Steeds meer kinderarbeid in Indiase katoenzaadteelt

Van: op 27 juli 2015

kinderarbeid in IndiaBijna een half miljoen Indiase kinderen – waaronder 200.000 jonger dan 14 jaar - werken in de katoenzaadteelt. Dit is een van de schokkende resultaten van het nieuwe rapport Cotton’s Forgotten Children van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé Indiase expert op dit gebied. Het aantal kinderen dat in de katoenzaadvelden werkt is sinds het vorige onderzoek uit 2010 met bijna 100.000 gestegen. Kinderen onder de 18 vormen ongeveer 60% van de arbeiders op de velden van de boeren die hun zaden aan zowel Indiase als multinationale ondernemingen leveren.

Multinationals als Bayer, Monsanto en DuPont hebben – in tegenstelling tot Indiase bedrijven -  kinderarbeid onder de 14 jaar grotendeels uitgebannen, maar nu wordt het werk steeds meer door tieners gedaan. Zij doen gevaarlijk werk omdat ze blootstaan aan pesticiden. Boeren huren het liefst kinderen in, mede omdat Indiase én multinationale bedrijven hen te weinig voor hun zaden betalen. Dat maakt het voor boeren weer moeilijk om volwassen arbeiders minstens het officiële minimumloon te betalen. Daarvan zijn vooral onderbetaalde vrouwen en meisjes de dupe.

Het rapport Cotton’s Forgotten Children – Child Labour and Below Minimum Wages in Hybrid Cotton Seed Production in India - is een publicatie van de Landelijke India Werkgroep (LIW). De LIW maakt deel uit van de coalitie Stop Kinderarbeid.

Lange werkdagen – Blootgesteld aan pesticiden

Kinderen jonger dan 14 - waarvan tweederde meisjes - zijn werkzaam in de katoenzaadvelden op basis van een lange-termijn contract. Dit gebeurt via leningen aan hun ouders door lokale zaadboeren, die overeenkomsten hebben gesloten met de grote nationale en multinationale zaadbedrijven. Kinderen moeten 8 tot 12 uren per dag werken en worden blootgesteld aan giftige pesticiden die in grote hoeveelheden in de katoenzaadteelt gebruikt worden. Het merendeel van de kinderen die in de katoenzaad werken behoren tot arme Dalit- ('kasteloze'), Adivasi- (‘tribale’) of andere achtergestelde kastefamilies. Ongeveer 70% van de kinderen wordt ‘ingehuurd’ of zelfs verhandeld vanuit andere deelstaten, terwijl 30% met het eigen gezin meewerkt. De meeste werkende kinderen zijn (voortijdige) schoolverlaters, vaak tussen de 10 en 12 jaar.

Hoopgevende signalen

Het aantal kinderen onder de 14 dat in de zaadteelt werkt is – als percentage van het totaal aantal arbeiders op de velden - in alle deelstaten gedaald. In Andhra Pradesh en Tamil Nadu was sprake van een forse daling van respectievelijk 42% en 69% van jonge kinderen die in de zaadvelden werken.

Het rapport  benoemt en beschrijft een aantal initiatieven van multinationale bedrijven zoals Bayer, Monsanto en DuPont, enkele Indiase bedrijven, overheidsinstellingen, Unicef, NGO's zoals MV Foundation in Andhra Pradesh en een vakbond als DRMU in Gujarat die hielpen om het aantal werkende jonge  kinderen terug te dringen.

Door de aanzienlijke uitbreiding van het zaadproductiegebied, vooral in Gujarat en Rajasthan, is het totaal aantal werkende kinderen toch aanzienlijk toegenomen. Het aantal tieners dat dit werk doet is sinds 2010 toegenomen met 70.000, het aantal jonge kinderen met bijna 30.000.

Lonen onder het minimum voor vrouwen

Een belangrijke thema in het nieuwe rapport is ook de betaling van lonen onder het officiële minimum, in het bijzonder aan vrouwen. Voor specifieke taken die vooral aan vrouwen en kinderen worden toebedeeld – met name de arbeidsintensieve kruisbestuiving – worden lonen betaald die  aanzienlijk lager zijn dan de officiële minimumlonen.  Dit gebeurt in alle deelstaten. Ondanks dit  en eerdere rapporten over de kwestie (zoals Wages of Inequality, december 2012) is dit probleem nog niet doeltreffend aangepakt door bedrijven en de overheid.

Aanbevelingen

Het 47 pagina's tellende rapport bevat 11 aanbevelingen voor zowel bedrijven, de National Seed Association of India (NSAI) en de (deelstaat)overheden om kinderarbeid, lonen onder het officiële minimum en andere schendingen van arbeidsrechten aan te pakken.

