like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
duurzame agenda

Agenda voorwaarden

Duurzame Agenda publiceert als onderdeel van Duurzaamnieuws.nl een kompleet overzicht van evenementen, bijeenkomsten en vertoningen die zijn gericht op duurzaamheid. Daarbij hanteren we het principe van bijdragen naar draagkracht en beoogde opbrengst. Ideële evenementen plaatsen we gratis, met een vrijwillige bijdrage naar keuze. Commerciële evenementen plaatsen we uitsluitend tegen betaling.

Daarbij hanteren we de volgende regels:

  • gratis evenementen met een ideëel karakter worden gratis geplaatst.
  • voor het plaatsen van evenementen met kleine toegangsprijs / kostenvergoeding en met ideëel karakter ontvangen we graag een vrijwillige bijdrage.
  • commerciële evenementen plaatsen we uitsluitend tegen vergoeding ad 1x de toegangsprijs met een maximum van € 100,- per plaatsing.

Wanneer gekozen wordt voor een promotiepakket voor het evenement, worden geen kosten voor de basisplaatsing in rekening gebracht.

En verder:

  • Ideële evenementen dienen een algemeen maatschappelijke belang en hebben geen winstdoelstelling.
  • Een publicatie bestaat uit de datum, titel, soort evenement, een korte omschrijving en een link naar een eigen website.
  • Het onderwerp van evenementen moet betrekking hebben op algemeen aanvaarde principes van duurzame ontwikkeling.
  • Het evenement is (al dan niet tegen betaling) vrij voor iedereen toegankelijk.

De redactie beslist over toelating van publicaties. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie of gevolgen van eventuele fouten daarin.

Klik hier om je evenement op te geven