Tag: schalie

VPRO Tegenlicht: de schaliecowboys komen er weer aan

VPRO Tegenlicht: de schaliecowboys komen er weer aan

Van: op 5 februari 2017 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Het hebben van eigen energiebronnen is een belangrijk wapen in de wereldeconomie. Sinds 2013 brengen de Verenigde Staten fossielrijke tegenstanders als Saoedi-Arabië belangrijke slagen toe met de winning van schaliegas en schalie-olie uit eigen bodem. De prijs voor een vat ruwe olie zakte van 100 naar onder de 50 dollar. De Texaanse schalie-producenten die deze […]

Methaan uit fracking schaliegas lekt uit olieputten

Methaan uit fracking schaliegas lekt uit olieputten

Van: op 24 oktober 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Oude, verlaten olie- en gasbronnen kunnen een uitlaatklep vormen voor methaan dat vrijkomt bij schaliegaswinning. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de uitstoot van fracking daardoor veel groter kan zijn dan tot nog toe werd aangenomen. Frakken, een proces waarbij water en chemicaliën onder grote druk in de grond gepompt worden om gas uit gesteente te […]

Voorlopig vijf jaar geen schaliegas

Voorlopig vijf jaar geen schaliegas

Van: op 12 juli 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De komende vijf jaar zal er geen commerciële opsporing en winning van schaliegas plaatsvinden in Nederland. Bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden niet verlengd. De ministerraad heeft hier mee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Aan het eind van het jaar besluit het kabinet in een breder verband of het […]

Ook in energie is Europa geen unie

Ook in energie is Europa geen unie

Van: op 1 maart 2015 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De Europese Commissie heeft haar plannen rondom de creatie van een interne Europese energiemarkt gepresenteerd. De zogeheten ‘energie-unie’ moet Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energiebronnen en tegelijkertijd CO2-uitstoot terugdringen. Het voorstel begint met visionaire woorden, maar biedt weinig nieuws. GroenLinks europarlementarier Bas Eickhout: “De retoriek klinkt als wereldvrede, daar kan niemand tegen zijn. Maar […]

“Schaliegas vijf keer bedreiging voor volksgezondheid”

“Schaliegas vijf keer bedreiging voor volksgezondheid”

Van: op 17 december 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De productie van schaliegas is wereldwijd aan een snelle opmars bezig, maar vormt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid, concludeert de Amerikaanse organisatie NRDC na een overzichtstudie van de bestaande wetenschappelijke onderzoeken. De chemicaliën die bij de winning van het gas gebruikt worden, veroorzaken problemen met de luchtwegen, schade aan het zenuwstelsel, bloedaandoeningen, geboorteafwijkingen en […]

Wereldwijde expansie schaliegas in voorbereiding

Wereldwijde expansie schaliegas in voorbereiding

Van: op 2 december 2014 | 4 reacties | categorie: Nieuws

  Multinationale olie- en gasbedrijven bereiden een wereldwijde expansie van de winning van schaliegas voor. Hiervoor wordt onder meer het belastingregime in diverse landen versoepeld. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Friends of the Earth Europe. Tot nu toe werd ‘frakken’ – de methode om schaliegas te winnen die de gasmarkt op zijn kop […]

Britse wetenschappers waarschuwen opnieuw voor risico’s schaliegas

Britse wetenschappers waarschuwen opnieuw voor risico’s schaliegas

Van: op 22 juli 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Twee internationale organisaties van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, Scientists for Global Responsibility (SGR) en het Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) hebben een rapport gepubliceerd met bewijs over de effecten van de winning van schaliegas, het zogenaamde fracking. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De wetenschappers onderzochten gevolgen voor het milieu, de gezondheid van […]

Milieudefensie: Shell hanteert dubbele standaard bij winning schaliegas

Milieudefensie: Shell hanteert dubbele standaard bij winning schaliegas

Van: op 27 mei 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Overige

Met nieuwe acties en campagnes breidt Milieudefensie haar werk richting Shell verder uit. Vorige week bezochten delegaties uit Argentinië en Oekraïne onder leiding van de Nederlandse tak van Friends of the Earth onder anderen de Shell aandeelhoudersvergadering en een delegatie van de Tweede Kamer. Zij verhaalden uit eerste hand over de gevolgen van Shell’s fracking-activiteiten […]

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Van: op 26 maart 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Premier Rutte kondigde bij het sluiten van de nucleaire top onverwacht aan dat Nederland zich aansluit bij internationale initiatieven om ontwikkelingsbanken te verbieden nog leningen te verstrekken voor de bouw van nieuwe kolencentrales in ontwikkelingslanden. Rutte en Obama bespraken het thema klimaatverandering tijdens de Nucleaire top, die  plaatsvond in Den Haag. Het is de bedoeling […]

Noord Brabant schaliegasvrij via bescherming drinkwater

Van: op 15 januari 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant past de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Provinciale Milieu Verordening aan om het grondgebied van de provincie te beschermen tegen boringen naar schaliegas. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de moties waarin Provinciale Staten zich op 27 september vorig jaar uitspraken tegen het boren naar schaliegas. In de Provinciale Milieu Verordening kunnen […]

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Van: op 14 januari 2014 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Minister Kamp heeft Arcadis opdracht gegeven het planMER ten behoeve van de structuurvisie Schaliegas op te stellen. Veel belanghebbenden in de discussie vinden de betrokkenheid van Arcadis omstreden, omdat het bedrijf zelf aanzienlijke belangen bij de sector heeft. Milieudefensie zegt het zelfs onvoorstelbaar te vinden dat Kamp wederom kiest voor een onderzoeksbureau dat grote belangen […]

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie?

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie?

Van: op 17 november 2013 | 3 reacties | categorie: Opinie

Het is een wonderlijke ontwikkeling. De verwoede pogingen om in Nederland naar schaliegas te boren lijken uit te monden in meer bewustwording en wellicht zelfs een versnelling van de transitie naar duurzame energie. Nu al  hebben  112 Nederlandse gemeenten en ook 8 provincies zich Schaliegasvrij verklaard. En in veel gevallen blijft het niet bij nee […]

Groningse Staten: geen winning schaliegas in Groningen

Van: op 6 november 2013 | 0 reacties | categorie: Groningen, Nieuws

De provincie Groningen zal, als het aan de Provinciale Staten ligt, vrij blijven van boringen naar schaliegas. Een  meerderheid van de Staten stemde vandaag in met de motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door GroenLinks, PvdA EN D66.  “Schaliegaswinning is schadelijk voor natuur en milieu. Door vervuiling wordt bovendien de drinkwatervoorziening in […]

Schaliegas: geen discussie meer, Kamp beslist

Schaliegas: geen discussie meer, Kamp beslist

Van: op 8 oktober 2013 | 19 reacties | categorie: Nieuws

Minister Henk Kamp negeert adviezen om burgers en gemeenten te betrekken in een discussie over de wenselijkheid van boren naar schaliegas. Door direct een structuurvisie op te stellen zet hij gemeenten buitenspel bij de beslissing of er naar schaliegas geboord gaat worden. Een structuurvisie dwingt gemeenten boorlocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen. Dat zegt […]

Nu ook problemen met radioactieve straling bij winning schaliegas

Nu ook problemen met radioactieve straling bij winning schaliegas

Van: op 3 oktober 2013 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Onderzoekers in de VS hebben radioactiviteit vastgesteld op een plaats waar afvalwater van schaliegas winning geloosd wordt.  Bovendien zijn verhoogde waarden voor zouten en metalen in riviersedimenten vastgesteld, zo meldt persburaeu IPS. Bij schaliegaswinning, het zogenaamde “fracken”, wordt aardgas uit moeilijk bereikbare grondlagen geperst door er onder hoge druk water en chemicaliën in te pompen. […]

Ook Provincie Brabant wil schaliegasvrij

Van: op 1 oktober 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

In navolging van de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Flevoland die hebben aangegeven dat schaliegaswinning niet gewenst is, hebben ook Provinciale Staten van Brabant een motie tegen schaliegas aangenomen. Met deze motie vragen Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om op korte termijn een voorstel te doen om provinciale verordeningen zo aan te passen […]

Eerst onderzoek, daarna besluit proefboringen schaliegas

Eerst onderzoek, daarna besluit proefboringen schaliegas

Van: op 20 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Voorlopig zal door het kabinet geen besluit worden genomen over eventuele proefboringen. Eerst zal een onderzoek worden ingesteld naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland. Dit  moet meer inzicht geven in waar eventuele proefboringen het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Betrokkenheid bewoners en lokale bestuurders Een dergelijk onderzoek geeft ook de gelegenheid […]

Gas met beter leven sterren

Gas met beter leven sterren

Van: op 10 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Analoog aan het beter leven label van de dierenbescherming, wil Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren een systeem om gas te labelen. Daardoor kunnen consumenten kiezen voor schaliegasvrij gas. Er is grote maatschappelijke onrust ontstaan door het aansturen van Minister Kamp op het mogelijk maken van schaliegaswinning in Nederland. Met een initiatiefwet om gas te labelen […]

CDA niet principieel tegen schaliegas; CDA Gelderland en Overijssel hebben keuze al wél gemaakt

CDA niet principieel tegen schaliegas; CDA Gelderland en Overijssel hebben keuze al wél gemaakt

Van: op 4 september 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Vanuit de gedachte dat duurzame energie de gezondheid en welvaart van de komende generaties waarborgt, is er nog geen enkele garantie dat het boren naar schaliegas schoon, gezond en veilig is. Het mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de uitmuntende drinkwaterkwaliteit in Gelderland en Overijssel. Daar komt bij dat schaliegas een kortstondige, fossiele energiebron […]

Excuusrapport schaliegas niet meer geheim, wel onvolledig

Excuusrapport schaliegas niet meer geheim, wel onvolledig

Van: op 26 augustus 2013 | 3 reacties | categorie: Inzicht

Het geruchtmakende rapport, waarmee minister Henk Kamp de schaliegaswinning in Nederland wil forceren, is nu toch openbaar gemaakt en met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gegaan. Het stuk, dat al eerder als ‘broddelwerk’ werd aangemerkt, geeft inderdaad opvallend weinig harde informatie. De feitelijke informatie die voorhanden is wordt gebaseerd op bronnen van niet […]

Broddelonderzoek basis roekeloze start schaliegas boringen

Broddelonderzoek basis roekeloze start schaliegas boringen

Van: op 23 augustus 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Het kabinet Rutte wil groen licht geven voor het boren naar schaliegas in de Nederlandse bodem. Milieudefensie vindt het roekeloos omdat de gevaren onvoldoende zijn onderzocht in de studie waarop het kabinetsvoornemen is gebaseerd. Op 22 augustus werd dit onderzoek door RTL 4 naar buiten gebracht. De Tweede Kamer neemt naar verwachting in september een […]

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Van: op 26 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant, Schaliegas

De provinciale verordening Ruimte wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 2014 herzien. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft in een brief de provincie gevraagd om in “de verordening te bepalen dat in bestemmingsplannen het verrichten van (proef)boringen en winning van schaliegas in onze provincie niet is toegestaan”. De regels waarmee een gemeente rekening moet houden […]

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Van: op 18 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Schaliegas

De schalie houdende lagen worden overlapt door een kwart van alle wingebieden van Vitens. Dit blijkt uit een kaart met alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen die is ontwikkeld door Waterbedrijf Vitens in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO. Ruim twee miljoen Nederlanders in het Vitens voorzieningsgebied zijn afhankelijk van deze waterbronnen. Drinkwater grote steden Schaliegas houdende […]

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Van: op 2 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Opinie, Schaliegas

Toen ik las dat het kritisch rapport van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Wissels omzetten” op maandag 24 juni jl. verscheen, dacht ik gelijk aan de politieke discussies over eventuele proefboringen naar schaliegas. “Planbureau hekelt kortetermijnvisie kabinetten”, kopte het AD een dag later. Inderdaad, er wordt biomassa in oude kolencentrales verbrand om […]

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Van: op 25 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Het Ministerie van Economische Zaken wil Milieudefensie dwingen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Over het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen mag niets naar buiten worden gebracht. Milieudefensie is lid van de klankbordgroep van EZ voor dit onderzoek. Afspraak was dat de besprekingen ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Milieudefensie weigert de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Debat in […]

Laatste nieuws

Corendon start met scheiden van afval tijdens vluchten

Corendon start met scheiden van afval tijdens vluchten

Recentelijk is vliegtuigmaatschappij Corendon gestart met het scheiden van het afval aan boord. Door plastic, blik, papier en glas apart in te zamelen tijdens de vlucht wil de luchtvaartmaatschappij de impact op het milieu verkleinen. SUEZ (specialist in afval en grondstoffen) zorgt op Schiphol weer voor verwerking van recyclebaar afval. Passagiers worden op de vlucht […]

| 24 mei 2017 | 0 Comments
Kolencentrales en biomassa bijstook: wat zijn de gevolgen van een nieuw kabinet

Kolencentrales en biomassa bijstook: wat zijn de gevolgen van een nieuw kabinet

Het CBS maakte onlangs bekend dat het energieverbruik in Nederland in 2016 in totaal 3131 petajoule bedroeg. Ruim 90 procent van deze energie werd opgewekt met fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkool. Het gebruik van steenkool zorgde voor de opwekking van 430 petajoule, bijna 14 procent van het totaal. Hoewel aardgas en aardolie een […]

| 24 mei 2017 | 0 Comments
Duurzame startup Eccentrade wint belangrijke MVO-prijs

Duurzame startup Eccentrade wint belangrijke MVO-prijs

Eccentrade heeft een van de vier prestigieuze startup-awards gewonnen tijdens The Next Web Conference. De duurzame Nederlandse startup ging naar huis als winnaar van het IMPACT-program. Dit programma deelt een prijs uit aan de internationale startup die met concrete tools of oplossingen een bijdrage levert aan een betere wereld. Koppelt bedrijfsinformatie aan duurzaamheidsdata Eccentrade, opgericht […]

| 23 mei 2017 | 0 Comments
Met een modulaire hoofdtelefoon de afvalberg te lijf

Met een modulaire hoofdtelefoon de afvalberg te lijf

Koptelefoons zijn zo’n typisch voorbeeld van lastige producten om te repareren. Als er iets stuk aan gaat, kun je meestal het hele ding weggooien. Dat wil de startup Gerrard Street anders doen. Gaat er iets aan hun hoofdtelefoon stuk, dan wordt het onderdeel gratis vervangen en gerecycled. Met dit concept wil het bedrijf de groeiende […]

| 23 mei 2017 | 0 Comments
Voedselverspilling in Nederland neemt nauwelijks af

Voedselverspilling in Nederland neemt nauwelijks af

Een derde van het voedsel in Nederland belandt regelrecht in de afvalbak. Ondanks de doelstelling van de overheid om twintig procent minder te verspillen tussen 2009 en 2015, wordt er geen vooruitgang geboekt. Nog geen procent van deze doelstelling is waargemaakt. Dat meldt De Monitor (KRO-NCRV) zondagavond in de uitzending. Het onderzoeksprogramma onderzocht onder supermarkten, […]

| 21 mei 2017 | 1 Comment
Amsterdam krijgt elektrische-fietsenplan

Amsterdam krijgt elektrische-fietsenplan

Als eerste stad in Nederland krijgt Amsterdam een eigen elektrische deelfietsenplan. Vanuit een onverwoestbare container kan iedereen voortaan een deel-e-bike van E-bike to go pakken die simpel en snel met een smartphone kan worden geopend en gebruikt. De eerste container met deel-e-bikes is geplaatst in het Westerpark, maar de ambitie is om al volgend jaar […]

| 21 mei 2017 | 0 Comments

Inzicht

Gemene-Goed-Economie is wereldwijd een succes – 3

Gemene-Goed-Economie is wereldwijd een succes – 3

In deel 1 en 2 van dit drieluik kon je lezen over de uitgangspunten van de Gemene-Goed-Economie, en over de praktische verankering in de economische realiteit. In dit derde en laatste deel gaan we in op de beweging die achter het succes van dit alternatieve economische systeem staat, en hoe ze zich verhoudt tot andere […]

| 23 mei 2017 | 0 Comments
Gaat de blockchain ook voor sociale innovatie zorgen?

Gaat de blockchain ook voor sociale innovatie zorgen?

Het nieuwe internet, of alleen het nieuwe Google? De blockchain is een digitale technologie met gigantische mogelijkheden voor sociale innovatie. Het eerste product van de blokchain is de bitcoin. Door de cryptografische veilige techniek is het mogelijk waarde toe te kennen aan data. Daardoor was een enkele bitcoin bijna niets waard toen hij werd gecreëerd. […]

| 23 mei 2017 | 0 Comments
Monitor Duurzaam Nederland: het gaat goed, maar wel ‘ten koste van’

Monitor Duurzaam Nederland: het gaat goed, maar wel ‘ten koste van’

Op Verantwoordingsdag, 17 mei, verscheen de laatste Monitor Duurzaam Nederland (MDN). De monitor geeft via een reeks van indicatoren weer hoe het er voor staat met onze kwaliteit van leven, en ook of het bereiken van die kwaliteit ten koste gaat van mensen elders en/of van toekomstige generaties. Vanaf volgend jaar zal op Verantwoordingsdag jaarlijks […]

| 23 mei 2017 | 0 Comments
Hoe Shell stiekem betaalde voor onderzoek van Rotterdam School of Management

Hoe Shell stiekem betaalde voor onderzoek van Rotterdam School of Management

De Rotterdam School of Management RSM, onderdeel van de Erasmus Universiteit, ontving meer dan 3 ton van Shell voor een onderzoek naar het vestigingsklimaat voor multinationals in Nederland en verzweeg dat. Later werden met dat rapport belastingsregelingen in elkaar gezet waar vooral multinationals voordeel van ondervonden. Dat concluderen onderzoekers van Changerism in een recent rapport. […]

| 16 mei 2017 | 3 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: