Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Van: op 18 maart 2017

Van alle kanten kwamen er felicitaties binnen. “Het populisme verslagen” heette het. Een twijfelachtige conclusie dunkt mij. De PVV is immers met 8 zetels gestegen en het CDA kreeg er met een soort PVV-light programma ter bescherming van de Joods-Christelijke traditie, 6 zetels bij. Samen 14 zetels winst voor de Islamofoben. Hoe zo verslagen?

Rutte jubelde triomfantelijk omdat zijn VVD met 33 zetels de grootste is. Toch heeft hij 7 zetels verloren en zijn regeringscombinatie met PvdA verloor 33 zetels. Dat lijkt mij een duidelijke afkeuring van het vorige beleid of in ieder geval een hartgrondig genoeg is genoeg, waarbij wat meer nederigheid op z’n plaats zou zijn.

Wat mij betreft ging de verkiezing over een koerswijziging ten aanzien van klimaat en energie. Helaas is dat in de campagne nauwelijks aan de orde geweest en de drie meest rechtse partijen die schijt aan het klimaat hebben, zijn samen van 65 naar 72 zetels opgeklommen. Gelukkig zijn de vier groenste partijen juist met 20 zetels geklommen naar 43. Maar zelfs als de SP, PvdA en DENK hun groene koers zouden steunen, wordt het met 69 tegen 72 toch nog geen groen overwicht.

Gezien de stijging met 7 zetels voor de groep van vier meest rechtse partijen zouden we een bescheiden rukje naar rechts mogen verwachten. Vanwege de grotere stijging op groen zou je echter ook een ruk naar groen mogen verwachten maar de combinatie van die twee leidt tot niets.

Hoe moet het nu verder? Rechts-midden kan met SGP samen 75 zetels halen, maar die combinatie kan niet omdat PVV niet mag meedoen. De combinatie met wat meer middenpartijen bestaande uit VVD, CDA, D66 en SGP is als totaal wel 6 zetels gestegen maar blijft met 74 onvoldoende voor een stevige meerderheid. Aansluiting van CU zou wellicht kunnen, maar van GroenLinks en/of PvdA lijkt dat vrijwel uitgesloten. In ieder geval zou ik Jesse niet aanraden om zijn glansrijke politieke carrière op het offerblok van VVD en CDA te leggen.

Het alternatief, een midden-linkse combinatie met CDA en nog 6 partijen kan samen wel 86 zetels behalen en zonder PvdD nog 81. Dat zou logisch zijn, maar dat aantal partijen is wel erg groot en het CDA zal liever op rechts gaan.

Al met al was het op de vrijdag na de verkiezingen volgens Christelijke traditie “vleesch noch visch”.

Terwijl de wereld in brand staat kwamen tijdens de campagne ook de andere grote problemen nauwelijks aan de orde en ontbrak elke toekomstvisie. Het was navelstaren, met haantjepik en graantjepik in onze goed gevulde silo.

De media hebben er ook een nationale competitie vèrpissen voor de eredivisie van gemaakt met pitches van 30 seconden. Dit veroorzaakte de meest ongenuanceerde en niet onderbouwde uitlatingen, waardoor onderlinge tegenstellingen werden opgeblazen en het debatteren ontaardde in jij-bakken. Het welles nietes gedoe over getallen werd niet gefactchecked. De kiezer kreeg nauwelijks informatie of inzicht. De peilingen en de voorspelling dat de PPV de grootste zou worden, hadden bovendien een veel te grote invloed.

Tot slot in navolging van Jan Mulder mijn allergrootste ergernissen uit de debatten.

De argumentatie van Rutte dat we geen kolencentrales hoeven te sluiten zolang er in Oost Europa nog bruinkoolcentrales draaien. Terwijl het Great Barrièrerif in snel tempo afsterft door watertemperaturen boven de 31 graden laat Rutte zich met dit soort demagogische praatjes inpalmen door de belangen van de grote energiebedrijven.

Natuurlijk is het zinloos om kolencentrales in Nederland te sluiten als we niet volop op bezuiniging door efficiëntie en op duurzame energie overschakelen. We moeten ze niet sluiten om vervolgens grijze stroom te gaan importeren maar we moeten ze overbodig maken door duurzame energie. In Duitsland wordt 33 % van de stroom al duurzaam opgewekt waardoor het gebruik van steenkool tussen 1965 en 2000 is gehalveerd.

Die verdere afname stagneerde de laatste tijd omdat er eerst nog kerncentrales en bruinkoolcentrales moesten worden gesloten. Bovendien kunnen de Duitse kolencentrales hun overtollige productie exporteren omdat wij op het gebied van duurzame energie zo schromelijk achterblijven.

Alle landen om ons heen doen het stukken beter. Van het totale energie verbruik (dus niet alleen stroom) halen wij nog geen 6 % uit duurzame bronnen. Zweden haalt 54, Finland 39 , Letland 38, Denemarken 31 Oostenrijk 33 %. In het VK is het gebruik van steenkool al met 75 % gedaald. Door inzet van duurzame energie en efficiëntie zijn de energiekosten voor een Brits huishouden met 132 Britse pond per jaar gedaald en zijn er enkele honderdduizenden banen gecreëerd.

De andere ergernis kwam door de opmerking van Buma dat klimaatbeleid OK is maar dat we (NB in één van de rijkste landen ter wereld) wel moeten kunnen blijven eten. Dit durft deze zogenaamde Christen dat te zeggen, terwijl op het zelfde moment in de Hoorn van Afrika al 11 miljoen mensen van de honger creperen en voor 42 miljoen de honger dreigt omdat wij samen met de andere rijke landen het klimaat al hebben verpest.

Ik schaam me kapot voor het gedachtegoed van de drie grootste partijen die samen 72 zetels hebben.

Han Blok

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. VeRe schreef:

  Jammerlijk ontgoochelende uitslag. Het lijkt erop dat het voortdurende rechtse gedram over grenzen aan van-alles-en-nog-wat z’n bittere vruchten heeft opgeleverd.
  Het lijkt er sterk op dat we door de aanhoudende bangmakerij over ‘de’ economie zijn gaan geloven dat ‘de’ economie onze enig mogelijke economie is.
  ’n Economie die koste wat kost overeind gehouden moet worden.
  Nou… deze economie hééft al ’n heleboel geld en ellende gekost.
  En hoe langer deze economie in de huidige vorm, met ’t huidige beleid en met dezelfde doelstellingen overeind blijft, hoe méér geld en ellende ons dat gaat kosten.
  Ons. Ik bedoel met ‘ons’: de meerderheid van onze bevolking. Veruit de meerderheid.
  .
  Alleen voor degenen die aan ’t roer van dit schip-van-staat zitten en voor hun grootste, slimste vriendjes – ’n elitaire minderheid – wordt ’t ’n feestje.
  Er wordt gezegd dat geld moet rollen.
  Wel, de roergangers en hun vriendjes hebben het zó geregeld dat òns geld naar hùn kant rolt. (Economisch verantwoord natuurlijk.)
  En van daaruit rolt het, verstandig begeleid door andere vriendjes, verder.
  ’n Onbekend deel gaat in strategisch uitgekozen groei-spaarpotten.
  ’n Ander deel gaat, via onbekende omwegen, naar plezierige bestedingspotten.
  Om niet als dief/moordenaar te boek te hoeven staan betalen bovengenoemde lieden over ’n deel (relatief erg weinig) belasting.
  .
  Nette mensen. Mensen die niet met hun ogen knipperen als ze vertellen hoe het volgens hen zit. Die gepast-bezorgd kijken als hun wordt verteld dat het aantal zelfdodingen de laatste tijd nogal fors toeneemt.
  Ze kijken gepast-bezorgd als ze horen dat steeds meer mensen niet meer rond kunnen komen van het steeds mindere geld dat zij te besteden hebben.
  En gepast-bezorgd zeggen ze dan dat ze deze onvermijdelijke incidenten diep betreuren.
  Waarop zij ongepast onbezorgd verder gaan met het leiden van deze economie.
  ’n Economie die de onze zou moeten zijn. Die gewetensvol geleid zou moeten worden. Kritisch gevolgd zou moeten kunnen worden.
  Niet binnen ’n leeggezogen, corrupte schijndemocratie, maar………
  .
  Sorry, ik liet me even gaan.
  Ze zeggen dat ik niet zo moet zeuren – helpt tòch niks.
  Ga je gang maar hoor Rutte. Normáál, toch?

 2. peter schreef:

  Het populisme is inderdaad gestegen,kijk maar naar groenlinks en PvdD.
  Het is weer hetzelfde verhaal van de ,groene kerk:Bekeer u tot hen,lever miljarden subsidie in bij hen, en alle rampen zullen u bespaart blijven,want zij gaan met windmolens en zonnepanelen de temperatuur op aarde regelen voor u!
  Aan het enorm groeiend aantal mensen wat van voedselbanken afhankelijk is ,evenals het verdubbelt aantal jongere daklozen hebben zij geen boodschap.
  Dit patroon zag ik in alle boeken die ik over sektes heb gelezen.

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: