Nieuwe modellen voor samenwerking: tips voor een duurzame politieke coalitie

Van: op 4 maart 2017 | 0 reacties | categorie: Inzicht

ruud koornstra energiecommissarisOver een kleine twee weken is het zover: dan weten we de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Wordt het premier Wilders, Rutte of Pechtold? Of hebben Asscher, Roemer of Klaver voor een verrassing gezorgd? Wie er ook wint, één ding is zeker: er zal een coalitie moeten worden gevormd. Een duurzame coalitie, als het even kan. En liefst ook een 'coalition of the willing' in plaats van een verstandshuwelijk zoals dat van de afgelopen vier jaar – of nog erger: een gedoogconstructie.

Ook in het bedrijfsleven worden steeds vaker coalities gevormd om duurzame en sociale doelen te realiseren. Wat kan de politiek leren van deze coalities van bedrijven rond maatschappelijke vraagstukken?

 

Spanning

In zijn 'Tragedy of the commons' schetste Garret Hardin al het dilemma tussen het kortetermijnvoordeel van het individu (of de organisatie) en het langetermijnbelang van het collectief. Deze spanning is ook altijd aanwezig als (beursgenoteerde) bedrijven samenwerken aan duurzame doelen zoals duurzaam produceren, bouwen, inkopen of bankieren. Wat is er voor nodig om bedrijven succesvol te verbinden aan een collectief duurzaam langetermijndoel?

Op basis van mijn ervaringen met verschillende MVO-coalities, heb ik wel enkele tips voor de vorming van een duurzame en impactvolle coalitie. En hieruit volgend een stemadvies.

 

Tip 1:

Zoek een bevlogen en innemende aanjager/trekker voor de coalitie. Geen autoritaire leider, maar een sympathieke verleider. Iemand die het voortouw neemt en tegelijk verbindt. Zoals Maria van der Heijden (MVO Nederland), Marie Louise Voors (Delta Lloyd, initiatiefnemer van de schuldeiserscoalitie) of Carola Wijdogen (NS, aanjager van de mobiliteitstransitie).

 

Tip 2:

Formuleer de gezamenlijke ambitie, het doel dat iedereen nastreeft, gebaseerd op gedeelde waarden, de gemeenschappelijke noemer. Leg die eventueel vast in een ethisch manifest.

Het gaat hier nadrukkelijk niet over gedeelde belangen. Die kunnen in een coalitie namelijk best uiteenlopen. Zo werken in de schuldeiserscoalitie concurrerende energiebedrijven, woningcorporaties, telecombedrijven en verzekeraars samen, omdat de gezamenlijke ambitie om probleemschulden aan te pakken het concurrentiebelang overstijgt.

 

Tip 3:

Vorm een coalitie van 'motortjes', mensen die (intrinsiek) gemotiveerd zijn en echt iets willen en kunnen bijdragen. Veel coalities zien er op papier fantastisch uit, maar blijken in de praktijk alleen te bestaan uit organisaties die hun naam hebben verbonden vanwege de status of het imago. Wees dus selectief! Liever een kleine, actieve coalitie zoals Platform Groene Netten, dan een grote passieve club, zoals de Klimaatcoalitie.

 

Tip 4:

Ga met elkaar in dialoog. Dat wil zeggen: benut de kennis en ervaring van de hele groep en verken samen de dilemma's en kansen rond het gemeenschappelijke thema en doel, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Erken daarbij de verschillende belangen, maar focus op de overeenkomsten en de mogelijkheden om elkaar te versterken. Dit vraagt om vertrouwen in elkaar en wederzijds respect. Als die ontbreken, gaat een coalitie niet werken.

Bovenstaande tips bieden geen garantie voor een geslaagde coalitie – het vraagt namelijk ook een heel goede organisatie en communicatie om de 'motortjes' draaiende en verbonden te houden –, maar ze vormen wel belangrijke randvoorwaarden voor een vruchtbare samenwerking tussen verschillende bedrijven aan een maatschappelijk doel.

 

Klimaatverandering

Gelden deze voorwaarden ook voor de vorming van een politieke coalitie? Ik denk van wel. Een verbindende formateur, een gezamenlijke ambitie op basis van gedeelde waarden, intrinsiek gemotiveerde partners die elkaar vertrouwen en respecteren én naar elkaar luisteren om te ontdekken waar ze elkaar kunnen versterken, zijn volgens mij ook de ingrediënten voor een geslaagde formatie, zeker als het om partijen gaat die verschillende – soms tegengestelde – belangen vertegenwoordigen.

Dit vraagt echter wel om een klimaatverandering. Van het politieke klimaat welteverstaan. Want in het huidige klimaat domineren de strijders (meestal mannen) in plaats van de verbinders (veelal vrouwen). De huidige politieke voormannen benadrukken in felle debatten de problemen en de onderlinge verschillen in plaats van dat ze de overeenkomsten benoemen en oplossingen aandragen. Niet bepaald de ideale omstandigheden voor goede politieke samenwerking.

Daarom is mijn stemadvies voor een duurzame politieke coalitie die de belangrijkste maatschappelijke problemen echt gaat aanpakken: kies partij voor verbinding en samenwerking en stem op een vrouw!

Femke Zwaal adviseert en begeleidt met ‘Spirit of the Age’ mensen en organisaties op het gebied van dialoog en samenwerking. Dit om de veerkracht die nodig is in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen te versterken.

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: alle reacties worden gemodereerd door de redactie en zijn derhalve niet direct zichtbaar. Reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden in geen geval geplaatst. Lees verder de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

[update] Energieleverancier Vandebron doet een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Dit bod kan worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. Vandebron geeft de centrale een nieuwe bestemming. De kolencentrale aan de ring van de hoofdstad is van de […]

| 23 maart 2017 | 0 Comments
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.   Snel naar 100% schone energie uit Nederland De Nationale Energiecommissie […]

| 21 maart 2017 | 4 Comments
Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

De opwarming van de aarde blijft abstract. We weten dat temperaturen stijgen, maar het is moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen. Daarom brengt inspiratieplatform LaatBloeien de temperatuurontwikkeling sinds 1880 ten gehore, in samenwerking met componist Merlijn Twaalfhoven. Tijdens WNF Earth Hour 2017 maken zangers uit heel Nederland bij de Erasmusbrug de […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

De nieuwe burgemeester van Den Haag Pauline Krikke kiest klimaat als één van haar twee speerpunten naast huiselijk geweld. Haar installatie afgelopen vrijdag stond in het teken van klimaatverandering. Na afloop van de ceremonie werd ze toegezongen door een klima​atkoor van ruim 100 Haagse burgers en nam ze de uitnodiging van Den Haag Fossielvrij aan […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft voor het basisonderwijs een checklist ontwikkeld om te beoordelen of lesmateriaal over zwerfafval kan bijdragen aan waardenontwikkeling en gewoontevorming rond afval. Voor het middelbaar onderwijs is een checklist ontworpen om na te gaan of interventies om zwerfafval te verminderen effectief zijn. Beide producten zijn het resultaat van […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Zembla: Bos als brandstof

Zembla: Bos als brandstof

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megatonnen CO2 per jaar uit. Gelukkig is er bos. Bossen zijn de zuiverende longen van de aarde. Ze nemen het CO2 op en scheiden zuurstof uit. Maar […]

| 19 maart 2017 | 2 Comments

Inzicht

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Het realiseren van een circulaire economie vraagt op (inter-)organisatieniveau om rekenmodellen voor materiaalstromen. Dergelijke modellen blijken er niet te zijn. Dus eigenlijk is het onderhand tijd om te komen tot een geïntegreerd kosten-baten model (KBM). Zo’n model zou inzicht moeten geven in de waardecreatie cascade door de tijd heen, want dat is waar circulair organiseren […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Om te kunnen transformeren naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen noodzakelijk. Route Circulair, een eventreeks georganiseerd door Kirkman Company, behandelt vijf circulaire bedrijfsmodellen aan de hand van wetenschappelijk praktijkonderzoek. Tijdens de derde editie op 16 februari stond de avond in het teken van het platformmodel en het product-als-dienstmodel. Wat zijn de verdiensten van […]

| 19 maart 2017 | 0 Comments
Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

In de afgelopen verkiezingscampagne was het weliswaar een klein onderwerp, maar toch kwam het in enkele debatten ter sprake: rekeningrijden. Of kilometerheffing, congestieheffing of wegbeprijzing, zoals het ook wel wordt genoemd. In feite een ander business model voor automobiliteit, dat een groot deel van de partijen wil invoeren om de toenemende filedruk tegen te gaan. […]

| 19 maart 2017 | 1 Comment
Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Van alle kanten kwamen er felicitaties binnen. “Het populisme verslagen” heette het. Een twijfelachtige conclusie dunkt mij. De PVV is immers met 8 zetels gestegen en het CDA kreeg er met een soort PVV-light programma ter bescherming van de Joods-Christelijke traditie, 6 zetels bij. Samen 14 zetels winst voor de Islamofoben. Hoe zo verslagen? Rutte […]

| 18 maart 2017 | 2 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: