Overtrokken verwachtingen van Carbon Tracker helpen duurzaamheid niet vooruit

Van: op 5 februari 2017

bevolkingsbeleid overbevolkingSchone energie gaat kolen en gas veel eerder verdringen dan algemeen verwacht. Althans, dat kopte Trouw naar aanleiding van een nieuw onderzoek door Carbon Tracker. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ook dat in 2035 zo'n 30% van het rondrijdend auto-arsenaal elektrisch zou zijn. Carbon Tracker vindt zelf dat de gangbare prognoses te conservatief zijn en te veel uitgaan van BAU, business as usual. Dat er geen of te weinig rekening gehouden wordt met technologiesprongen en de gevolgen daarvan op prijsontwikkelingen. Maar is dat wel het hele verhaal?

Een snelle scan van het rapport laat zien dat Carbon Tracker zich net als de BAU-adepten die het kritiseert, toch ietwat schuldig maakt aan eenzijdige belichting van de ontwikkelingen. Je mag het best naïef noemen om bijna uitsluitend technologische ontwikkelingen en hun effect op prijsontwikkeling als bron te nemen voor zo'n belangrijke prognose. Want de maatregelen die de transitie moeten versnellen zijn nog altijd sterk afhankelijk van politiek en zakelijke belangen. Ik geef toe, de materie is complex en dat maakt schatten lastig. Reden te meer om een zo breed mogelijke visie te hanteren. Techniek moet ten slotte wel toegepast (kunnen) worden.

Het rapport heeft volledig gelijk dat ontwikkelingen schoksgewijs en onverwacht kunnen verlopen. Daar loopt het zelf al meteen tegenaan met een verhaal dat is opgezet in het pre-Trump tijdperk en twee weken na de inauguratie al half onderuit is geschoffeld. Immers, de toekomst van fossiel heeft plots een paar troefkaarten in handen gespeeld gekregen, die haar levensduur wel eens aanzienlijk kunnen verlengen. Schokken kunnen ook de kant opgaan die je liever niet ziet. Maar je ogen daarvoor sluiten zorgt er niet voor dat ze weggaan.

Dat zelfde geldt voor banale zaken als productiecapaciteit en beschikbaarheid van grondstoffen. Bij voorbeeld bij de verwachting van sterk stijgende productie van elektrische auto's. Wanneer over 18 jaar 30% van het aantal auto's elektrisch zou moeten zijn, zou dat nu al betekenen dat toch zeker 20% van de nieuw verkochte auto's op stroom moet rijden.

Helaas is dat nog geen 1%, in sterk ontwikkelde landen in Europa, de VS en Canada. China loopt op kop met 1,4% (de helft van de wereldproductie). En in de rest van de wereld is het nog vrijwel 0, wat gezien de lokale infrastructuur daar voorlopig ook wel zo blijft. Andersom, het overgrote deel van die honderd miljoen benzine- en dieselauto's die dit jaar worden verkocht rijdt dan nog steeds rond. En die honderden miljoenen die in de komende jaren nog verkocht worden ook.

Maar stel dat we binnen een paar jaar wel vooral elektrisch gaan rijden. Dan is er vervolgens onvoldoende groene stroom om die vloot op te laden. Wil minister Kamp daarom misschien die kolencentrales open houden?

Waarom zo kritisch op een poging om een groene toekomst te voorspellen, zou je kunnen vragen. Want elke bijdrage daaraan is toch welkom? Dat is zo. Maar een slecht of maar deels onderbouwde prognose is koren op de molens van de voorstanders van fossiel: zie je wel, het kan toch niet helemaal schoon.

Het belangrijkste probleem van dit rapport is de eenzijdige focus en de overschatting van de invloed van technologie op prijsontwikkelingen. Het laat de invloed van politiek en zakelijke belangen te veel buiten beeld. Terwijl juist de politiek kan zorgen voor snelle veranderingen. Dat zien we nu in de VS op een negatieve manier. Maar als we politici met visie en met ballen kunnen vinden, kan dat ook de goede kant op.

Want wat zou meer effect hebben op de snelle toename van groene stroomproductie? 50% meer rendement uit nieuwe zonnepanelen, of met regelgeving (belastingvoordeel) aantrekkelijker maken van groene stroomopwek?

We hebben het effect al gezien bij de verkoop van elektrische auto's in Nederland, die voor een groot deel afhangt van regelgeving en voordeel.

Regels stellen dus. Investeren in volledig schoon openbaar vervoer en over een paar jaar geen fossiele auto of brommer meer de stad in. Schone energie permanent vrij van energiebelasting. Progressieve belasting op fossiel energieverbruik. Voorrang voor investeringen in schone infrastructuur. Dat soort dingen. Zodat al die techniek ook gebruikt gaat worden.

Ten slotte: geen enkel onderzoek verandert de toekomst. Dat doen we zelf met ons allen. Vol de schouders er onder zorgt voor het maximaal haalbare resultaat. Rapport of geen rapport.

Peter van Vliet

 

Download hier het Carbon Tracker rapport

 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: