Wordt het BBP nu minder belangrijk?

Van: op 23 februari 2017 | 3 reacties | categorie: Inzicht

kapitaalvluchtHet afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer zich intensief bezig gehouden met het begrip ‘brede welvaart’. Is het Bruto Binnenlands Product BBP een goede maatstaf voor welvaart, en zo niet, hoe meet je welvaart dan wel? Dit artikel biedt een overzicht over wat er bereikt is en wat er nog te wensen blijft.

De afgelopen decennia is de politiek steeds meer waarde gaan hechten aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Als er maar meer geld in de economie omgaat, en het BBP stijgt, dan gaat het goed met ons, als het daalt dan is er een serieus probleem. Het BBP zegt echter niets over onze gezondheid, de staat van onze huisvesting of ons onderwijs, alle onbetaalde arbeid wordt volledig genegeerd, en de milieuschade die door de betaalde productie ontstaat wordt nauwelijks in rekening gebracht. Het BBP is dus geen goede indicator voor onze welvaart. Een regeringsbeleid dat zich primair richt op de groei ervan jaagt vooral productie en consumptie aan, en dat is totaal onverantwoord gezien de grenzen die de Aarde ons stelt enerzijds, en de ruimte die we mensen in ontwikkelingslanden moeten bieden anderzijds.

 

De commissie Breed Welvaartsbegrip

Vanwege de problemen die het BBP met zich meebrengt stelde de Tweede Kamer in 2015 de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip in. De commissie moest onderzoeken welke beperkingen het BBP heeft als indicator voor welvaart en welke indicatoren er nodig zijn om brede welvaart inzichtelijk te maken. Het resultaat van dat onderzoek werd vorig jaar gepresenteerd in het rapport Welvaart in kaart. De belangrijkste conclusies waren:

 • Het BBP heeft beperkingen bij het meten van brede welvaart, maar is een robuuste indicator om de omvang van de economie te meten.
 • Om aspecten als onderwijs, gezondheid, ongelijkheid en milieu in de beschouwingen te kunnen betrekken is een dashboard van indicatoren nodig.
 • De commissie wil, om internationale standaardisatie te bevorderen, het dashboard gebruiken dat wordt aanbevolen door de Conference of European Statisticians.
 • Het CBS wordt gevraagd, samen met de andere planbureaus, jaarlijks in het voorjaar een nieuwe Monitor Brede Welvaart uit te brengen, waarin de meest recente waarden voor de indicatoren zijn opgenomen.
 • Die monitor vervangt de Monitor Duurzaam Nederland, die sinds 2009 elke twee jaar werd gepubliceerd.
 • In mei, op Verantwoordingsdag, debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de nieuwe monitor.

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de commissie overgenomen. Vanaf volgend jaar verschijnt de Monitor Brede Welvaart, waarin een hele reeks indicatoren weergeeft hoe het financieel, sociaal en ecologisch met Nederland gaat. Bovendien probeert de monitor in kaart te brengen wat de gevolgen van ons handelen zijn voor toekomstige generaties, en voor mens en milieu elders in de wereld. Dit jaar verschijnt er in april nog één keer een geactualiseerde versie van de ‘oude’ Monitor Duurzaam Nederland, zodat de Kamer in mei al voor het eerst kan debatteren over de daarin gepresenteerde indicatoren.

 

Een stap vooruit, maar …

Dat de nieuwe monitor jaarlijks gaat verschijnen, dat het kabinet erop reageert en dat er vervolgens in de Kamer over wordt gedebatteerd is zeker een stap vooruit. Hopelijk nemen zowel kabinet als Kamer het rapport en het debat serieus. Maar de vraag is of dit alles ook invloed zal hebben op het beleid dat wordt gevoerd. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit al jaren voor een MEV+: een versie van de Macro Economische Verkenning waarin in feite de nieuwe monitor is geïntegreerd. De MEV wordt in september op Prinsjesdag gepresenteerd, en vormt de basis voor het regeringsbeleid van het jaar daarop. Nu blijft het risico bestaan dat in mei wordt gedebatteerd over de Monitor Brede Welvaart, maar dat de uitkomst van het debat nauwelijks invloed heeft op het beleid dat in september wordt uitgezet. Moties van de Kamer die de regering vroegen in september aan te geven hoe het beleid moest leiden tot betere resultaten in de monitor werden verworpen, doordat CDA, PvdA, VVD en PVV tegenstemden. Verdere druk vanuit de samenleving zal nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Monitor Brede Welvaart echt invloed gaat krijgen.

Gerrit Stegehuis

Dit artikel werd eerder geplaatst op platformdse.org

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Duurzame Fred schreef:

  BBP is wat mij betreft failliet. Ik ga voor BBG. De G staat voor geluk. Sinds 2002 speel ik geen postcode en staatsloterij meer. Dat scheelde mij €460,- per jaar. Abonnementen dat ik zelden lees gingen ook de deur uit. Automatische goede doelen waar veel geld aan marketingskosten besteedt werd, werden ook opgezegd.

  Alleen collectanten aan de deur kwamen kregen €10,- of €20,-. Gegarandeerd dat de collectant heel vralijk werd. Dat geluk is met geen pen te beschrijven. Collectanten met pin ontvnagen niets. Want Google hoeft niet te weten waar ik mijn geld aan uit geeft.

 2. André schreef:

  En daarom zal ik dus NOOIT op de PvdA stemmen!
  Om met Wilders te spreken: NEP-links!
  [optelsom van vele andere voorbeelden uit de afgelopen jaren]

 3. Bert schreef:

  Hoogste tijd om eens anders te denken / omdenken.

  Zoek het / Google: Politiek Geluksmanifest 2017 (PDF)
  Geschreven door Geluksdoktorandus Akshaya de Groot.
  Lees het eens.

  In Bhutan hanteren ze het BNG : Bruto Nationaal Geluk.
  Het manifest lijkt mij een westers model

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: alle reacties worden gemodereerd door de redactie en zijn derhalve niet direct zichtbaar. Reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden in geen geval geplaatst. Lees verder de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

[update] Energieleverancier Vandebron doet een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Dit bod kan worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. Vandebron geeft de centrale een nieuwe bestemming. De kolencentrale aan de ring van de hoofdstad is van de […]

| 23 maart 2017 | 0 Comments
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.   Snel naar 100% schone energie uit Nederland De Nationale Energiecommissie […]

| 21 maart 2017 | 4 Comments
Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

De opwarming van de aarde blijft abstract. We weten dat temperaturen stijgen, maar het is moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen. Daarom brengt inspiratieplatform LaatBloeien de temperatuurontwikkeling sinds 1880 ten gehore, in samenwerking met componist Merlijn Twaalfhoven. Tijdens WNF Earth Hour 2017 maken zangers uit heel Nederland bij de Erasmusbrug de […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

De nieuwe burgemeester van Den Haag Pauline Krikke kiest klimaat als één van haar twee speerpunten naast huiselijk geweld. Haar installatie afgelopen vrijdag stond in het teken van klimaatverandering. Na afloop van de ceremonie werd ze toegezongen door een klima​atkoor van ruim 100 Haagse burgers en nam ze de uitnodiging van Den Haag Fossielvrij aan […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft voor het basisonderwijs een checklist ontwikkeld om te beoordelen of lesmateriaal over zwerfafval kan bijdragen aan waardenontwikkeling en gewoontevorming rond afval. Voor het middelbaar onderwijs is een checklist ontworpen om na te gaan of interventies om zwerfafval te verminderen effectief zijn. Beide producten zijn het resultaat van […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Zembla: Bos als brandstof

Zembla: Bos als brandstof

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megatonnen CO2 per jaar uit. Gelukkig is er bos. Bossen zijn de zuiverende longen van de aarde. Ze nemen het CO2 op en scheiden zuurstof uit. Maar […]

| 19 maart 2017 | 2 Comments

Inzicht

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Het realiseren van een circulaire economie vraagt op (inter-)organisatieniveau om rekenmodellen voor materiaalstromen. Dergelijke modellen blijken er niet te zijn. Dus eigenlijk is het onderhand tijd om te komen tot een geïntegreerd kosten-baten model (KBM). Zo’n model zou inzicht moeten geven in de waardecreatie cascade door de tijd heen, want dat is waar circulair organiseren […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Om te kunnen transformeren naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen noodzakelijk. Route Circulair, een eventreeks georganiseerd door Kirkman Company, behandelt vijf circulaire bedrijfsmodellen aan de hand van wetenschappelijk praktijkonderzoek. Tijdens de derde editie op 16 februari stond de avond in het teken van het platformmodel en het product-als-dienstmodel. Wat zijn de verdiensten van […]

| 19 maart 2017 | 0 Comments
Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

In de afgelopen verkiezingscampagne was het weliswaar een klein onderwerp, maar toch kwam het in enkele debatten ter sprake: rekeningrijden. Of kilometerheffing, congestieheffing of wegbeprijzing, zoals het ook wel wordt genoemd. In feite een ander business model voor automobiliteit, dat een groot deel van de partijen wil invoeren om de toenemende filedruk tegen te gaan. […]

| 19 maart 2017 | 1 Comment
Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Van alle kanten kwamen er felicitaties binnen. “Het populisme verslagen” heette het. Een twijfelachtige conclusie dunkt mij. De PVV is immers met 8 zetels gestegen en het CDA kreeg er met een soort PVV-light programma ter bescherming van de Joods-Christelijke traditie, 6 zetels bij. Samen 14 zetels winst voor de Islamofoben. Hoe zo verslagen? Rutte […]

| 18 maart 2017 | 2 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: