekenhuis zou de toegevoegde sociale waarde dan de transparantie over behandeling, kennis en ervaring van de medische staf en aard en herkomst van voorgeschreven geneesmiddelen kunnen zijn.

Voor een schoonmaakbedrijf is dat bij voorbeeld de transparantie over gelijke kansen, werkomstandigheden en eerlijke beloning voor werknemers, of over de herkomst en aard van gebruikte middelen.

En voor een producent van levensmiddelen kan sociale waarde bestaan uit het niet op de markt brengen van een product waarvan nog niet is vastgesteld dat het niet in enigerlei vorm schadelijk of ongezond is, oftewel een producent die het voorzorgsprincipe respecteert.

Je vraagt je wellicht af waarom ik dit stuk publiceer als ik er deze kritiek op heb. Dat doe ik, omdat je ook dingen zegt die erg waar zijn. Namelijk, dat inzicht in sociale waarde een essentiële bouwsteen is voor ondernemerssucces in de economie van morgen. En ook dat het denken en handelen over geïntegreerde waardebepaling nog weinig volwassen is.

Er is dus nog een stevige discussie nodig over dit thema, om sociale waarde zo te definiëren, dat ze werkelijk iets toevoegt. Die discussie voer ik hier graag. Want nogmaals, met het het om-etiketteren van kernwaarden blijft het gewoon greenwash. En daar schiet niemand iets mee op.

Peter van Vliet

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht, Opinie 


Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: