like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Search Results for 'aardgas'

Nationale trainingsdag: wonen zonder aardgas

Nationale trainingsdag: wonen zonder aardgas

Van: op 20 maart 2018

Op 9 april 2018 organiseert HIER verwarmt – initiatief van het HIER klimaatbureau – de eerste Nationale Trainingsdag: Wonen zonder aardgas. We hebben de afgelopen maanden al veel gepraat over wonen zonder aardgas, maar op deze dag wordt het concreet. Je gaat aan het werk met een praktijkgerichte cursus over hoe je het contact met […]

Van het aardgas af wordt flinke opgave voor nieuwe gemeentebestuurders

Van het aardgas af wordt flinke opgave voor nieuwe gemeentebestuurders

Van: op 27 februari 2018

Wonen zonder aardgas kan een verrassend onderwerp worden waar kiezers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem door laten bepalen.

Aardgasvrije nieuwbouw in stroomversnelling

Aardgasvrije nieuwbouw in stroomversnelling

Van: op 6 februari 2018

Vanaf 2019 stoppen we met het aanleggen van een gasaansluiting in nieuwbouwwoningen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. De crisis rond de gaswinning in Groningen maakt duidelijk dat we snel aardgasvrij moeten gaan bouwen en wonen. Blog over de stemming bij betrokken partijen.

Promotie aardgas op basisscholen was overheidsbeleid

Promotie aardgas op basisscholen was overheidsbeleid

Van: op 17 januari 2018

De Nederlandse overheid stimuleerde fossiele bedrijven om lespakketten te verspreiden op basisscholen en middelbare scholen.

Geen rol voor aardgas na 2035 in de Europese Unie

Geen rol voor aardgas na 2035 in de Europese Unie

Van: op 7 november 2017

Als we in de Europese Unie doorgaan met het verstoken van kolen, olie en gas in het huidige tempo, is de limiet voor de hoeveelheid CO2 die we nog mogen uitstoten al over negen jaar bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth dat is uitgevoerd door Professor Kevin Anderson en […]

Bijeenkomst Aardgasvrij wonen!?

Van: op 16 oktober 2017

In Nederland gaan we de stap maken naar duurzame verwarming zonder aardgas. Dat betekent dat ruim 7 miljoen huishoudens op een andere manier moeten gaan verwarmen en koken. Een gigantische operatie. Onmogelijk? Weet je dat Nederland eerder radicaal van energiebron is gewisseld, namelijk bij de overgang van kolenkachels naar gasverwarming. Voor veel mensen leidt de […]

Aardgasvrij maken van wijken is goed voor 11000 banen

Aardgasvrij maken van wijken is goed voor 11000 banen

Van: op 8 september 2017

Het binnen 20 jaar aardgasvrij maken van gebouwen in Nederland leidt tot meer banen en een betere handelsbalans, naast een flinke energiebesparing en extra hernieuwbare energie. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. “Deze studie laat zien dat het veel vraagt maar […]

Van het aardgas af is ook een mentale transitie

Van het aardgas af is ook een mentale transitie

Van: op 28 augustus 2017

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. We leven in een verzorgingsstaat waar niemand hoeft te sterven van honger en waar medische hulp voor iedereen toegankelijk is. We beschikken over zeer geavanceerde technieken die ons in staat stellen in zeer korte termijn naar alle uithoeken van de wereld te reizen, continu met […]

Wanneer gaat Nederland van het aardgas af?

Wanneer gaat Nederland van het aardgas af?

Van: op 15 augustus 2017

In 2050 moet de gebouwde omgeving in heel Nederland aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot. Er staan in Nederland 7,7 miljoen woningen, waarvan in de komende 33 jaar zo’n 80% gerenoveerd moet worden naar aardgasvrij. Om dat doel te halen, moeten er 33 jaar lang gemiddeld 700 aardgasvrije woningen […]

Steeds meer Nederlanders steunen stoppen met aardgas

Steeds meer Nederlanders steunen stoppen met aardgas

Van: op 11 augustus 2017

Opnieuw vinden meer consumenten dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. Hun aantal groeide het afgelopen jaar van 47 naar 58 procent. Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, lijken op het eerste gezicht het meest populaire alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.761 respondenten. Iets meer dan de helft (51%) […]

Bijeenkomst: Samen maken we Nederland aardgasvrij

Van: op 7 augustus 2017

Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie aardgasloos te worden. Maar hoe organiseer je dit, wat betekent het voor de lokale energievraag en infrastructuur, welke alternatieven zijn er en hoe krijg je de bewoner mee? Een complexe uitdaging waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Tijdens het event ‘Nieuwe warmte, lokaal en (h)eerlijk’ nemen […]

De spelers op het aardgasveld

De spelers op het aardgasveld

Van: op 18 juli 2017

Je kunt de aardgasvrije transitie vergelijken met een voetbalspel. Iedereen moet van het Gronings aardg(r)asveld overstappen naar spelen op een ander, nog ongedefinieerd, veld. De spelers? Eigenlijk zijn wij dat allemaal, want bijna alle Nederlanders verwarmen hun woning en tapwater met aardgas of gebruiken het om te koken. Toch zijn er nog maar weinige bewoners […]

De Circulaire Stad ‘Aardgas de wijk uit’

Van: op 5 juni 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Publiek

Hoe werken bewoners mee aan de overstap naar een stad zonder aardgas? Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn. Gasgestookte haarden en CV-ketels verwarmen dan niet langer onze huizen, maar maken plaats voor alternatieve warmtevoorziening. Het gasfornuis ruimt het veld voor inductie koken. De gemeente Amsterdam kiest in deze transitie voor een gebiedsgerichte aanpak. […]

12 mei- Bewonersdag Aardgasvrij Wonen

Van: op 7 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Agenda, Noord-Holland, Professionals, Publiek

Op 12 mei is de eerste beurs voor bewoners, VVE’s, huurders en lokale initiatieven over de transitie van aardgas af in woonwijken. Vele professionele partijen hebben zich verzameld om bewoners zo goed mogelijk te helpen met hun vragen en twijfels.  Op deze beurs kan iedereen informatie krijgen over warmtepompen, isolatie en alle andere maatregelen om […]

Ramplaankwartier in Haarlem gaat voor aardgasvrij

Ramplaankwartier in Haarlem gaat voor aardgasvrij

Van: op 30 maart 2017 | 0 reacties | categorie: maex, Nieuws

Samen met de TU Delft en de gemeente Haarlem gaan bewoners van het Ramplaankwartier de komende tijd zelf onderzoeken hoe ze hun energieverbruik kunnen terugdringen en de wijk aardgasvrij kunnen maken. Het Ramplaankwartier geniet – mede dankzij het enorme gezamenlijke zonnedak op de Fablo Tennishal – landelijke bekendheid als duurzame wijk. Met SpaarGas wil Stichting […]

Meeste Nederlanders willen niet van aardgas af

Meeste Nederlanders willen niet van aardgas af

Van: op 6 december 2016 | 13 reacties | categorie: maex, Nieuws

Meer dan de helft van de Nederlanders wil niet dat de gemeente op korte termijn met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk. 38 procent wil dat wel. Met name jongeren staan open voor duurzame alternatieven om te verwarmen en koken zonder aardgas. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder […]

Bijna 100 partijen committeren zich aan stoppen met aardgas

Bijna 100 partijen committeren zich aan stoppen met aardgas

Van: op 26 oktober 2016 | 2 reacties | categorie: Nieuws

Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest wordt na ondertekening aangeboden aan minister-president […]

Van het gas af 10: Gasbedrijven in de transitie naar wijken zonder aardgas

Van het gas af 10: Gasbedrijven in de transitie naar wijken zonder aardgas

Van: op 25 oktober 2016 | 5 reacties | categorie: Inzicht

Hoe moeten we onze woningen en andere gebouwen in de toekomst verwarmen? Nu gebruikt bijna iedereen in ons land hiervoor aardgas. Dat zal vooral met het oog op de benodigde verduurzaming van de energievoorziening zeker moeten veranderen, maar over het wat en hoe zijn de meningen verdeeld. Welke dilemma’s spelen daarbij een rol en welke […]

Broodje aap over aardgas versus steenkool

Broodje aap over aardgas versus steenkool

Van: op 20 oktober 2016 | 9 reacties | categorie: Inzicht

Zowel in de VS als in Europa denken politici op voorspraak van de experts uit de fossiele sector dat een centrale op gas minder broeikasgassen uitstoot dan een centrale op steenkool. Uiteraard wordt dit betrokken op dezelfde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. In Europa en met name Nederland zijn we desondanks meer op kolen gaan stoken omdat […]

Nieuw rapport voorspelt zonneschijn na aardgas

Nieuw rapport voorspelt zonneschijn na aardgas

Van: op 20 september 2016 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Nederland moet de komende jaren harde keuzes nemen om aan de verplichte klimaatdoelstellingen – CO2-neutraal in 2050 – te kunnen voldoen. Om de benodigde transitie te kunnen maken van fossiele naar hernieuwbare energie zijn de nodige stappen te zetten. Vooral op het gebied van aanbod, verbruik en economische effecten. Dat stelt het Economisch Bureau van […]

Van het gas af 3: Cold turkey stoppen met de verslaving aan aardgas

Van het gas af 3: Cold turkey stoppen met de verslaving aan aardgas

Van: op 6 september 2016 | 7 reacties | categorie: Inzicht

We zijn verslaafd aan fossiele energie en aan aardgas. Zo erg dat we het niet eens meer een verslaving vinden, maar een gewoonte. We willen van deze verslaving af, maar hoe? Met jarenlange therapie, groepssessies, inzicht krijgen en bewustwording is de terugvalkans alsnog groot. Het ingesleten pad loopt immers zo lekker. Kan het anders? Jazeker: […]

Van het gas af 2: Met beleid naar de aardgasloze wijk

Van het gas af 2: Met beleid naar de aardgasloze wijk

Van: op 30 augustus 2016 | 1 reactie | categorie: Inzicht

De transitie naar aardgas in de vorige eeuw was heel wat eenvoudiger dan de transitie om er nu weer vanaf te komen. De transitie náár aardgas is zo recent dat velen zich de positieve gevolgen nog wel zullen herinneren; pas in de jaren zestig en zelfs zeventig verdween in veel huizen de vuile en arbeidsintensieve […]

Van het gas af 1, leven en werken zonder aardgas

Van het gas af 1, leven en werken zonder aardgas

Van: op 23 augustus 2016 | 11 reacties | categorie: Inzicht

In het Energierapport geeft het ministerie van Economische Zaken aan dat ze de CO2-uitstoot voor de verwarming van woningen en kantoren zo ver wil terugbrengen dat er in 2050 bij de voorziening van lage temperatuurwarmte per saldo geen CO2-emissie meer optreedt. Naast energiebesparing gaat het daarbij ook om het zoveel mogelijk benutten van duurzame of […]

Energiedialoog: Hoe krijgen we huishoudens van het aardgas?

Energiedialoog: Hoe krijgen we huishoudens van het aardgas?

Van: op 12 april 2016 | 9 reacties | categorie: Inzicht, Opinie

Het Ministerie van Economische Zaken wil met de energiedialoog onder andere scherp krijgen wat er nodig is om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving mogelijk te maken. In het Energierapport staat dat er in 2050 bij de voorziening van lage temperatuur-warmte per saldo geen CO₂-emissie meer mag optreden. Dat betekent dat Nederlands huishoudens van het […]

Duizenden huizen in Nijmegen zonder aardgasaansluiting, met stadswarmte

Duizenden huizen in Nijmegen zonder aardgasaansluiting, met stadswarmte

Van: op 18 augustus 2015 | 12 reacties | categorie: Gelderland, Nieuws

Ongeveer 3.900 huizen en kleine bedrijven in Nijmegen maken op dit moment gebruik van stadswarmte. Deze gebouwen hebben dus geen aansluiting meer op aardgas. Dat blijkt uit tellingen van energiebedrijf Nuon, dat de duurzame warmte in de regio levert. Alle bestaande en nieuwe woningen in Nijmegen-Waalsprong krijgen stadswarmte. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout […]

:)