Enkele van deze aanbevelingen zijn:

  1. Zaadbedrijven moeten hun inkoopbeleid – met name de betaalde prijzen - bij aan hen leverende boeren herzien om ervoor te zorgen dat de katoenzaadtelers kinderarbeid kunnen uitbannen en ten minste het officiële minimumloon aan hun werknemers kunnen betalen.
  2. De overheid en onafhankelijke instanties moeten onderzoeken of de huidige minimumlonen ook leefbare lonen zijn die voor volwassen katoenzaadarbeiders een behoorlijk leven mogelijk maken. Katoenzaadwerknemers moeten ook worden gedekt door sociale uitkeringen.
  3. Gezien de omvang en de ernst van de kinderrechten- en andere schendingen in de katoenzaadproductie, is een speciale taskforce van de deelstaatregeringen nodig die ervoor moet zorgen dat arbeidsrechten in deze sector gerespecteerd worden. Zo’n taskforce zou nauw moeten samenwerken met lokale groepen, panchayats (dorpsbesturen), lokale kinderrechtenorganisaties, NGO's en vakbonden.
  4. Ieder Indiaas of multinationaal zaadbedrijf moet, evenals de NSAI, een effectieve klachtenmechanisme instellen waar zowel boeren als landarbeiders veilig klachten over onder meer schendingen van arbeidsrechten kunnen indienen en deze opgelost kunnen worden. Voor de aanpak van systemische schendingen moet elk bedrijf een programma ontwikkelen.
  5. De National Seed Association of India (NSAI) moet een meer proactieve rol spelen in het aansporen van hun leden om kinderarbeid te bestrijden en arbeidsrechten te respecteren, onder meer door het opzetten van gezamenlijke programma's en van de leden te eisen om over hun activiteiten te rapporteren.

 

Download het rapport: http://www.indianet.nl/pb150727.html

Meer rapporten, artikelen etc. over kinderarbeid en schending van arbeidsrechten in de teelt van katoen- en groentezaad:

http://www.indianet.nl/katoenz.html

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. henk schreef:

    We moeten wel coorzichrig zijn alles met westerse bril te zien. Ik praat het allemaal niet goed, maar we moeten ons ook afvragen wat alternatief voor die kinderen is. Met al onze goedbedoelde acties hebben we de ellende soms alleen maar vergroot.
    P.s. het woord kinderarbeid is ook erg geladen, echter, het zou bij ons ook niet altijd slecht zijn kinderen wat te laten doen (verdienen) IPV DAT omhangen of erger. Maar goed, DAT zullen ze bij jeugdhulp niet goedvinden.

Laatste nieuws

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

[update] Energieleverancier Vandebron doet een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Dit bod kan worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. Vandebron geeft de centrale een nieuwe bestemming. De kolencentrale aan de ring van de hoofdstad is van de […]

| 23 maart 2017 | 0 Comments
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.   Snel naar 100% schone energie uit Nederland De Nationale Energiecommissie […]

| 21 maart 2017 | 4 Comments
Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

De opwarming van de aarde blijft abstract. We weten dat temperaturen stijgen, maar het is moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen. Daarom brengt inspiratieplatform LaatBloeien de temperatuurontwikkeling sinds 1880 ten gehore, in samenwerking met componist Merlijn Twaalfhoven. Tijdens WNF Earth Hour 2017 maken zangers uit heel Nederland bij de Erasmusbrug de […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

De nieuwe burgemeester van Den Haag Pauline Krikke kiest klimaat als één van haar twee speerpunten naast huiselijk geweld. Haar installatie afgelopen vrijdag stond in het teken van klimaatverandering. Na afloop van de ceremonie werd ze toegezongen door een klima​atkoor van ruim 100 Haagse burgers en nam ze de uitnodiging van Den Haag Fossielvrij aan […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft voor het basisonderwijs een checklist ontwikkeld om te beoordelen of lesmateriaal over zwerfafval kan bijdragen aan waardenontwikkeling en gewoontevorming rond afval. Voor het middelbaar onderwijs is een checklist ontworpen om na te gaan of interventies om zwerfafval te verminderen effectief zijn. Beide producten zijn het resultaat van […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Zembla: Bos als brandstof

Zembla: Bos als brandstof

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megatonnen CO2 per jaar uit. Gelukkig is er bos. Bossen zijn de zuiverende longen van de aarde. Ze nemen het CO2 op en scheiden zuurstof uit. Maar […]

| 19 maart 2017 | 2 Comments

Inzicht

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Het realiseren van een circulaire economie vraagt op (inter-)organisatieniveau om rekenmodellen voor materiaalstromen. Dergelijke modellen blijken er niet te zijn. Dus eigenlijk is het onderhand tijd om te komen tot een geïntegreerd kosten-baten model (KBM). Zo’n model zou inzicht moeten geven in de waardecreatie cascade door de tijd heen, want dat is waar circulair organiseren […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Om te kunnen transformeren naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen noodzakelijk. Route Circulair, een eventreeks georganiseerd door Kirkman Company, behandelt vijf circulaire bedrijfsmodellen aan de hand van wetenschappelijk praktijkonderzoek. Tijdens de derde editie op 16 februari stond de avond in het teken van het platformmodel en het product-als-dienstmodel. Wat zijn de verdiensten van […]

| 19 maart 2017 | 0 Comments
Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

In de afgelopen verkiezingscampagne was het weliswaar een klein onderwerp, maar toch kwam het in enkele debatten ter sprake: rekeningrijden. Of kilometerheffing, congestieheffing of wegbeprijzing, zoals het ook wel wordt genoemd. In feite een ander business model voor automobiliteit, dat een groot deel van de partijen wil invoeren om de toenemende filedruk tegen te gaan. […]

| 19 maart 2017 | 1 Comment
Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Van alle kanten kwamen er felicitaties binnen. “Het populisme verslagen” heette het. Een twijfelachtige conclusie dunkt mij. De PVV is immers met 8 zetels gestegen en het CDA kreeg er met een soort PVV-light programma ter bescherming van de Joods-Christelijke traditie, 6 zetels bij. Samen 14 zetels winst voor de Islamofoben. Hoe zo verslagen? Rutte […]

| 18 maart 2017 | 2 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: