Nieuwe modellen voor samenwerking: tips voor een duurzame politieke coalitie

Van: op 4 maart 2017 | 0 reacties | categorie: Inzicht

ruud koornstra energiecommissarisOver een kleine twee weken is het zover: dan weten we de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Wordt het premier Wilders, Rutte of Pechtold? Of hebben Asscher, Roemer of Klaver voor een verrassing gezorgd? Wie er ook wint, één ding is zeker: er zal een coalitie moeten worden gevormd. Een duurzame coalitie, als het even kan. En liefst ook een 'coalition of the willing' in plaats van een verstandshuwelijk zoals dat van de afgelopen vier jaar – of nog erger: een gedoogconstructie.

Ook in het bedrijfsleven worden steeds vaker coalities gevormd om duurzame en sociale doelen te realiseren. Wat kan de politiek leren van deze coalities van bedrijven rond maatschappelijke vraagstukken?

 

Spanning

In zijn 'Tragedy of the commons' schetste Garret Hardin al het dilemma tussen het kortetermijnvoordeel van het individu (of de organisatie) en het langetermijnbelang van het collectief. Deze spanning is ook altijd aanwezig als (beursgenoteerde) bedrijven samenwerken aan duurzame doelen zoals duurzaam produceren, bouwen, inkopen of bankieren. Wat is er voor nodig om bedrijven succesvol te verbinden aan een collectief duurzaam langetermijndoel?

Op basis van mijn ervaringen met verschillende MVO-coalities, heb ik wel enkele tips voor de vorming van een duurzame en impactvolle coalitie. En hieruit volgend een stemadvies.

 

Tip 1:

Zoek een bevlogen en innemende aanjager/trekker voor de coalitie. Geen autoritaire leider, maar een sympathieke verleider. Iemand die het voortouw neemt en tegelijk verbindt. Zoals Maria van der Heijden (MVO Nederland), Marie Louise Voors (Delta Lloyd, initiatiefnemer van de schuldeiserscoalitie) of Carola Wijdogen (NS, aanjager van de mobiliteitstransitie).

 

Tip 2:

Formuleer de gezamenlijke ambitie, het doel dat iedereen nastreeft, gebaseerd op gedeelde waarden, de gemeenschappelijke noemer. Leg die eventueel vast in een ethisch manifest.

Het gaat hier nadrukkelijk niet over gedeelde belangen. Die kunnen in een coalitie namelijk best uiteenlopen. Zo werken in de schuldeiserscoalitie concurrerende energiebedrijven, woningcorporaties, telecombedrijven en verzekeraars samen, omdat de gezamenlijke ambitie om probleemschulden aan te pakken het concurrentiebelang overstijgt.

 

Tip 3:

Vorm een coalitie van 'motortjes', mensen die (intrinsiek) gemotiveerd zijn en echt iets willen en kunnen bijdragen. Veel coalities zien er op papier fantastisch uit, maar blijken in de praktijk alleen te bestaan uit organisaties die hun naam hebben verbonden vanwege de status of het imago. Wees dus selectief! Liever een kleine, actieve coalitie zoals Platform Groene Netten, dan een grote passieve club, zoals de Klimaatcoalitie.

 

Tip 4:

Ga met elkaar in dialoog. Dat wil zeggen: benut de kennis en ervaring van de hele groep en verken samen de dilemma's en kansen rond het gemeenschappelijke thema en doel, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Erken daarbij de verschillende belangen, maar focus op de overeenkomsten en de mogelijkheden om elkaar te versterken. Dit vraagt om vertrouwen in elkaar en wederzijds respect. Als die ontbreken, gaat een coalitie niet werken.

Bovenstaande tips bieden geen garantie voor een geslaagde coalitie – het vraagt namelijk ook een heel goede organisatie en communicatie om de 'motortjes' draaiende en verbonden te houden –, maar ze vormen wel belangrijke randvoorwaarden voor een vruchtbare samenwerking tussen verschillende bedrijven aan een maatschappelijk doel.

 

Klimaatverandering

Gelden deze voorwaarden ook voor de vorming van een politieke coalitie? Ik denk van wel. Een verbindende formateur, een gezamenlijke ambitie op basis van gedeelde waarden, intrinsiek gemotiveerde partners die elkaar vertrouwen en respecteren én naar elkaar luisteren om te ontdekken waar ze elkaar kunnen versterken, zijn volgens mij ook de ingrediënten voor een geslaagde formatie, zeker als het om partijen gaat die verschillende – soms tegengestelde – belangen vertegenwoordigen.

Dit vraagt echter wel om een klimaatverandering. Van het politieke klimaat welteverstaan. Want in het huidige klimaat domineren de strijders (meestal mannen) in plaats van de verbinders (veelal vrouwen). De huidige politieke voormannen benadrukken in felle debatten de problemen en de onderlinge verschillen in plaats van dat ze de overeenkomsten benoemen en oplossingen aandragen. Niet bepaald de ideale omstandigheden voor goede politieke samenwerking.

Daarom is mijn stemadvies voor een duurzame politieke coalitie die de belangrijkste maatschappelijke problemen echt gaat aanpakken: kies partij voor verbinding en samenwerking en stem op een vrouw!

Femke Zwaal adviseert en begeleidt met ‘Spirit of the Age’ mensen en organisaties op het gebied van dialoog en samenwerking. Dit om de veerkracht die nodig is in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen te versterken.

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: alle reacties worden gemodereerd door de redactie en zijn derhalve niet direct zichtbaar. Reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden in geen geval geplaatst. Lees verder de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: