Tag: schalie

VPRO Tegenlicht: de schaliecowboys komen er weer aan

VPRO Tegenlicht: de schaliecowboys komen er weer aan

Van: op 5 februari 2017 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Het hebben van eigen energiebronnen is een belangrijk wapen in de wereldeconomie. Sinds 2013 brengen de Verenigde Staten fossielrijke tegenstanders als Saoedi-Arabië belangrijke slagen toe met de winning van schaliegas en schalie-olie uit eigen bodem. De prijs voor een vat ruwe olie zakte van 100 naar onder de 50 dollar. De Texaanse schalie-producenten die deze […]

Methaan uit fracking schaliegas lekt uit olieputten

Methaan uit fracking schaliegas lekt uit olieputten

Van: op 24 oktober 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Oude, verlaten olie- en gasbronnen kunnen een uitlaatklep vormen voor methaan dat vrijkomt bij schaliegaswinning. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de uitstoot van fracking daardoor veel groter kan zijn dan tot nog toe werd aangenomen. Frakken, een proces waarbij water en chemicaliën onder grote druk in de grond gepompt worden om gas uit gesteente te […]

Voorlopig vijf jaar geen schaliegas

Voorlopig vijf jaar geen schaliegas

Van: op 12 juli 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De komende vijf jaar zal er geen commerciële opsporing en winning van schaliegas plaatsvinden in Nederland. Bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden niet verlengd. De ministerraad heeft hier mee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Aan het eind van het jaar besluit het kabinet in een breder verband of het […]

Ook in energie is Europa geen unie

Ook in energie is Europa geen unie

Van: op 1 maart 2015 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De Europese Commissie heeft haar plannen rondom de creatie van een interne Europese energiemarkt gepresenteerd. De zogeheten ‘energie-unie’ moet Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energiebronnen en tegelijkertijd CO2-uitstoot terugdringen. Het voorstel begint met visionaire woorden, maar biedt weinig nieuws. GroenLinks europarlementarier Bas Eickhout: “De retoriek klinkt als wereldvrede, daar kan niemand tegen zijn. Maar […]

“Schaliegas vijf keer bedreiging voor volksgezondheid”

“Schaliegas vijf keer bedreiging voor volksgezondheid”

Van: op 17 december 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De productie van schaliegas is wereldwijd aan een snelle opmars bezig, maar vormt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid, concludeert de Amerikaanse organisatie NRDC na een overzichtstudie van de bestaande wetenschappelijke onderzoeken. De chemicaliën die bij de winning van het gas gebruikt worden, veroorzaken problemen met de luchtwegen, schade aan het zenuwstelsel, bloedaandoeningen, geboorteafwijkingen en […]

Wereldwijde expansie schaliegas in voorbereiding

Wereldwijde expansie schaliegas in voorbereiding

Van: op 2 december 2014 | 4 reacties | categorie: Nieuws

  Multinationale olie- en gasbedrijven bereiden een wereldwijde expansie van de winning van schaliegas voor. Hiervoor wordt onder meer het belastingregime in diverse landen versoepeld. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Friends of the Earth Europe. Tot nu toe werd ‘frakken’ – de methode om schaliegas te winnen die de gasmarkt op zijn kop […]

Britse wetenschappers waarschuwen opnieuw voor risico’s schaliegas

Britse wetenschappers waarschuwen opnieuw voor risico’s schaliegas

Van: op 22 juli 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Twee internationale organisaties van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, Scientists for Global Responsibility (SGR) en het Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) hebben een rapport gepubliceerd met bewijs over de effecten van de winning van schaliegas, het zogenaamde fracking. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De wetenschappers onderzochten gevolgen voor het milieu, de gezondheid van […]

Milieudefensie: Shell hanteert dubbele standaard bij winning schaliegas

Milieudefensie: Shell hanteert dubbele standaard bij winning schaliegas

Van: op 27 mei 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Overige

Met nieuwe acties en campagnes breidt Milieudefensie haar werk richting Shell verder uit. Vorige week bezochten delegaties uit Argentinië en Oekraïne onder leiding van de Nederlandse tak van Friends of the Earth onder anderen de Shell aandeelhoudersvergadering en een delegatie van de Tweede Kamer. Zij verhaalden uit eerste hand over de gevolgen van Shell’s fracking-activiteiten […]

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Van: op 26 maart 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Premier Rutte kondigde bij het sluiten van de nucleaire top onverwacht aan dat Nederland zich aansluit bij internationale initiatieven om ontwikkelingsbanken te verbieden nog leningen te verstrekken voor de bouw van nieuwe kolencentrales in ontwikkelingslanden. Rutte en Obama bespraken het thema klimaatverandering tijdens de Nucleaire top, die  plaatsvond in Den Haag. Het is de bedoeling […]

Noord Brabant schaliegasvrij via bescherming drinkwater

Van: op 15 januari 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant past de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Provinciale Milieu Verordening aan om het grondgebied van de provincie te beschermen tegen boringen naar schaliegas. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de moties waarin Provinciale Staten zich op 27 september vorig jaar uitspraken tegen het boren naar schaliegas. In de Provinciale Milieu Verordening kunnen […]

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Van: op 14 januari 2014 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Minister Kamp heeft Arcadis opdracht gegeven het planMER ten behoeve van de structuurvisie Schaliegas op te stellen. Veel belanghebbenden in de discussie vinden de betrokkenheid van Arcadis omstreden, omdat het bedrijf zelf aanzienlijke belangen bij de sector heeft. Milieudefensie zegt het zelfs onvoorstelbaar te vinden dat Kamp wederom kiest voor een onderzoeksbureau dat grote belangen […]

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie?

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie?

Van: op 17 november 2013 | 3 reacties | categorie: Opinie

Het is een wonderlijke ontwikkeling. De verwoede pogingen om in Nederland naar schaliegas te boren lijken uit te monden in meer bewustwording en wellicht zelfs een versnelling van de transitie naar duurzame energie. Nu al  hebben  112 Nederlandse gemeenten en ook 8 provincies zich Schaliegasvrij verklaard. En in veel gevallen blijft het niet bij nee […]

Groningse Staten: geen winning schaliegas in Groningen

Van: op 6 november 2013 | 0 reacties | categorie: Groningen, Nieuws

De provincie Groningen zal, als het aan de Provinciale Staten ligt, vrij blijven van boringen naar schaliegas. Een  meerderheid van de Staten stemde vandaag in met de motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door GroenLinks, PvdA EN D66.  “Schaliegaswinning is schadelijk voor natuur en milieu. Door vervuiling wordt bovendien de drinkwatervoorziening in […]

Schaliegas: geen discussie meer, Kamp beslist

Schaliegas: geen discussie meer, Kamp beslist

Van: op 8 oktober 2013 | 19 reacties | categorie: Nieuws

Minister Henk Kamp negeert adviezen om burgers en gemeenten te betrekken in een discussie over de wenselijkheid van boren naar schaliegas. Door direct een structuurvisie op te stellen zet hij gemeenten buitenspel bij de beslissing of er naar schaliegas geboord gaat worden. Een structuurvisie dwingt gemeenten boorlocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen. Dat zegt […]

Nu ook problemen met radioactieve straling bij winning schaliegas

Nu ook problemen met radioactieve straling bij winning schaliegas

Van: op 3 oktober 2013 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Onderzoekers in de VS hebben radioactiviteit vastgesteld op een plaats waar afvalwater van schaliegas winning geloosd wordt.  Bovendien zijn verhoogde waarden voor zouten en metalen in riviersedimenten vastgesteld, zo meldt persburaeu IPS. Bij schaliegaswinning, het zogenaamde “fracken”, wordt aardgas uit moeilijk bereikbare grondlagen geperst door er onder hoge druk water en chemicaliën in te pompen. […]

Ook Provincie Brabant wil schaliegasvrij

Van: op 1 oktober 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

In navolging van de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Flevoland die hebben aangegeven dat schaliegaswinning niet gewenst is, hebben ook Provinciale Staten van Brabant een motie tegen schaliegas aangenomen. Met deze motie vragen Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om op korte termijn een voorstel te doen om provinciale verordeningen zo aan te passen […]

Eerst onderzoek, daarna besluit proefboringen schaliegas

Eerst onderzoek, daarna besluit proefboringen schaliegas

Van: op 20 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Voorlopig zal door het kabinet geen besluit worden genomen over eventuele proefboringen. Eerst zal een onderzoek worden ingesteld naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland. Dit  moet meer inzicht geven in waar eventuele proefboringen het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Betrokkenheid bewoners en lokale bestuurders Een dergelijk onderzoek geeft ook de gelegenheid […]

Gas met beter leven sterren

Gas met beter leven sterren

Van: op 10 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Analoog aan het beter leven label van de dierenbescherming, wil Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren een systeem om gas te labelen. Daardoor kunnen consumenten kiezen voor schaliegasvrij gas. Er is grote maatschappelijke onrust ontstaan door het aansturen van Minister Kamp op het mogelijk maken van schaliegaswinning in Nederland. Met een initiatiefwet om gas te labelen […]

CDA niet principieel tegen schaliegas; CDA Gelderland en Overijssel hebben keuze al wél gemaakt

CDA niet principieel tegen schaliegas; CDA Gelderland en Overijssel hebben keuze al wél gemaakt

Van: op 4 september 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Vanuit de gedachte dat duurzame energie de gezondheid en welvaart van de komende generaties waarborgt, is er nog geen enkele garantie dat het boren naar schaliegas schoon, gezond en veilig is. Het mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de uitmuntende drinkwaterkwaliteit in Gelderland en Overijssel. Daar komt bij dat schaliegas een kortstondige, fossiele energiebron […]

Excuusrapport schaliegas niet meer geheim, wel onvolledig

Excuusrapport schaliegas niet meer geheim, wel onvolledig

Van: op 26 augustus 2013 | 3 reacties | categorie: Inzicht

Het geruchtmakende rapport, waarmee minister Henk Kamp de schaliegaswinning in Nederland wil forceren, is nu toch openbaar gemaakt en met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gegaan. Het stuk, dat al eerder als ‘broddelwerk’ werd aangemerkt, geeft inderdaad opvallend weinig harde informatie. De feitelijke informatie die voorhanden is wordt gebaseerd op bronnen van niet […]

Broddelonderzoek basis roekeloze start schaliegas boringen

Broddelonderzoek basis roekeloze start schaliegas boringen

Van: op 23 augustus 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Het kabinet Rutte wil groen licht geven voor het boren naar schaliegas in de Nederlandse bodem. Milieudefensie vindt het roekeloos omdat de gevaren onvoldoende zijn onderzocht in de studie waarop het kabinetsvoornemen is gebaseerd. Op 22 augustus werd dit onderzoek door RTL 4 naar buiten gebracht. De Tweede Kamer neemt naar verwachting in september een […]

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Van: op 26 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant, Schaliegas

De provinciale verordening Ruimte wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 2014 herzien. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft in een brief de provincie gevraagd om in “de verordening te bepalen dat in bestemmingsplannen het verrichten van (proef)boringen en winning van schaliegas in onze provincie niet is toegestaan”. De regels waarmee een gemeente rekening moet houden […]

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Van: op 18 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Schaliegas

De schalie houdende lagen worden overlapt door een kwart van alle wingebieden van Vitens. Dit blijkt uit een kaart met alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen die is ontwikkeld door Waterbedrijf Vitens in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO. Ruim twee miljoen Nederlanders in het Vitens voorzieningsgebied zijn afhankelijk van deze waterbronnen. Drinkwater grote steden Schaliegas houdende […]

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Van: op 2 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Opinie, Schaliegas

Toen ik las dat het kritisch rapport van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Wissels omzetten” op maandag 24 juni jl. verscheen, dacht ik gelijk aan de politieke discussies over eventuele proefboringen naar schaliegas. “Planbureau hekelt kortetermijnvisie kabinetten”, kopte het AD een dag later. Inderdaad, er wordt biomassa in oude kolencentrales verbrand om […]

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Van: op 25 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Het Ministerie van Economische Zaken wil Milieudefensie dwingen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Over het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen mag niets naar buiten worden gebracht. Milieudefensie is lid van de klankbordgroep van EZ voor dit onderzoek. Afspraak was dat de besprekingen ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Milieudefensie weigert de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Debat in […]

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: