Tag: schalie

VPRO Tegenlicht: de schaliecowboys komen er weer aan

VPRO Tegenlicht: de schaliecowboys komen er weer aan

Van: op 5 februari 2017 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Het hebben van eigen energiebronnen is een belangrijk wapen in de wereldeconomie. Sinds 2013 brengen de Verenigde Staten fossielrijke tegenstanders als Saoedi-Arabië belangrijke slagen toe met de winning van schaliegas en schalie-olie uit eigen bodem. De prijs voor een vat ruwe olie zakte van 100 naar onder de 50 dollar. De Texaanse schalie-producenten die deze […]

Methaan uit fracking schaliegas lekt uit olieputten

Methaan uit fracking schaliegas lekt uit olieputten

Van: op 24 oktober 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Oude, verlaten olie- en gasbronnen kunnen een uitlaatklep vormen voor methaan dat vrijkomt bij schaliegaswinning. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de uitstoot van fracking daardoor veel groter kan zijn dan tot nog toe werd aangenomen. Frakken, een proces waarbij water en chemicaliën onder grote druk in de grond gepompt worden om gas uit gesteente te […]

Voorlopig vijf jaar geen schaliegas

Voorlopig vijf jaar geen schaliegas

Van: op 12 juli 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De komende vijf jaar zal er geen commerciële opsporing en winning van schaliegas plaatsvinden in Nederland. Bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden niet verlengd. De ministerraad heeft hier mee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Aan het eind van het jaar besluit het kabinet in een breder verband of het […]

Ook in energie is Europa geen unie

Ook in energie is Europa geen unie

Van: op 1 maart 2015 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De Europese Commissie heeft haar plannen rondom de creatie van een interne Europese energiemarkt gepresenteerd. De zogeheten ‘energie-unie’ moet Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energiebronnen en tegelijkertijd CO2-uitstoot terugdringen. Het voorstel begint met visionaire woorden, maar biedt weinig nieuws. GroenLinks europarlementarier Bas Eickhout: “De retoriek klinkt als wereldvrede, daar kan niemand tegen zijn. Maar […]

“Schaliegas vijf keer bedreiging voor volksgezondheid”

“Schaliegas vijf keer bedreiging voor volksgezondheid”

Van: op 17 december 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De productie van schaliegas is wereldwijd aan een snelle opmars bezig, maar vormt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid, concludeert de Amerikaanse organisatie NRDC na een overzichtstudie van de bestaande wetenschappelijke onderzoeken. De chemicaliën die bij de winning van het gas gebruikt worden, veroorzaken problemen met de luchtwegen, schade aan het zenuwstelsel, bloedaandoeningen, geboorteafwijkingen en […]

Wereldwijde expansie schaliegas in voorbereiding

Wereldwijde expansie schaliegas in voorbereiding

Van: op 2 december 2014 | 4 reacties | categorie: Nieuws

  Multinationale olie- en gasbedrijven bereiden een wereldwijde expansie van de winning van schaliegas voor. Hiervoor wordt onder meer het belastingregime in diverse landen versoepeld. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Friends of the Earth Europe. Tot nu toe werd ‘frakken’ – de methode om schaliegas te winnen die de gasmarkt op zijn kop […]

Britse wetenschappers waarschuwen opnieuw voor risico’s schaliegas

Britse wetenschappers waarschuwen opnieuw voor risico’s schaliegas

Van: op 22 juli 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Twee internationale organisaties van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, Scientists for Global Responsibility (SGR) en het Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) hebben een rapport gepubliceerd met bewijs over de effecten van de winning van schaliegas, het zogenaamde fracking. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De wetenschappers onderzochten gevolgen voor het milieu, de gezondheid van […]

Milieudefensie: Shell hanteert dubbele standaard bij winning schaliegas

Milieudefensie: Shell hanteert dubbele standaard bij winning schaliegas

Van: op 27 mei 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Overige

Met nieuwe acties en campagnes breidt Milieudefensie haar werk richting Shell verder uit. Vorige week bezochten delegaties uit Argentinië en Oekraïne onder leiding van de Nederlandse tak van Friends of the Earth onder anderen de Shell aandeelhoudersvergadering en een delegatie van de Tweede Kamer. Zij verhaalden uit eerste hand over de gevolgen van Shell’s fracking-activiteiten […]

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Van: op 26 maart 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Premier Rutte kondigde bij het sluiten van de nucleaire top onverwacht aan dat Nederland zich aansluit bij internationale initiatieven om ontwikkelingsbanken te verbieden nog leningen te verstrekken voor de bouw van nieuwe kolencentrales in ontwikkelingslanden. Rutte en Obama bespraken het thema klimaatverandering tijdens de Nucleaire top, die  plaatsvond in Den Haag. Het is de bedoeling […]

Noord Brabant schaliegasvrij via bescherming drinkwater

Van: op 15 januari 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant past de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Provinciale Milieu Verordening aan om het grondgebied van de provincie te beschermen tegen boringen naar schaliegas. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de moties waarin Provinciale Staten zich op 27 september vorig jaar uitspraken tegen het boren naar schaliegas. In de Provinciale Milieu Verordening kunnen […]

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Van: op 14 januari 2014 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Minister Kamp heeft Arcadis opdracht gegeven het planMER ten behoeve van de structuurvisie Schaliegas op te stellen. Veel belanghebbenden in de discussie vinden de betrokkenheid van Arcadis omstreden, omdat het bedrijf zelf aanzienlijke belangen bij de sector heeft. Milieudefensie zegt het zelfs onvoorstelbaar te vinden dat Kamp wederom kiest voor een onderzoeksbureau dat grote belangen […]

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie?

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie?

Van: op 17 november 2013 | 3 reacties | categorie: Opinie

Het is een wonderlijke ontwikkeling. De verwoede pogingen om in Nederland naar schaliegas te boren lijken uit te monden in meer bewustwording en wellicht zelfs een versnelling van de transitie naar duurzame energie. Nu al  hebben  112 Nederlandse gemeenten en ook 8 provincies zich Schaliegasvrij verklaard. En in veel gevallen blijft het niet bij nee […]

Groningse Staten: geen winning schaliegas in Groningen

Van: op 6 november 2013 | 0 reacties | categorie: Groningen, Nieuws

De provincie Groningen zal, als het aan de Provinciale Staten ligt, vrij blijven van boringen naar schaliegas. Een  meerderheid van de Staten stemde vandaag in met de motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door GroenLinks, PvdA EN D66.  “Schaliegaswinning is schadelijk voor natuur en milieu. Door vervuiling wordt bovendien de drinkwatervoorziening in […]

Schaliegas: geen discussie meer, Kamp beslist

Schaliegas: geen discussie meer, Kamp beslist

Van: op 8 oktober 2013 | 19 reacties | categorie: Nieuws

Minister Henk Kamp negeert adviezen om burgers en gemeenten te betrekken in een discussie over de wenselijkheid van boren naar schaliegas. Door direct een structuurvisie op te stellen zet hij gemeenten buitenspel bij de beslissing of er naar schaliegas geboord gaat worden. Een structuurvisie dwingt gemeenten boorlocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen. Dat zegt […]

Nu ook problemen met radioactieve straling bij winning schaliegas

Nu ook problemen met radioactieve straling bij winning schaliegas

Van: op 3 oktober 2013 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Onderzoekers in de VS hebben radioactiviteit vastgesteld op een plaats waar afvalwater van schaliegas winning geloosd wordt.  Bovendien zijn verhoogde waarden voor zouten en metalen in riviersedimenten vastgesteld, zo meldt persburaeu IPS. Bij schaliegaswinning, het zogenaamde “fracken”, wordt aardgas uit moeilijk bereikbare grondlagen geperst door er onder hoge druk water en chemicaliën in te pompen. […]

Ook Provincie Brabant wil schaliegasvrij

Van: op 1 oktober 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

In navolging van de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Flevoland die hebben aangegeven dat schaliegaswinning niet gewenst is, hebben ook Provinciale Staten van Brabant een motie tegen schaliegas aangenomen. Met deze motie vragen Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om op korte termijn een voorstel te doen om provinciale verordeningen zo aan te passen […]

Eerst onderzoek, daarna besluit proefboringen schaliegas

Eerst onderzoek, daarna besluit proefboringen schaliegas

Van: op 20 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Voorlopig zal door het kabinet geen besluit worden genomen over eventuele proefboringen. Eerst zal een onderzoek worden ingesteld naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland. Dit  moet meer inzicht geven in waar eventuele proefboringen het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Betrokkenheid bewoners en lokale bestuurders Een dergelijk onderzoek geeft ook de gelegenheid […]

Gas met beter leven sterren

Gas met beter leven sterren

Van: op 10 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Analoog aan het beter leven label van de dierenbescherming, wil Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren een systeem om gas te labelen. Daardoor kunnen consumenten kiezen voor schaliegasvrij gas. Er is grote maatschappelijke onrust ontstaan door het aansturen van Minister Kamp op het mogelijk maken van schaliegaswinning in Nederland. Met een initiatiefwet om gas te labelen […]

CDA niet principieel tegen schaliegas; CDA Gelderland en Overijssel hebben keuze al wél gemaakt

CDA niet principieel tegen schaliegas; CDA Gelderland en Overijssel hebben keuze al wél gemaakt

Van: op 4 september 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Vanuit de gedachte dat duurzame energie de gezondheid en welvaart van de komende generaties waarborgt, is er nog geen enkele garantie dat het boren naar schaliegas schoon, gezond en veilig is. Het mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de uitmuntende drinkwaterkwaliteit in Gelderland en Overijssel. Daar komt bij dat schaliegas een kortstondige, fossiele energiebron […]

Excuusrapport schaliegas niet meer geheim, wel onvolledig

Excuusrapport schaliegas niet meer geheim, wel onvolledig

Van: op 26 augustus 2013 | 3 reacties | categorie: Inzicht

Het geruchtmakende rapport, waarmee minister Henk Kamp de schaliegaswinning in Nederland wil forceren, is nu toch openbaar gemaakt en met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gegaan. Het stuk, dat al eerder als ‘broddelwerk’ werd aangemerkt, geeft inderdaad opvallend weinig harde informatie. De feitelijke informatie die voorhanden is wordt gebaseerd op bronnen van niet […]

Broddelonderzoek basis roekeloze start schaliegas boringen

Broddelonderzoek basis roekeloze start schaliegas boringen

Van: op 23 augustus 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Het kabinet Rutte wil groen licht geven voor het boren naar schaliegas in de Nederlandse bodem. Milieudefensie vindt het roekeloos omdat de gevaren onvoldoende zijn onderzocht in de studie waarop het kabinetsvoornemen is gebaseerd. Op 22 augustus werd dit onderzoek door RTL 4 naar buiten gebracht. De Tweede Kamer neemt naar verwachting in september een […]

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Van: op 26 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant, Schaliegas

De provinciale verordening Ruimte wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 2014 herzien. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft in een brief de provincie gevraagd om in “de verordening te bepalen dat in bestemmingsplannen het verrichten van (proef)boringen en winning van schaliegas in onze provincie niet is toegestaan”. De regels waarmee een gemeente rekening moet houden […]

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Van: op 18 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Schaliegas

De schalie houdende lagen worden overlapt door een kwart van alle wingebieden van Vitens. Dit blijkt uit een kaart met alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen die is ontwikkeld door Waterbedrijf Vitens in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO. Ruim twee miljoen Nederlanders in het Vitens voorzieningsgebied zijn afhankelijk van deze waterbronnen. Drinkwater grote steden Schaliegas houdende […]

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Van: op 2 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Opinie, Schaliegas

Toen ik las dat het kritisch rapport van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Wissels omzetten” op maandag 24 juni jl. verscheen, dacht ik gelijk aan de politieke discussies over eventuele proefboringen naar schaliegas. “Planbureau hekelt kortetermijnvisie kabinetten”, kopte het AD een dag later. Inderdaad, er wordt biomassa in oude kolencentrales verbrand om […]

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Van: op 25 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Het Ministerie van Economische Zaken wil Milieudefensie dwingen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Over het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen mag niets naar buiten worden gebracht. Milieudefensie is lid van de klankbordgroep van EZ voor dit onderzoek. Afspraak was dat de besprekingen ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Milieudefensie weigert de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Debat in […]

Laatste nieuws

Nieuwe kamerleden krijgen 200.000 handtekeningen voor CETA referendum

Nieuwe kamerleden krijgen 200.000 handtekeningen voor CETA referendum

Op de eerste echte werkdag voor de leden van de nieuwe Tweede Kamer bood het Platform TTIP CETA Referendum ruim 200.000 handtekeningen aan Tweede Kamerleden aan Emile Roemer en Maarten Hijink (SP), Kees Verhoeven (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Marianne Thieme(PvdD) en Isabelle Diks (GL) aan. Hiermee willen de 13 maatschappelijke organisaties achter het Platform […]

| 28 maart 2017 | 0 Comments
Aanleg transportkabel offshore windparken Borssele door Westerschelde kan starten

Aanleg transportkabel offshore windparken Borssele door Westerschelde kan starten

Vlaanderen en Nederland zijn het eens geworden over een veilige inbedding van een onderzeese stroomkabel door de Westerschelde. De kabel moet vanaf 2019 en 2020 windparken voor de kust bij Borssele aansluiten op het net aan land. Het Havenbedrijf Antwerpen zal op basis hiervan haar beroep bij de Raad van State intrekken. Daarmee zijn de […]

| 26 maart 2017 | 0 Comments
VPRO Tegenlicht: ‘Groene Dromen’

VPRO Tegenlicht: ‘Groene Dromen’

Hoe duurzaam onderneemt Nederland? VPRO Tegenlicht heeft een lange traditie in het signaleren van initiatieven die duurzaamheid en ondernemerschap combineren. Maar wat als er, zoals na de mislukte overname van Unilever, kritiek ontstaat dat een bedrijf zich minder moet richten op duurzaamheid en meer op directe winst? Is duurzaamheid leuk zolang het de aandeelhouder niets […]

| 26 maart 2017 | 0 Comments
Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

[update] Energieleverancier Vandebron doet een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Dit bod kan worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. Vandebron geeft de centrale een nieuwe bestemming. De kolencentrale aan de ring van de hoofdstad is van de […]

| 23 maart 2017 | 4 Comments
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.   Snel naar 100% schone energie uit Nederland De Nationale Energiecommissie […]

| 21 maart 2017 | 6 Comments
Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

De opwarming van de aarde blijft abstract. We weten dat temperaturen stijgen, maar het is moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen. Daarom brengt inspiratieplatform LaatBloeien de temperatuurontwikkeling sinds 1880 ten gehore, in samenwerking met componist Merlijn Twaalfhoven. Tijdens WNF Earth Hour 2017 maken zangers uit heel Nederland bij de Erasmusbrug de […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments

Inzicht

Hoe corruptie klimaatverandering aandrijft

Hoe corruptie klimaatverandering aandrijft

Campagnes tegen corruptie hebben in 2016 een reeks cruciale overwinningen behaald. Een belangrijke was de aansprakelijkheid garanderen voor één van de meest slinkse deals van ‘Big Oil’: het verwerven van het Nigeriaanse offshore olieveld OPL 245 door Koninklijke Shell en Eni, het grootste bedrijf van Italië, in 2011. Afgelopen december klaagde de Economic and Financial […]

| 28 maart 2017 | 1 Comment
Nieuwe Europese spelregels voor meten milieuprestaties van producten

Nieuwe Europese spelregels voor meten milieuprestaties van producten

Hoe weet je of de claim over duurzaamheid of milieuprestatie van een product klopt? Dat is niet eenvoudig. Er bestaan in ieder geval honderden duurzaamheidslabels en die gaan over verschillende duurzaamheidaspecten. Een deel van deze labels claimt ook milieuprestaties. Deze claims kunnen kwalitatief en indirect zijn: beter voor het milieu (bedrijfsclaims)of binnen bepaalde milieugrenzen (Milieukeur) […]

| 28 maart 2017 | 0 Comments
Het roer moet snel om in de voedselproductie

Het roer moet snel om in de voedselproductie

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking voeden? Een prangende vraag met de groei van 7 naar 10 miljard mensen in 2050 in het verschiet en steeds meer signalen dat de huidige productie- en consumptiewijze spaak loopt. De FAO heeft er een nieuw rapport aan gewijd. Door de groeiende druk op de natuur, sociale ongelijkheid en […]

| 26 maart 2017 | 1 Comment
De lokroep van circulaire banen

De lokroep van circulaire banen

Een van de belangrijkste redenen om circulaire economie te omarmen, tenminste voor beleidsmakers, is het feit dat het banen oplevert. Getallen noemen met veel nullen werkt dan indrukwekkend. We hebben ook nog een naam voor deze banen: Circulaire banen, volgens een recent rapport. Mooi, denk ik dan. Banen, altijd fijn. Wie wil dat nou niet? […]

| 26 maart 2017 | 1 Comment

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: