Op 18 april oordeelt het Monsanto tribunaal

Van: op 11 april 2017

monsanto tribunaalOp 18 april presenteren de vijf rechters in het Monsanto Tribunaal hun oordeel. In oktober hoorden zij 28 getuigen en deskundigen uit vijf continenten tijdens een driedaagse bijeenkomst in Den Haag. Veel mensen in de wereld kijken met belangstelling uit naar dit juridisch advies.

 

De slachtoffers van Monsanto

Op vele plaatsen in de wereld hebben slachtoffers van grootschalig gebruik van pesticiden en andere giftige producten van Monsanto zich verenigd. In het Monsanto Tribunaal zijn hun zaken bijeengebracht en is een overkoepelend beeld gevormd. Deze mensen zoeken gerechtigheid en willen dat er een einde komt aan de praktijken. Diverse van deze groepen zijn al verwikkeld in rechtszaken waarin Monsanto aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Zo loopt er in de VS een zaak van slachtoffers met non-Hodgkin lymfoom, waarin onlangs boeiende documenten openbaar werden gemaakt. Anderen wachten op een goed aanknopingspunt. Het is de verwachting dat het aantal schadeclaims tegen Monsanto aanzienlijk zal toenemen als de rechters tot een goed gefundeerde conclusie komen dat Monsanto het recht op voedsel, op gezondheid en op een gezonde leefomgeving schaadt.

 

De aandeelhouders van Monsanto en Bayer

In het verlengde van deze procedures kijken de aandeelhouders van Bayer en Monsanto met argusogen naar deze ontwikkelingen. Met name degenen die zich interesseren voor de langere termijn zijn zich terdege bewust van de discussies over de ‘True Cost’ van activiteiten. Als milieu en gezondheidsschade deels of geheel verhaald kunnen worden op  het bedrijf dat de verantwoordelijke stoffen levert dan kan dat grote gevolgen hebben voor de waarde van dat bedrijf. Voor de aandeelhouders van Bayer is het de vraag of ze met Monsanto geen Paard van Troje binnenhalen.

 

De mensen die zich zorgen maken om de voetafdruk van de landbouw en chemie

De voetafdruk van de industriële landbouw is enorm. Vele onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken wijzen op veel grotere schade van bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën dan door de producenten wordt voorgespiegeld. Mochten de rechters tot het oordeel komen dat in hun ogen sprake is van structurele aantasting van de leefomgeving van mens en dier in grote gebieden en daarmee van ecocide, dan kan het oordeel een belangrijk advies opleveren aan de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof om deze misdaad op te nemen in het internationaal recht. Die stap zou bedrijven noodzaken veel beter te kijken naar het effect van hun handelen op mens en milieu.

 

De presentatie van de conclusies van de rechters vindt plaats op dinsdag 18 april van 15.00 tot 16.30.

De bijeenkomst is per livestream te volgen in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

De link naar de uitzending in de verschillende talen komt op www.monsanto-tribunal.org

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Wout Veldstra schreef:

  Omdat er in de reguliere pers (nog) niets over wordt gemeld:
  Er worden een paar belangrijke conclusies getrokken door de rechters;
  Monsanto heeft stelselmatig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijk schadelijke werking van glyfosaat beinvloed en de discussie daarover gemanipuleerd.
  Er is een groeiende discrepantie ontstaan tussen (mensen)recht en corporatief belang, die gevaarlijk is voor de internationale ontwikkelingen.
  Het is noodzakelijk, dat er jurisprudentie wordt ontwikkeld omtrent ‘ecocide’; bewust handelen met schadelijke gevolgen voor het ecosysteem.
  De aanwezige pers werd met nadruk opgeroepen om deze conclusies verder te communiceren.
  Helaas gaat dat nog niet erg goed….

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: