like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Archive for juni, 2013

Een nieuwe website voor Duurzaamnieuws

Een nieuwe website voor Duurzaamnieuws

Van: op 30 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Sinds 1 juli heeft Duurzaamnieuws.nl een nieuwe website. Na bijna 10 jaar kon het oude platform de groei niet meer bijhouden. Mede dank zij de steun van onze donateurs hebben het laatste half jaar hard gebouwd aan wat je nu ziet: een website die klaar is voor nog verdere groei, voor nog meer informatie en […]

Natuurbrug tussen Vlaanderen en Brabant

Van: op 30 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

Vlaanderen en Noord-Brabant starten op 19 augustus 2013 de bouw van het ecoduct ‘Kempengrens’ over de snelweg Antwerpen-Eindhoven E34/A67. De natuurbrug verbindt Vlaamse en Brabantse natuurgebieden met elkaar.  De snelweg blijft tijdens de bouw die 7 maanden duurt, al die tijd open. Veilige oversteekmogelijkheden wild De Kempengrens is het 4e ecoduct in Vlaanderen en 1 […]

Fair Politician of the Year 2013 is Bram van Ojik

Van: op 29 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nederland, Nieuws

De Foundation Max van der Stoel heeft 26 juni de  Fair Politician of the Year Award uitgereikt aan GroenLinks fractievoorzitter Bram van Ojik. Volgens de Foundation heeft hij zich het meest ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden van alle 150 Kamerleden. De Europese Award werd een dag eerder aan Judith Sargentini, GroenLinks-Europarlementariër uitgereikt. […]

Damn Food Waste: aandacht voor voedselverspilling

Damn Food Waste: aandacht voor voedselverspilling

Van: op 29 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Damn Food Waste vraagt op zaterdag 29 juni aandacht voor het wereldwijde probleem van voedselverspilling. Daarom krijgen 5000 mensen op het Museumplein in Amsterdam een gratis lunch aangeboden. De lunch is gemaakt van vers voedsel dat in Nederland om verschillende redenen niet op ons bord belandt. Onnodig verdwijnt voor zo’n 4,4 miljard euro per jaar […]

Limburg gaat duurzaam woningen slopen

Van: op 29 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Limburg, Nieuws

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben dinsdag 25 juni 2013 besloten werk te maken van duurzaam slopen. Zij stellen een subsidie beschikbaar van € 60.000,00 voor het opstellen van een protocol voor procesaanpak en een programma van eisen voor duurzaam slopen enerzijds en het hergebruik van secundaire materialen anderzijds. ReUseMaterials BV (RUM) uit Heerlen is gevraagd […]

Schrijftalent naar de laatste ronde: stem mee!

Van: op 29 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De competitie voor Schrijftalent 2013 gaat de laatste ronde in. De inschrijving is gesloten en in de komende weken worden de laatste geselecteerde artikelen geplaatst: van de deelnemers Erika Meershoek, Patricia Waijers en Marleen van Wesel. De tussenstand per 30-6 is als volgt:     facebook bezoekers totaal           Boudewijn Boon […]

Een stap vooruit met wandelen en fietsen

Van: op 29 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nederland, Nieuws

Drie politieke partijen willen het Nederlandse potentieel aan wandel- en fietsmogelijkheden beter benutten. SP-Kamerlid Paulus Jansen, PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe hebben op 28 juni de startnotitie ‘Een stap vooruit’ gepresenteerd. Fietsers, wandelaars, hardlopers én hun organisaties worden de komende maanden gevraagd wat hun ideeën zijn voor de uitbouw en betere benutting […]

Een eerlijke garderobe? Nu nog even niet

Een eerlijke garderobe? Nu nog even niet

Van: op 25 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Inzicht

In april 2013 kwamen in Bangladesh meer dan duizend arbeiders om het leven bij een ongeval in een textielfabriek. Het goede nieuws achter deze tragedie: fair fashion staat opeens volop in de belangstelling. Maar hoe slagen we erin onze garderobe echt eerlijker te maken? Kinderhandjes die katoen plukken in Oezbekistan. Tienermeisjes die jarenlang in Indiase […]

80% wil Nederland als koploper in windenergie

Van: op 25 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Nederland, Nieuws

Nederland en windenergie passen bij elkaar. Nederlanders kiezen massaal vóór windenergie omdat duurzame energie nodig is (51%) óf omdat het er veel waait (16%) óf omdat dat van oudsher zo is (9%). Dit is een van de conclusies uit de juni meeting van de Eneco Energie Monitor. Ook blijkt dat een kwart van de Nederlanders […]

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Van: op 25 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Het Ministerie van Economische Zaken wil Milieudefensie dwingen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Over het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen mag niets naar buiten worden gebracht. Milieudefensie is lid van de klankbordgroep van EZ voor dit onderzoek. Afspraak was dat de besprekingen ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Milieudefensie weigert de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Debat in […]

Drentse urine levert meststoffen op

Van: op 24 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Drenthe, Nieuws

Na zuivering van het afvalwater bestaande uit urine uit het Drentse provinciehuis blijft er een bruikbaar en duurzaam kunstmestproduct over. Een test van de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Scheemda bewijst dat het kan. Daar haalt het waterschap Groene Gazonmest uit afvalwater. Het eerste zakje kunstmest werd vrijdag […]

Schaliegas: meer milieu-nadelen dan economische voordelen

Van: op 23 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

In een manifest hebben 55 hoogleraren betoogd, dat Nederland niet moet beginnen aan schaliegas. Er zijn alleen maar nadelen voor het milieu bij de winning van schaliegas.  Het is nog maar de vraag of schaliegas commercieel aantrekkelijk is. terwijl grondwater, bodem, lucht en landschap vervuild raken. Is schaliegas een hype of ontketent het een wereldwijde […]

Succes waterinitiatief 1,5 miljoen Europeanen

Van: op 23 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Drinkwatervoorzieningen in de EU zullen niet geprivatiseerd worden. Dit is het gevolg van een Europees burgerinitiatief van naar schatting 1,5 miljoen Europeanen, die het water niet willen toevertrouwen aan particuliere ondernemingen. Eurocommissaris Michel Barnier heeft vrijdag 21 juni hierover een besluit genomen. Right2Water Barnier, de Eurocommissaris die over de interne markt gaat, zei dat de […]

‘Niet meer dan 12% duurzame energie in 2020’

‘Niet meer dan 12% duurzame energie in 2020’

Van: op 23 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Inzicht

Tijdens de Dutch Energy Day die afgelopen woensdag door  energie-persbureau Energeia werd georganiseerd, werd duidelijk waar we op af stevenen: maximaal 12% duurzame energie in plaats van de oorspronkelijke 20%, en vervolgens 16%. André Jurjus, directeur van branchevereniging Energie-Nederland is de vader van die stelling. “16% duurzaam wordt niet gehaald, 14% ook niet.” En het […]

Wetenschappers roepen op tot krachtig energieakkoord

Wetenschappers roepen op tot krachtig energieakkoord

Van: op 23 juni 2013 | 2 reacties | categorie: Inzicht

26 wetenschappers van 10 universiteiten en 2 hogescholen roepen in een open brief aan de SER op om te komen tot een succesvol en duurzaam energieakkoord: de wetenschappelijk inzichten liggen er, het is nu zaak om deze inzichten te vertalen tot stevig beleid en concrete actie. “Nederland heeft op het gebied van duurzame energievoorziening een […]

Vrijwilligers sprokkelen geld bijeen voor radiospotjes voetafdruk

Van: op 22 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Een spotje over de Mondiale Voetafdruk wordt in de week van 23 – 29 juni regelmatig uitgezonden op de landelijke zender Radio 1. De campagne met het spotje is een initiatief van de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) bestaande uit 9 leden, allen vrijwilligers. Het spotje vertelt dat de Aarde volgens wetenschappers al gevaarlijk overbelast is […]

Alterra pleit voor doden van 380.000 ganzen

Van: op 22 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Vanwege de toenemende landbouwschade pleit Alterra (Wageningen Universiteit) voor het doden van 380.000 dieren de komende 5 jaar. Op dit moment telt Nederland zo’n 300.000 grauwe ganzen. Volgens berekeningen van het instituut moet dat worden terug gebracht tot 100.000. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht mogen in een straal van 20 km rondom Schiphol grauwe ganzen […]

Minder afval loont, geeft lucht en banen

Van: op 21 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Jaarlijks kan Nederland zo’n 7 miljard euro verdienen door slimmer en zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Hoe minder afval, hoe meer Nederland verdient. Ook zal de uitstoot van kooldioxide (CO2) met 17.000 Kton per jaar dalen door efficiënt grondstoffengebruik. Door het opwekken van  duurzame energie wordt al veel CO2 uitstoot bespaard, maar dit is […]

PBL: roer moet om bij milieubeleid

Van: op 20 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Om de milieuproblemen van de 21e eeuw aan te pakken dient het huidige milieubeleid grondig herijkt te worden. Centraal hierbij dienen eco-innovatie en eco-efficiëntie komen te staan. De grote vraagstukken van de eenentwintigste eeuw kunnen met technologie-ontwikkeling en aanpassingen in productie en consumptie worden aangepakt. Daaraan kunnen Nederland en Europa veel bijdragen. Schoon en duurzaam […]

Brabantse Milieufederatie trekt van leer tegen Boerenbond vanwege gifpromotie

Van: op 19 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

In Noord-Brabant, en mogelijk ook op andere plekken, is de Boerenbon d een stevige promotie gestart om de verkoop van giftige pesticiden en verdelgingsmiddelen nog maar eens een flinke push te geven. Dat schoot Nol Verdaasdonk van de Brabantse Milieufederatie in het verkeerde keelgat en stuurde ons een ingezonden brief. Bij deze, ongecensureerd en onverkort: […]

Windpark Noordoostpolder gaat door

Van: op 19 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Flevoland, Nieuws

De Raad van State heeft zich positief uitgesproken over negen uitvoeringsbesluiten die gaan over de derde fase van de aanleg van Windpark Noordoostpolder; een daarvan is de ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet. Hiermee is de laatste stap in het proces afgerond. Daarmee kan de bouw van Windpark Noordoostpolder in de komende […]

Veiligheidssituatie bij Odfjell langdurig onbeheerst

Van: op 18 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Zuid-Holland

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 17 juni de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de veiligheidssituatie bij Odfjell Rotterdam. Hieruit blijkt dat niet voldaan is aan wet – en regelgeving en er langdurig sprak was van een onbeheerste veiligheidssituatie. De slechte veiligheidssituatie was al jaren bekend bij de toezichthouders, maar die grepen pas laat in. […]

Onderwijs in deze tijd, doen we dat wijs?

Onderwijs in deze tijd, doen we dat wijs?

Van: op 18 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Inzicht

Onderwijs, een veel besproken onderwerp in deze tijd. En, zo voelt het, velen hebben er hun handen bij in het haar… Hoe houden we de kinderen ‘bij de les’, hoe motiveren we ze dat te leren wat ze –volgens ons- moeten leren om straks voor zichzelf, de maatschappij en voor ons te kunnen zorgen? Waarom […]

Lef gezocht, voor een duurzaam Energieakkoord

Van: op 18 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Nederland heeft lef nodig om de economische en de klimaatcrisis succesvol te lijf te gaan. In Den Haag onderhandelen in SER-verband tientallen partijen, van milieuorganisaties tot VNO-NCW over een vernieuwend, ambitieus en lange termijn Nationaal Energieakkoord. Terwijl de SER voortpoldert, kwam vanuit Parijs verontrustende nieuwe informatie. Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) signaleert dat klimaatverandering sneller […]

‘Respect en recht voor ieder mens’ hoeksteen buitenlands beleid

Van: op 17 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken stuurt brief aan de Tweede Kamer getiteld ‘Mensenrechtenbrief 2013, Respect en recht voor ieder mens’. In deze brief stelt Timmermans, dat mensenrechten een hoeksteen zijn van het Nederlands buitenlandse beleid. ‘Waar het met de mensenrechten goed gaat, hebben rechtsstaat en democratie meer kans. Als mensenrechten onder druk staan, liggen onderdrukking […]