like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Archive for juli, 2013

Kreupele kippen leveren goedkope drumsticks

Van: op 31 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De helft van de kipdrumsticks in het winkelschap was bij leven kreupel. Wakker Dier start daarom vanaf 1 augustus een nieuwe tv campagne tegen de plofkip. De tv-spot is vooral gericht op klanten van Albert Heijn en Jumbo. De tv-spot zal in Augustus te zien zijn op NL1, NL2 en NL3. Nog volop kreupele plofkip […]

Groei door schuld

Groei door schuld

Van: op 30 juli 2013 | 6 reacties | categorie: Opinie

Economie blijft toch een bijzonder fenomeen. Dat blijkt eens te meer als je een stapeltje kranten wat diagonaler dan gewoonlijk doorleest bij terugkomst van vakantie. Dan vallen tegenstrijdigheden wat sneller op. Zoals tussen de door de gevestigde orde zo bewierookte economische groei en de manier waarop het geld stroomt. Ik kom er op via een […]

Slim gebruik kan CO2-uitstoot auto’s fors verminderen

Van: op 30 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Wat we eigenlijk wel weten meldt  voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nog maar eens: door de auto slimmer te gebruiken kan de CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark met enkele tientallen procenten omlaag. Nederland moet daarom veel meer inzetten op zuinig autogebruik. Het economisch bureau van ING publiceerde een rapport waaruit bleek dat de CO2-uitstoot per gereden kilometer van […]

Raad van State akkoord met windparken Moerdijk en Steenbergen

Raad van State akkoord met windparken Moerdijk en Steenbergen

Van: op 29 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

De plannen voor Windpark Oud Dintel in de gemeente Moerdijk en Windpark Zuid-Dintel op Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in de gemeente Steenbergen kunnen doorgaan.  Omwonenden hadden beroep ingediend tegen de realisatie van de windparken. Op 24 juli deed de Raad van State uitspraak. Bestemmingsplan Moerdijk onherroepelijk Op 7 februari 2013 heeft de gemeenteraad […]

Bedrijfsleven kan voorstellen insturen voor Milieulijst 2014

Van: op 29 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Op de Milieulijst staan honderden innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Via de MIA\Vamil-regeling kunnen ondernemers vervolgens fiscaal voordelig investeren. Tot 1 september 2013 kan het bedrijfsleven voorstellen insturen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Denk bijvoorbeeld aan het versnellen van de marktintroductie van innovatieve milieutechnieken. Een uitgebreid stappenplan voor het indienen van nieuwe voorstellen staat op […]

New York verklaart de oorlog aan de elektrische fiets

New York verklaart de oorlog aan de elektrische fiets

Van: op 28 juli 2013 | 3 reacties | categorie: Internationaal, Inzicht

Dat Amerikanen iets hebben met auto’s is geen verrassing. Toch wordt de fiets er, vooral in steden als New York, steeds populairder. En nu ook de elektrische fiets. Tijd om in te grijpen, lijkt de State Legislature – een soort provinciale staten in de VS – te denken. Ze vinden elektrische fietsen maar gevaarlijke monsters, […]

EU en China akkoord over Chinese zonnepanelen

Van: op 28 juli 2013 | 2 reacties | categorie: Nieuws

China en de EU hebben een akkoord bereikt over de import van zonnepanelen in Europa. Er zijn geen details bekend gemaakt van de overeenkomst. De voorlopige importheffingen die de EU op 5 juni instelde, zorgden voor een flinke daling van de vraag naar zonnepanelen, resulterende in faillissementen van enkele prominente Europese bedrijven als Gehrlicher Solar. […]

Zandkunst slurpt CO2 op

Zandkunst slurpt CO2 op

Van: op 28 juli 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws, Noord-Holland

De uitstoot van CO2 zorgt niet alleen voor de opwarming van de aarde, ook de zee “verzuurt” door het teveel aan CO2. Daarom gaat Gemeente Zandvoort samen met de Zandacademie en greenSand de uitdaging aan om CO2 te binden tijdens het EK Zandsculpturenfestival. Door kinderen 7 augustus zandsculpturen van olivijn te laten bouwen aan de […]

Zomer 2015: wijken in grote steden staan in brand

Zomer 2015: wijken in grote steden staan in brand

Van: op 28 juli 2013 | 1 reactie | categorie: Opinie

 Van onze verslaggevers. De onrust die deze zomer van 2015 de wijken uit Amsterdam, Utrecht en Almere al dagenlang in de ban heeft, is overgeslagen naar Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Premier Zijlstra (VVD) heeft zijn vakantie op de Bahamas afgebroken en op het ministerie van Algemene Zaken een crisisteam ingericht. In een korte verklaring gaf […]

Fruittelers gebruiken te vaak verboden gewasbeschermingsmiddelen

Van: op 27 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nederland, Nieuws

Uit de jaarlijkse controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bijkt, dat fruittelers nog te vaak verboden middelen gebruiken om hun fruitgewassen te beschermen tegen insecten en ziektes. Nog steeds is er bij ongeveer 1/3 van de controles sprake van een overtreding door het gebruik van niet toegelaten middelen. Ook is de administratie te […]

Binnen 10 jaar vrachtwagens zonder uitstoot CO2

Van: op 27 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De studie Zero emission trucks van CE Delft en het Duitse DLR heeft aangetoond, dat binnen 10 jaar vrachtauto’s te koop zijn, aangedreven door batterijen of brandstofcellen. Deze nieuwe generatie vrachtwagens kan een rol spelen bij het behalen van de lange termijn doelen van de Europese transportsector. De studie is verricht in opdracht van de […]

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Van: op 26 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant, Schaliegas

De provinciale verordening Ruimte wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 2014 herzien. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft in een brief de provincie gevraagd om in “de verordening te bepalen dat in bestemmingsplannen het verrichten van (proef)boringen en winning van schaliegas in onze provincie niet is toegestaan”. De regels waarmee een gemeente rekening moet houden […]

Privatisering nekt NUON; ontslag dreigt

Van: op 26 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nederland, Nieuws

Het resultaat van NUON staat onder druk door de slechte marktomstandigheden. Doordat de vooruitzichten slecht zijn, kiest NUON voor afwaardering van de energiecentrales. Volgens Eneco bestuursvoorzitter Jeroen de Haas in een interview met NRC Handelsblad is dat een gevolg van de privatisering van nutsbedrijven. Energiebedrijven zijn volgens de Haas nu extra kwetsbaar geworden door de […]

Goeree ageert samen met ANWB tegen windpark in zee

Goeree ageert samen met ANWB tegen windpark in zee

Van: op 25 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Zeeland

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat aktie voeren samen met de ANWB tegen de komst van een windpark in zee. Het college van burgemeester en wethouders heeft via een brief aan het ministerie van Economische Zaken kenbaar gemaakt dat ze tegenstander is van de komst van een windpark in zee binnen de 12-mijlszone voor de Kop van […]

Graslandvlinders in Europa gaan achteruit

Graslandvlinders in Europa gaan achteruit

Van: op 24 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Europa, Nieuws

Het Europees Milieu Agentschap in Kopenhagen komt met een alarmerend bericht, dat sinds 1990 het aantal graslandvlinders met 50% is afgenomen. Dat is een indicatie voor de sterk afgenomen biodiversiteit. De intensieve landbouw (mest, gif, ontwatering) en in oost Europa het dichtgroeien van graslanden zijn de belangrijkste oorzaken. Landelijk Meetnet Vlinders Gaat de vlinderstand in […]

Hoe duurzaam kan mode zijn?

Hoe duurzaam kan mode zijn?

Van: op 23 juli 2013 | 1 reactie | categorie: Opinie

Kan modekleding duurzaam zijn? Die vraag kwam bij mij boven naar aanleiding van het artikel over “kies duurzame mode”. De website kiesduurzamemode.nl wijst de koper de weg naar een duurzamere productie van mode. Volgens de site is het een fabeltje dat duurzame mode saai zou zijn: “Duurzame mode is net zoveel mode als gewone mode. Of je nu hippe […]

‘Food for thought’

‘Food for thought’

Van: op 23 juli 2013 | 18 reacties | categorie: Inzicht

In 2012 is het eerste Groenplein van Nederland op het Rosariumpark te Krommenie gerealiseerd op initiatief van de ANWB. Het bestaande park werd omgetoverd tot kleurrijk ‘sport en spel-plein’ voor jong en oud. In het hart van het park werd een moestuin aangelegd, speciaal voor de Alzheimer clienten van de Rosariumhorst. De ANWB heeft mij […]

Nederlandse elektriciteit uit kolen groeit met 15%

Van: op 23 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nederland, Nieuws

Het aandeel van de in Nederland uit aardgas geproduceerde elektriciteit daalde van 60% in 2011 naar 53% in 2012. Vooral de aardgascentrales die elektriciteit opwekken en leveren aan het landelijk hoogspanningsnet, produceerden in 2012 minder elektriciteit. Deze centrale productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 25 procent. Ook bij de decentrale productie, de productie van […]

Nederlandse brievenbuseconomie steunt schending mensenrechten

Van: op 23 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Uit een nieuw onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) naar de relatie tussen het Nederlandse vestigingsklimaat en mensenrechten blijkt dat Nederland bedrijven huisvest die wereldwijd betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. het invullen van verantwoordelijkheid voor MVO is geen vrijblijvende kwestie. De overheid geeft dit aan in de recent verschenen Beleidsbrief ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont’. Vrijwilligheid […]

Gebruik gif bollensector is zorgwekkend

Van: op 22 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Holland

Wat zijn de gevolgen van het gifgebruik op de bollenvelden voor hun gezondheid? Omwonenden van bollenvelden en akkers in Noord-Holland maken zich daarover grote zorgen. Op het meldpunt Gifklikker.nl,  dat de Partij voor de Dieren in april van dit jaar lanceerde zijn veel meldingen binnen gekomen van bezorgde omwonenden. Stichting Bollenboos, die zich sterk maakt […]

Agrarisch natuurbeheer niet met melkkoeien

Van: op 21 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nederland, Nieuws

Het agrarisch natuurbeheer is pas effectief als het wordt ingezet in grote aaneengesloten gebieden concludeert de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur. Bovendien moeten de milieurandvoorwaarden geschikt gemaakt worden of al geschikt zijn. In de bedrijfsvoering van de gangbare grondgebonden landbouw op graslanden is deze ideale situatie echter niet inpasbaar. Agrarisch natuurbeheer is op grotere […]

Europese exportsubsidie landbouwproducten stopt na 40 jaar

Van: op 20 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Europa, Nieuws

De Europese Commissie heeft na stemming in het beheerscomité besloten, dat geen enkele exportsubsidie meer op landbouwproducten wordt gegeven. De subsidies voor de landbouw bestonden sinds de jaren zeventig. De Europese pluimveemarkt is goed. Daarom is exportsubsidie niet meer nodig. De laatste exportsubsidie die nog bestond, namelijk die voor bevroren hele kuikens wordt op nul […]

Grootste Nederlandse windpark huisvest zeldzame diertjes

Grootste Nederlandse windpark huisvest zeldzame diertjes

Van: op 20 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Recent onderzoek toont de aanwezigheid aan van een nieuw  mosdiertje en een vlokreeftje in het grootste Nederlandse windpark, het Prinses Amaliawindpark van Eneco. De twee diertjes zijn nog niet eerder in het Nederlandse deel van de Noordzee aangetroffen. Er is veel onderzoek gedaan naar de impact het windpark op de fauna. In het algemeen kan […]

Onthaasten op natuurkampeerterreinen is een “must”

Onthaasten op natuurkampeerterreinen is een “must”

Van: op 19 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nederland, Nieuws

Een nieuwe videoclip die mensen moet inspireren meer te ontspannen en tot rust te komen werd op 19 juli gelanceerd door de Stichting Natuurkampeerterreinen. In de videoclip speelt de natuur uiteraard de hoofdrol. ‘Ook in de zomer zijn er nog veel mensen aan het werk’, zegt Marieken Nieuwdorp, directeur van Stichting Natuurkampeerterreinen. ‘Sommigen werken zelfs […]

Structurele steun voor miljoenen hongerende mensen in Sahel

Van: op 19 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Internationaal, Nieuws

Droogte, tegenvallende oogsten, hoge voedselprijzen, klimaatverandering en conflict bedreigt nog altijd miljoenen mensen in de Sahel en de Hoorn van Afrika. Ondanks alle noodhulp vallen grote aantallen hongerdoden, zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde Global Humanitarian Assistance Report. De komende vijf jaar investeert Nederland daarom in totaal 40 miljoen euro. Dit bedrag zal worden besteed […]