like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Amsterdam | 06.06.2019

Aftrapbijeenkomst: Naar een ambitieuze Nederlandse biodiversiteitsagenda

Van: op 21 april 2019

2020 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Beijing. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, net als voor klimaat, concrete doelen stellen. Ook Nederland zal deelnemen aan deze grote wereldtop.

Maar wat wordt de inbreng van Nederland? Die actieagenda geven we samen vorm: diverse groepen in de samenleving – overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers – leveren hier elk hun bijdrage aan.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals, Publiek