Wordt het BBP nu minder belangrijk?

Van: op 23 februari 2017

kapitaalvluchtHet afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer zich intensief bezig gehouden met het begrip ‘brede welvaart’. Is het Bruto Binnenlands Product BBP een goede maatstaf voor welvaart, en zo niet, hoe meet je welvaart dan wel? Dit artikel biedt een overzicht over wat er bereikt is en wat er nog te wensen blijft.

De afgelopen decennia is de politiek steeds meer waarde gaan hechten aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Als er maar meer geld in de economie omgaat, en het BBP stijgt, dan gaat het goed met ons, als het daalt dan is er een serieus probleem. Het BBP zegt echter niets over onze gezondheid, de staat van onze huisvesting of ons onderwijs, alle onbetaalde arbeid wordt volledig genegeerd, en de milieuschade die door de betaalde productie ontstaat wordt nauwelijks in rekening gebracht. Het BBP is dus geen goede indicator voor onze welvaart. Een regeringsbeleid dat zich primair richt op de groei ervan jaagt vooral productie en consumptie aan, en dat is totaal onverantwoord gezien de grenzen die de Aarde ons stelt enerzijds, en de ruimte die we mensen in ontwikkelingslanden moeten bieden anderzijds.

 

De commissie Breed Welvaartsbegrip

Vanwege de problemen die het BBP met zich meebrengt stelde de Tweede Kamer in 2015 de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip in. De commissie moest onderzoeken welke beperkingen het BBP heeft als indicator voor welvaart en welke indicatoren er nodig zijn om brede welvaart inzichtelijk te maken. Het resultaat van dat onderzoek werd vorig jaar gepresenteerd in het rapport Welvaart in kaart. De belangrijkste conclusies waren:

 • Het BBP heeft beperkingen bij het meten van brede welvaart, maar is een robuuste indicator om de omvang van de economie te meten.
 • Om aspecten als onderwijs, gezondheid, ongelijkheid en milieu in de beschouwingen te kunnen betrekken is een dashboard van indicatoren nodig.
 • De commissie wil, om internationale standaardisatie te bevorderen, het dashboard gebruiken dat wordt aanbevolen door de Conference of European Statisticians.
 • Het CBS wordt gevraagd, samen met de andere planbureaus, jaarlijks in het voorjaar een nieuwe Monitor Brede Welvaart uit te brengen, waarin de meest recente waarden voor de indicatoren zijn opgenomen.
 • Die monitor vervangt de Monitor Duurzaam Nederland, die sinds 2009 elke twee jaar werd gepubliceerd.
 • In mei, op Verantwoordingsdag, debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de nieuwe monitor.

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de commissie overgenomen. Vanaf volgend jaar verschijnt de Monitor Brede Welvaart, waarin een hele reeks indicatoren weergeeft hoe het financieel, sociaal en ecologisch met Nederland gaat. Bovendien probeert de monitor in kaart te brengen wat de gevolgen van ons handelen zijn voor toekomstige generaties, en voor mens en milieu elders in de wereld. Dit jaar verschijnt er in april nog één keer een geactualiseerde versie van de ‘oude’ Monitor Duurzaam Nederland, zodat de Kamer in mei al voor het eerst kan debatteren over de daarin gepresenteerde indicatoren.

 

Een stap vooruit, maar …

Dat de nieuwe monitor jaarlijks gaat verschijnen, dat het kabinet erop reageert en dat er vervolgens in de Kamer over wordt gedebatteerd is zeker een stap vooruit. Hopelijk nemen zowel kabinet als Kamer het rapport en het debat serieus. Maar de vraag is of dit alles ook invloed zal hebben op het beleid dat wordt gevoerd. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit al jaren voor een MEV+: een versie van de Macro Economische Verkenning waarin in feite de nieuwe monitor is geïntegreerd. De MEV wordt in september op Prinsjesdag gepresenteerd, en vormt de basis voor het regeringsbeleid van het jaar daarop. Nu blijft het risico bestaan dat in mei wordt gedebatteerd over de Monitor Brede Welvaart, maar dat de uitkomst van het debat nauwelijks invloed heeft op het beleid dat in september wordt uitgezet. Moties van de Kamer die de regering vroegen in september aan te geven hoe het beleid moest leiden tot betere resultaten in de monitor werden verworpen, doordat CDA, PvdA, VVD en PVV tegenstemden. Verdere druk vanuit de samenleving zal nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Monitor Brede Welvaart echt invloed gaat krijgen.

Gerrit Stegehuis

Dit artikel werd eerder geplaatst op platformdse.org

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Duurzame Fred schreef:

  BBP is wat mij betreft failliet. Ik ga voor BBG. De G staat voor geluk. Sinds 2002 speel ik geen postcode en staatsloterij meer. Dat scheelde mij €460,- per jaar. Abonnementen dat ik zelden lees gingen ook de deur uit. Automatische goede doelen waar veel geld aan marketingskosten besteedt werd, werden ook opgezegd.

  Alleen collectanten aan de deur kwamen kregen €10,- of €20,-. Gegarandeerd dat de collectant heel vralijk werd. Dat geluk is met geen pen te beschrijven. Collectanten met pin ontvnagen niets. Want Google hoeft niet te weten waar ik mijn geld aan uit geeft.

 2. André schreef:

  En daarom zal ik dus NOOIT op de PvdA stemmen!
  Om met Wilders te spreken: NEP-links!
  [optelsom van vele andere voorbeelden uit de afgelopen jaren]

 3. Bert schreef:

  Hoogste tijd om eens anders te denken / omdenken.

  Zoek het / Google: Politiek Geluksmanifest 2017 (PDF)
  Geschreven door Geluksdoktorandus Akshaya de Groot.
  Lees het eens.

  In Bhutan hanteren ze het BNG : Bruto Nationaal Geluk.
  Het manifest lijkt mij een westers model

Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: