Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

402 zoekresultaten voor: aardgas

17

Duurzame brandstof van houtvezels kan aardgastransitie helpen

Pellets zijn een vorm van hernieuwbare energie. Voor hout dat gebruikt wordt om pellets van te maken kan nieuw bos aangeplant worden. Zo is deze brandstof niet alleen hernieuwbaar maar ook CO2-neutraal. Houtpellets zijn dan ook een milieuvriendelijke vorm van verwarmen: slechts 0,5 tot 1% van de verbrande houtpellets blijven als assen achter en deze […]

20

Aardgasvrije nieuwbouw in stroomversnelling

Vanaf 2019 stoppen we met het aanleggen van een gasaansluiting in nieuwbouwwoningen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. De crisis rond de gaswinning in Groningen maakt duidelijk dat we snel aardgasvrij moeten gaan bouwen en wonen. Blog over de stemming bij betrokken partijen.

22

Geen rol voor aardgas na 2035 in de Europese Unie

Als we in de Europese Unie doorgaan met het verstoken van kolen, olie en gas in het huidige tempo, is de limiet voor de hoeveelheid CO2 die we nog mogen uitstoten al over negen jaar bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth dat is uitgevoerd door Professor Kevin Anderson en […]

23

Aardgasvrij maken van wijken is goed voor 11000 banen

Het binnen 20 jaar aardgasvrij maken van gebouwen in Nederland leidt tot meer banen en een betere handelsbalans, naast een flinke energiebesparing en extra hernieuwbare energie. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. “Deze studie laat zien dat het veel vraagt maar […]

24

Van het aardgas af is ook een mentale transitie

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. We leven in een verzorgingsstaat waar niemand hoeft te sterven van honger en waar medische hulp voor iedereen toegankelijk is. We beschikken over zeer geavanceerde technieken die ons in staat stellen in zeer korte termijn naar alle uithoeken van de wereld te reizen, continu met […]

25

Wanneer gaat Nederland van het aardgas af?

In 2050 moet de gebouwde omgeving in heel Nederland aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot. Er staan in Nederland 7,7 miljoen woningen, waarvan in de komende 33 jaar zo’n 80% gerenoveerd moet worden naar aardgasvrij. Om dat doel te halen, moeten er 33 jaar lang gemiddeld 700 aardgasvrije woningen […]

26

Steeds meer Nederlanders steunen stoppen met aardgas

Opnieuw vinden meer consumenten dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. Hun aantal groeide het afgelopen jaar van 47 naar 58 procent. Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, lijken op het eerste gezicht het meest populaire alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.761 respondenten. Iets meer dan de helft (51%) […]

27

De spelers op het aardgasveld

Je kunt de aardgasvrije transitie vergelijken met een voetbalspel. Iedereen moet van het Gronings aardg(r)asveld overstappen naar spelen op een ander, nog ongedefinieerd, veld. De spelers? Eigenlijk zijn wij dat allemaal, want bijna alle Nederlanders verwarmen hun woning en tapwater met aardgas of gebruiken het om te koken. Toch zijn er nog maar weinige bewoners […]

28

Ramplaankwartier in Haarlem gaat voor aardgasvrij

Samen met de TU Delft en de gemeente Haarlem gaan bewoners van het Ramplaankwartier de komende tijd zelf onderzoeken hoe ze hun energieverbruik kunnen terugdringen en de wijk aardgasvrij kunnen maken. Het Ramplaankwartier geniet – mede dankzij het enorme gezamenlijke zonnedak op de Fablo Tennishal – landelijke bekendheid als duurzame wijk. Met SpaarGas wil Stichting […]

29

Meeste Nederlanders willen niet van aardgas af

Meer dan de helft van de Nederlanders wil niet dat de gemeente op korte termijn met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk. 38 procent wil dat wel. Met name jongeren staan open voor duurzame alternatieven om te verwarmen en koken zonder aardgas. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder […]

30

Bijna 100 partijen committeren zich aan stoppen met aardgas

Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest wordt na ondertekening aangeboden aan minister-president […]

31

Van het gas af 10: Gasbedrijven in de transitie naar wijken zonder aardgas

Hoe moeten we onze woningen en andere gebouwen in de toekomst verwarmen? Nu gebruikt bijna iedereen in ons land hiervoor aardgas. Dat zal vooral met het oog op de benodigde verduurzaming van de energievoorziening zeker moeten veranderen, maar over het wat en hoe zijn de meningen verdeeld. Welke dilemma’s spelen daarbij een rol en welke […]

32

Broodje aap over aardgas versus steenkool

Zowel in de VS als in Europa denken politici op voorspraak van de experts uit de fossiele sector dat een centrale op gas minder broeikasgassen uitstoot dan een centrale op steenkool. Uiteraard wordt dit betrokken op dezelfde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. In Europa en met name Nederland zijn we desondanks meer op kolen gaan stoken omdat […]

33

Nieuw rapport voorspelt zonneschijn na aardgas

Nederland moet de komende jaren harde keuzes nemen om aan de verplichte klimaatdoelstellingen – CO2-neutraal in 2050 – te kunnen voldoen. Om de benodigde transitie te kunnen maken van fossiele naar hernieuwbare energie zijn de nodige stappen te zetten. Vooral op het gebied van aanbod, verbruik en economische effecten. Dat stelt het Economisch Bureau van […]

34

Van het gas af 3: Cold turkey stoppen met de verslaving aan aardgas

We zijn verslaafd aan fossiele energie en aan aardgas. Zo erg dat we het niet eens meer een verslaving vinden, maar een gewoonte. We willen van deze verslaving af, maar hoe? Met jarenlange therapie, groepssessies, inzicht krijgen en bewustwording is de terugvalkans alsnog groot. Het ingesleten pad loopt immers zo lekker. Kan het anders? Jazeker: […]

36

Van het gas af 1, leven en werken zonder aardgas

In het Energierapport geeft het ministerie van Economische Zaken aan dat ze de CO2-uitstoot voor de verwarming van woningen en kantoren zo ver wil terugbrengen dat er in 2050 bij de voorziening van lage temperatuurwarmte per saldo geen CO2-emissie meer optreedt. Naast energiebesparing gaat het daarbij ook om het zoveel mogelijk benutten van duurzame of […]

37

Energiedialoog: Hoe krijgen we huishoudens van het aardgas?

Het Ministerie van Economische Zaken wil met de energiedialoog onder andere scherp krijgen wat er nodig is om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving mogelijk te maken. In het Energierapport staat dat er in 2050 bij de voorziening van lage temperatuur-warmte per saldo geen CO₂-emissie meer mag optreden. Dat betekent dat Nederlands huishoudens van het […]

38

Duizenden huizen in Nijmegen zonder aardgasaansluiting, met stadswarmte

Ongeveer 3.900 huizen en kleine bedrijven in Nijmegen maken op dit moment gebruik van stadswarmte. Deze gebouwen hebben dus geen aansluiting meer op aardgas. Dat blijkt uit tellingen van energiebedrijf Nuon, dat de duurzame warmte in de regio levert. Alle bestaande en nieuwe woningen in Nijmegen-Waalsprong krijgen stadswarmte. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout […]

39

Aardgas, een brug naar nergens

Terwijl Terschelling met deze leuke posteractie voert voor gas(t)vrijheid werd begin juni 2015 in Parijs de 26 e Wereld Gas Conferentie gehouden. Alle grote jongens van Big Oil (ExxonMobile, Chevron, Shell, Total, Gazprom, BP etc) verklaarden daar met droge ogen dat aardgas de brandstof van de toekomst zal worden en dat de productie tot 2040 […]

40

Huishouden betaalt vijf keer meer belasting op stroom dan op aardgas

Bedrijven en huishoudens betalen nu op elektriciteit vijf keer meer energiebelasting dan op aardgas. Voor aardgas betaalt een huishouden omgerekend € 6,72 per eenheid energie (GigaJoule, GJ) en € 33,22 per GJ elektriciteit. Het gevolg hiervan is dat de verduurzaming van de energievoorziening wordt vertraagd. Het kost een bedrijf of huishouden namelijk meer als deze […]

41

Aardgas in Nederland, een analyse

De discussie over aardgas houdt Nederland de laatste tijd wakker, in Groningen regelmatig zelfs letterlijk. Wie de discussie wil volgen en wil begrijpen wat er nu echt aan de hand is heeft  inzicht  nodig in de cijfers en in de onderliggende krachten. Kloppen de voorspiegelingen van Henk Kamp? Han Blok analyseert voor Duurzaamnieuws.nl Het Nederlandse […]

42

Stedin maakt aardgas van overtollige stroom

Aardgas maken van elektriciteit. Bewoners van een nog te bepalen appartementencomplex in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg kunnen straks bijvoorbeeld koken dankzij overtollige duurzame elektriciteit. Netbeheerder Stedin, energiekennisbedrijf DNV KEMA, Ressort Wonen en de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg hebben vrijdag 19 april een intentieovereenkomst ondertekend voor een spectaculaire stap met het Nederlandse energienet. Een appartementencomplex in Rozenburg […]

44

Het grote plaatje: de uitstoot blijft stijgen

Hoera, de uitstoot van CO2 in Nederland daalt dankzij meer stroom van zon en wind. En door extra besparing vanwege de extreme energieprijzen. Maar in de rest van de wereld stijgt de uitstoot gewoon door, zowel de uitstoot van CO2 als van methaan.

45

Gouden kansen voor groene ammoniak 

In de overgang van fossiele naar hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen en grondstoffen moet Nederland zich voorbereiden op de opkomst van groene ammoniak als ‘gamechanger’ in de energievoorziening van de toekomst.

47

Hoe radicaal rechts de boerenidylle uitmelkt

Het in stand houden van de intensieve ‘ondernemerslandbouw’ in Nederland leidt tot grote ontwrichting van de samenleving, beweert Jan Douwe van der Ploeg in zijn nieuwe boek ‘Gesloten vanwege stikstof’. Een uitgebreide samenvatting met commentaar van Huib Stam.

48

Zo denkt Nederland over klimaatverandering

Wat Nederlanders denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie staat centraal in de publicatie Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2023 van het CBS.

50

Kernenergie is en blijft niet nodig

Kernenergie is opeens een twistpunt. Timmermans verdedigt als enige dat het niet zinvol is, omdat Nederland te klein en te dicht bevolkt is, omdat het te duur zal worden en te lang duurt voordat het gerealiseerd kan worden.