Steeds meer kinderarbeid in Indiase katoenzaadteelt

Van: op 27 juli 2015

kinderarbeid in IndiaBijna een half miljoen Indiase kinderen – waaronder 200.000 jonger dan 14 jaar - werken in de katoenzaadteelt. Dit is een van de schokkende resultaten van het nieuwe rapport Cotton’s Forgotten Children van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé Indiase expert op dit gebied. Het aantal kinderen dat in de katoenzaadvelden werkt is sinds het vorige onderzoek uit 2010 met bijna 100.000 gestegen. Kinderen onder de 18 vormen ongeveer 60% van de arbeiders op de velden van de boeren die hun zaden aan zowel Indiase als multinationale ondernemingen leveren.

Multinationals als Bayer, Monsanto en DuPont hebben – in tegenstelling tot Indiase bedrijven -  kinderarbeid onder de 14 jaar grotendeels uitgebannen, maar nu wordt het werk steeds meer door tieners gedaan. Zij doen gevaarlijk werk omdat ze blootstaan aan pesticiden. Boeren huren het liefst kinderen in, mede omdat Indiase én multinationale bedrijven hen te weinig voor hun zaden betalen. Dat maakt het voor boeren weer moeilijk om volwassen arbeiders minstens het officiële minimumloon te betalen. Daarvan zijn vooral onderbetaalde vrouwen en meisjes de dupe.

Het rapport Cotton’s Forgotten Children – Child Labour and Below Minimum Wages in Hybrid Cotton Seed Production in India - is een publicatie van de Landelijke India Werkgroep (LIW). De LIW maakt deel uit van de coalitie Stop Kinderarbeid.

Lange werkdagen – Blootgesteld aan pesticiden

Kinderen jonger dan 14 - waarvan tweederde meisjes - zijn werkzaam in de katoenzaadvelden op basis van een lange-termijn contract. Dit gebeurt via leningen aan hun ouders door lokale zaadboeren, die overeenkomsten hebben gesloten met de grote nationale en multinationale zaadbedrijven. Kinderen moeten 8 tot 12 uren per dag werken en worden blootgesteld aan giftige pesticiden die in grote hoeveelheden in de katoenzaadteelt gebruikt worden. Het merendeel van de kinderen die in de katoenzaad werken behoren tot arme Dalit- ('kasteloze'), Adivasi- (‘tribale’) of andere achtergestelde kastefamilies. Ongeveer 70% van de kinderen wordt ‘ingehuurd’ of zelfs verhandeld vanuit andere deelstaten, terwijl 30% met het eigen gezin meewerkt. De meeste werkende kinderen zijn (voortijdige) schoolverlaters, vaak tussen de 10 en 12 jaar.

Hoopgevende signalen

Het aantal kinderen onder de 14 dat in de zaadteelt werkt is – als percentage van het totaal aantal arbeiders op de velden - in alle deelstaten gedaald. In Andhra Pradesh en Tamil Nadu was sprake van een forse daling van respectievelijk 42% en 69% van jonge kinderen die in de zaadvelden werken.

Het rapport  benoemt en beschrijft een aantal initiatieven van multinationale bedrijven zoals Bayer, Monsanto en DuPont, enkele Indiase bedrijven, overheidsinstellingen, Unicef, NGO's zoals MV Foundation in Andhra Pradesh en een vakbond als DRMU in Gujarat die hielpen om het aantal werkende jonge  kinderen terug te dringen.

Door de aanzienlijke uitbreiding van het zaadproductiegebied, vooral in Gujarat en Rajasthan, is het totaal aantal werkende kinderen toch aanzienlijk toegenomen. Het aantal tieners dat dit werk doet is sinds 2010 toegenomen met 70.000, het aantal jonge kinderen met bijna 30.000.

Lonen onder het minimum voor vrouwen

Een belangrijke thema in het nieuwe rapport is ook de betaling van lonen onder het officiële minimum, in het bijzonder aan vrouwen. Voor specifieke taken die vooral aan vrouwen en kinderen worden toebedeeld – met name de arbeidsintensieve kruisbestuiving – worden lonen betaald die  aanzienlijk lager zijn dan de officiële minimumlonen.  Dit gebeurt in alle deelstaten. Ondanks dit  en eerdere rapporten over de kwestie (zoals Wages of Inequality, december 2012) is dit probleem nog niet doeltreffend aangepakt door bedrijven en de overheid.

Aanbevelingen

Het 47 pagina's tellende rapport bevat 11 aanbevelingen voor zowel bedrijven, de National Seed Association of India (NSAI) en de (deelstaat)overheden om kinderarbeid, lonen onder het officiële minimum en andere schendingen van arbeidsrechten aan te pakken.

Enkele van deze aanbevelingen zijn:

  1. Zaadbedrijven moeten hun inkoopbeleid – met name de betaalde prijzen - bij aan hen leverende boeren herzien om ervoor te zorgen dat de katoenzaadtelers kinderarbeid kunnen uitbannen en ten minste het officiële minimumloon aan hun werknemers kunnen betalen.
  2. De overheid en onafhankelijke instanties moeten onderzoeken of de huidige minimumlonen ook leefbare lonen zijn die voor volwassen katoenzaadarbeiders een behoorlijk leven mogelijk maken. Katoenzaadwerknemers moeten ook worden gedekt door sociale uitkeringen.
  3. Gezien de omvang en de ernst van de kinderrechten- en andere schendingen in de katoenzaadproductie, is een speciale taskforce van de deelstaatregeringen nodig die ervoor moet zorgen dat arbeidsrechten in deze sector gerespecteerd worden. Zo’n taskforce zou nauw moeten samenwerken met lokale groepen, panchayats (dorpsbesturen), lokale kinderrechtenorganisaties, NGO's en vakbonden.
  4. Ieder Indiaas of multinationaal zaadbedrijf moet, evenals de NSAI, een effectieve klachtenmechanisme instellen waar zowel boeren als landarbeiders veilig klachten over onder meer schendingen van arbeidsrechten kunnen indienen en deze opgelost kunnen worden. Voor de aanpak van systemische schendingen moet elk bedrijf een programma ontwikkelen.
  5. De National Seed Association of India (NSAI) moet een meer proactieve rol spelen in het aansporen van hun leden om kinderarbeid te bestrijden en arbeidsrechten te respecteren, onder meer door het opzetten van gezamenlijke programma's en van de leden te eisen om over hun activiteiten te rapporteren.

 

Download het rapport: http://www.indianet.nl/pb150727.html

Meer rapporten, artikelen etc. over kinderarbeid en schending van arbeidsrechten in de teelt van katoen- en groentezaad:

http://www.indianet.nl/katoenz.html

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. henk schreef:

    We moeten wel coorzichrig zijn alles met westerse bril te zien. Ik praat het allemaal niet goed, maar we moeten ons ook afvragen wat alternatief voor die kinderen is. Met al onze goedbedoelde acties hebben we de ellende soms alleen maar vergroot.
    P.s. het woord kinderarbeid is ook erg geladen, echter, het zou bij ons ook niet altijd slecht zijn kinderen wat te laten doen (verdienen) IPV DAT omhangen of erger. Maar goed, DAT zullen ze bij jeugdhulp niet goedvinden.

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: