Steeds meer kinderarbeid in Indiase katoenzaadteelt

Van: op 27 juli 2015

kinderarbeid in IndiaBijna een half miljoen Indiase kinderen – waaronder 200.000 jonger dan 14 jaar - werken in de katoenzaadteelt. Dit is een van de schokkende resultaten van het nieuwe rapport Cotton’s Forgotten Children van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé Indiase expert op dit gebied. Het aantal kinderen dat in de katoenzaadvelden werkt is sinds het vorige onderzoek uit 2010 met bijna 100.000 gestegen. Kinderen onder de 18 vormen ongeveer 60% van de arbeiders op de velden van de boeren die hun zaden aan zowel Indiase als multinationale ondernemingen leveren.

Multinationals als Bayer, Monsanto en DuPont hebben – in tegenstelling tot Indiase bedrijven -  kinderarbeid onder de 14 jaar grotendeels uitgebannen, maar nu wordt het werk steeds meer door tieners gedaan. Zij doen gevaarlijk werk omdat ze blootstaan aan pesticiden. Boeren huren het liefst kinderen in, mede omdat Indiase én multinationale bedrijven hen te weinig voor hun zaden betalen. Dat maakt het voor boeren weer moeilijk om volwassen arbeiders minstens het officiële minimumloon te betalen. Daarvan zijn vooral onderbetaalde vrouwen en meisjes de dupe.

Het rapport Cotton’s Forgotten Children – Child Labour and Below Minimum Wages in Hybrid Cotton Seed Production in India - is een publicatie van de Landelijke India Werkgroep (LIW). De LIW maakt deel uit van de coalitie Stop Kinderarbeid.

Lange werkdagen – Blootgesteld aan pesticiden

Kinderen jonger dan 14 - waarvan tweederde meisjes - zijn werkzaam in de katoenzaadvelden op basis van een lange-termijn contract. Dit gebeurt via leningen aan hun ouders door lokale zaadboeren, die overeenkomsten hebben gesloten met de grote nationale en multinationale zaadbedrijven. Kinderen moeten 8 tot 12 uren per dag werken en worden blootgesteld aan giftige pesticiden die in grote hoeveelheden in de katoenzaadteelt gebruikt worden. Het merendeel van de kinderen die in de katoenzaad werken behoren tot arme Dalit- ('kasteloze'), Adivasi- (‘tribale’) of andere achtergestelde kastefamilies. Ongeveer 70% van de kinderen wordt ‘ingehuurd’ of zelfs verhandeld vanuit andere deelstaten, terwijl 30% met het eigen gezin meewerkt. De meeste werkende kinderen zijn (voortijdige) schoolverlaters, vaak tussen de 10 en 12 jaar.

Hoopgevende signalen

Het aantal kinderen onder de 14 dat in de zaadteelt werkt is – als percentage van het totaal aantal arbeiders op de velden - in alle deelstaten gedaald. In Andhra Pradesh en Tamil Nadu was sprake van een forse daling van respectievelijk 42% en 69% van jonge kinderen die in de zaadvelden werken.

Het rapport  benoemt en beschrijft een aantal initiatieven van multinationale bedrijven zoals Bayer, Monsanto en DuPont, enkele Indiase bedrijven, overheidsinstellingen, Unicef, NGO's zoals MV Foundation in Andhra Pradesh en een vakbond als DRMU in Gujarat die hielpen om het aantal werkende jonge  kinderen terug te dringen.

Door de aanzienlijke uitbreiding van het zaadproductiegebied, vooral in Gujarat en Rajasthan, is het totaal aantal werkende kinderen toch aanzienlijk toegenomen. Het aantal tieners dat dit werk doet is sinds 2010 toegenomen met 70.000, het aantal jonge kinderen met bijna 30.000.

Lonen onder het minimum voor vrouwen

Een belangrijke thema in het nieuwe rapport is ook de betaling van lonen onder het officiële minimum, in het bijzonder aan vrouwen. Voor specifieke taken die vooral aan vrouwen en kinderen worden toebedeeld – met name de arbeidsintensieve kruisbestuiving – worden lonen betaald die  aanzienlijk lager zijn dan de officiële minimumlonen.  Dit gebeurt in alle deelstaten. Ondanks dit  en eerdere rapporten over de kwestie (zoals Wages of Inequality, december 2012) is dit probleem nog niet doeltreffend aangepakt door bedrijven en de overheid.

Aanbevelingen

Het 47 pagina's tellende rapport bevat 11 aanbevelingen voor zowel bedrijven, de National Seed Association of India (NSAI) en de (deelstaat)overheden om kinderarbeid, lonen onder het officiële minimum en andere schendingen van arbeidsrechten aan te pakken.

Enkele van deze aanbevelingen zijn:

  1. Zaadbedrijven moeten hun inkoopbeleid – met name de betaalde prijzen - bij aan hen leverende boeren herzien om ervoor te zorgen dat de katoenzaadtelers kinderarbeid kunnen uitbannen en ten minste het officiële minimumloon aan hun werknemers kunnen betalen.
  2. De overheid en onafhankelijke instanties moeten onderzoeken of de huidige minimumlonen ook leefbare lonen zijn die voor volwassen katoenzaadarbeiders een behoorlijk leven mogelijk maken. Katoenzaadwerknemers moeten ook worden gedekt door sociale uitkeringen.
  3. Gezien de omvang en de ernst van de kinderrechten- en andere schendingen in de katoenzaadproductie, is een speciale taskforce van de deelstaatregeringen nodig die ervoor moet zorgen dat arbeidsrechten in deze sector gerespecteerd worden. Zo’n taskforce zou nauw moeten samenwerken met lokale groepen, panchayats (dorpsbesturen), lokale kinderrechtenorganisaties, NGO's en vakbonden.
  4. Ieder Indiaas of multinationaal zaadbedrijf moet, evenals de NSAI, een effectieve klachtenmechanisme instellen waar zowel boeren als landarbeiders veilig klachten over onder meer schendingen van arbeidsrechten kunnen indienen en deze opgelost kunnen worden. Voor de aanpak van systemische schendingen moet elk bedrijf een programma ontwikkelen.
  5. De National Seed Association of India (NSAI) moet een meer proactieve rol spelen in het aansporen van hun leden om kinderarbeid te bestrijden en arbeidsrechten te respecteren, onder meer door het opzetten van gezamenlijke programma's en van de leden te eisen om over hun activiteiten te rapporteren.

 

Download het rapport: http://www.indianet.nl/pb150727.html

Meer rapporten, artikelen etc. over kinderarbeid en schending van arbeidsrechten in de teelt van katoen- en groentezaad:

http://www.indianet.nl/katoenz.html

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. henk schreef:

    We moeten wel coorzichrig zijn alles met westerse bril te zien. Ik praat het allemaal niet goed, maar we moeten ons ook afvragen wat alternatief voor die kinderen is. Met al onze goedbedoelde acties hebben we de ellende soms alleen maar vergroot.
    P.s. het woord kinderarbeid is ook erg geladen, echter, het zou bij ons ook niet altijd slecht zijn kinderen wat te laten doen (verdienen) IPV DAT omhangen of erger. Maar goed, DAT zullen ze bij jeugdhulp niet goedvinden.

Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: