Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Van: op 20 april 2017

Artist impression van de groene resolutie tijdens Shell aandeelhoudersvergadering.
(Martijn van Keulen)

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn.

Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Deze resolutie biedt Shell de kans om de steun van aandeelhouders te krijgen om leiderschap te nemen in de energietransitie.”
“Het is nu aan de aandeelhouders om Shell te bewegen om mee te doen aan het Klimaatakkoord van Parijs. We verwachten dat veel aandeelhouders voor de groene resolutie zullen stemmen, omdat hij naadloos aansluit bij hun beleggingsbeleid.”

 

Klimaatakkoord

De tekst van de groene Shell-resolutie luidt samengevat: “Aandeelhouders steunen Shell om de leiding te nemen in de energietransitie en verwachten lange-termijndoelen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden 2 graden Celsius.”

 

Steun grote beleggers

Follow This verwacht dat veel aandeelhouders voor de resolutie zullen stemmen, omdat de tekst van de resolutie naadloos aansluit bij hun beleggingsbeleid op het gebied van duurzaamheid en transparantie over de bijdrage van ondernemingen aan het klimaatakkoord.
“Ons resolutieteam heeft met input van grote aandeelhouders een tekst geschreven, waar iedereen die in verandering gelooft voor kan stemmen, zonder op de stoel van de bestuurder te zitten.”

Een aantal grote beleggers zoals Actiam, Blue Sky Group en Ecofi hebben al laten weten voor de resolutie te stemmen. MN noemt de resolutie een “fair ask” die aansluit bij zijn beleggingsbeleid.

Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, schrijft in zijn position statement: “Leden van Eumedion sporen bedrijven aan om een overzicht te geven van hun inspanningen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.” De leden van Eumedion vertegenwoordigen een kwart van de aandelen Shell.

 

Force for Good

Met een positief stemadvies had de onderneming zich ondubbelzinnig kunnen verbinden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Shell-CEO Ben van Beurden wil dat Shell weer gezien wordt als een ‘force for good’, een bedrijf dat een positieve bijdrage levert aan de samenleving. “We geloven dat Shell een force for good kan zijn,” zegt Mark van Baal. “Shell heeft hiervoor de steun van zijn aandeelhouders nodig. Dat organiseren wij.”

 

Director’s Response

In de directors’ response schrijft Shell dat het “het Klimaatakkoord van Parijs en de ambitie van een klimaatneutrale wereld (‘net-zero emissions world’) in 2050 steunt,” maar durft geen leiding te nemen. Shells belangrijkste tegenargument is dat de resolutie het bedrijf flexibiliteit ontneemt. De resolutie vraagt echter alleen om een stip op de horizon en geeft de onderneming alle flexibiliteit in het stellen en halen van doelen die leiden naar een klimaatneutrale wereld. De resolutie is business model and technology agnostic.

Shells ambitie om kolen door aardgas te vervangen is bijvoorbeeld goed te vatten in emissiereductiedoelen.
We blijven alle positieve stappen die Shell zet in de energietransitie toejuichen, zoals het opzetten van de New Energies Division, waarmee het investeert in biobrandstoffen, waterstof and windenergie.

Shell schrijft dat het “een heldere strategie in een 2°C wereld” heeft. Aandeelhouders hebben recht op de details van deze strategie. Zoals Shell stelt, is het “uniek in het hebben van een bredere set van mogelijkheden dan elk ander bedrijf in de sector”. Follow This is het daarmee eens. Blijkbaar hebben wij meer vertrouwen in Shell dan Shell heeft in zichzelf.

 

Zakelijke kansen

Follow This wijst Shell in de resolutie vooral op de zakelijke kansen van de energietransitie. “Het wordt steeds duurder om olie uit de grond te halen, terwijl de alternatieven zoals zonnepanelen en windturbines exponentieel goedkoper worden. Op veel plekken in de wereld kunnen ze zonder subsidie concurreren met fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld op de Noordzee.”

Follow This is een beweging van groene aandeelhouders Shell, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie door zo veel mogelijk aandeelhouders te scharen achter de resolutie “Shareholders support Shell to take leadership in the energy transition”

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: