like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

RSSProfessionals

Blockchain Agrofood

Van: op 12 november 2018

Bitcoin én Blockchain zijn trending topics in Nederland. De cryptomunt is razend populair en bijna iedereen kent wel iemand met een paar Bitcoins in zijn digitale beurs. Maar wist u dat Blockchain naast het bankwezen ook het voedselsysteem beïnvloedt? Door landbouwprocessen te monitoren en meer transparantie in de voedselketen te brengen. Herkomst, transparantie, traceerbaarheid en […]

Symposium over Nederland koploper in de kringlooplandbouw

Van: op 12 november 2018

De Circular Farming Foundation organiseert tijdens de Week van de Circulaire Economie het symposium “Nederland koploper in de kringloop-landbouw”. Centraal staat het thema welke investeringen op bedrijfsniveau nodig zijn voor kringlooplandbouw. Agrarisch ondernemers, bemestingsadviseurs, loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers zijn van harte welkom op dit gratis congres (vol=vol). Meer informatie

Finale ASN Bank Wereldprijs 2018

Van: op 7 november 2018

Op 14 november is de finale van de ASN Bank Wereldprijs, dé prijs voor startende duurzame ondernemers. De ASN Bank Wereldprijs is een uitdagend traject voor startende ondernemers. Door deelname maken ondernemers kans op training, coaching, publiciteit én een geldbedrag. Met de ASN Bank Wereldprijs – die we sinds 2008 organiseren – dragen we bij […]

Rachel Carson Afstudeerprijs

Van: op 3 november 2018

Op vrijdag 9 november presenteren de genomineerden van de Rachel Carson Scriptieprijs tijdens een feestelijke bijeenkomst hun onderzoek. De VVM wil met deze prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten rond milieu en duurzaamheid uitvoeren. De genomineerden krijgen de kans hun werk te presenteren en, onder leiding van VVM-directeur Rachel Heijne, met de […]

Innovatiecafé “Brandstof of grondstof?

Van: op 1 november 2018

Kansen voor het verwaarden van biomassa uit landschap in de regio”. Het LEADER programma Holland Rijnland ‘Op weg naar een Healthy Region’ wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Onderdeel van deze transitie is om grondstoffen en reststromen zolang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. Dit vergt een omslag […]

Energy Talks&Drinks: Mixed up

Van: op 26 oktober 2018

Novembers Energy Talks&Drinks will be a mix of inspiring talks. Covering solar to commodity conversion. Motion sickness prediction and composite in offshore wind. Now that wind turbines become larger and heavier, the installation companies have to adapt or even replace their transport vessels. Ties Kerssemakers from Jules Dock will present their concept about how they […]

Energy X Change ‘Samen meters maken’

Van: op 26 oktober 2018

Graag nodigen wij je uit voor de Energy X Change op 1 november aanstaande. Na de edities in 2015 en 2016 komen de netwerken ‘Power2Nijmegen’ en ‘Energie made in Arnhem’ ook dit jaar weer samen. En niet voor niets, want er gebeurt heel veel in de regio en er worden nog veel meters gemaakt! Hoofdspreker […]

Workshop – Op weg naar duurzamer wonen: een sleutelrol voor de bewoner

Van: op 26 oktober 2018

Voor het tweede jaar organiseert het EDA-consortium van maatschappelijke bewonersondersteunende organisaties een workshop voor medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, energieloketten en overige belangstellenden. Onderwerp van gesprek is het helpen van bewoners hun energieverbruik te reduceren. In de workshop komen internationale ervaringen aan bod, de betekenis van het Klimaatakkoord voor de huursector en wijkgerichte aanpak en praktijkervaringen […]

Winstgevend verduurzamen? Ontdek de tools en de business cases

Van: op 24 oktober 2018

Iedereen wil verduurzamen. Maar niemand wil daar winst op inleveren. Het goede nieuws is dat dat ook niet hoeft. Het verduurzamen van je bedrijfsvoering brengt grote kansen met zich mee. Het is uiteraard wel noodzakelijk dat je weet waar je de grootste positieve impact kan maken; zodat je direct inzicht hebt in welke innovaties snel […]

Circulair Bouwevent Drenthe

Van: op 23 oktober 2018

De Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Bouwend Nederland, NVBU Bouw Vereniging, Noorderlijk Innovatielab Circulaire Economie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe nodigen jou van harte uit voor het Circulair Bouwevent Drenthe. Maak twee dagen lang kennis met de laatste ontwikkelingen en spraakmakende voorbeelden! Op 1 en 2 november worden verschillende workshops, lezingen en excursies gehouden op […]

Mini-symposium ‘Ecologische verbindingen’

Van: op 20 oktober 2018

Op donderdag 15 november organiseren Buro Bakker en Regelink Ecologie & Landschap het mini-symposium ‘Ecologische verbindingen’ bij het TerraNext in Eelde. We willen je hier graag van harte voor uitnodigen!  Als wij mensen van A naar B willen dan maken we een weg, een fietspad of een spoor. Flora en fauna hebben deze luxe niet, […]

Symposium Voedselbossen. Toekomst voor de bosbouw?

Van: op 20 oktober 2018

Gaan we voedsel oogsten uit het bos? Deze vraag staat centraal in het symposium Toekomst voor de bosbouw: vier voedselrijke bosbouwinnovaties dat op 25 oktober a.s. plaatsvindt op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Bosbouw wordt in Nederland steeds meer primair als natuur ervaren. Terwijl er wel degelijk een economisch verdienmodel aan ten grondslag ligt […]

Biomassa als bodemverbeteraar

Van: op 18 oktober 2018

Reststromen uit landschapsbeheer, zoals heggensnoeisel, natuurgras en valappels, spelen, verwerkt tot compost, een cruciale rol voor een gezonde bodem. Met biodiversiteit en bio-based producten als resultaat. Om het bewustzijn hierover te vergroten organiseren IKL en Natuurrijk Limburg op 2 en 9 november in samenwerking met Zilverberg Advies in Limburg bijeenkomsten over het anders verwerken van […]

Biomassa als bodemverbeteraar

Van: op 18 oktober 2018

Reststromen uit landschapsbeheer, zoals heggensnoeisel, natuurgras en valappels, spelen, verwerkt tot compost, een cruciale rol voor een gezonde bodem. Met biodiversiteit en bio-based producten als resultaat. Om het bewustzijn hierover te vergroten organiseren IKL en Natuurrijk Limburg op 2 en 9 november in samenwerking met Zilverberg Advies in Limburg bijeenkomsten over het anders verwerken van […]

Emissiemetingen voor SCIOS (scope 6 certificering)

Van: op 12 oktober 2018

Het technisch document 8 dat als basis dient voor SCIOS gecertificeerde emissiemetingen, is afgestemd op de milieuregelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen aansluiten bij de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren een opleiding volgen. In drie dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de […]

Klimaattop COP24 in Polen

Van: op 10 oktober 2018

The UN climate summits, i.e. so called COP (Conference of the Parties) are global conferences, in the course of which action for climate policy is negotiated. Poland hosted them twice – in 2008, in Poznań and in 2013, in Warsaw. In December 2018, for the first time, the climate summit will take place in Katowice. […]

Jaarcongres Relevant 2018: duurzaam én veilig!

Van: op 1 oktober 2018

Jaarcongres Relevant 2018, hét congres voor iedereen die van doen heeft met Externe Veiligheid, vindt plaats op dinsdag 20 november in Casa te Amsterdam. Dit jaar staat het congres in het teken van de energietransitie. Ook zal er aandacht zijn voor het Programma Roadmap Duurzame Veiligheid 2030. Op het congres wisselen plenaire programma’s en interactieve […]

Op weg naar groene stroom

Van: op 1 oktober 2018

n 2015 sloten meer dan 100 landen het Akkoord van Parijs. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde en het stoppen van de broeikasuitstoot vanaf 2050. In Nederland onderhandelen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en overheden over het Klimaatakkoord. Hoe zorgen we ervoor dat onze uitstoot in 2030 gehalveerd is, om […]

Circulaire Beurs 2018

Van: op 29 september 2018

Bij de overheid staat u steeds voor nieuwe uitdagingen. En circulair inkopen is dé uitdaging van nu – mede door het nieuwe Klimaatakkoord. Kom op 7 november naar de Circulaire Beurs en ontdek hoe u circulariteit het beste kunt aanpakken. In een circulaire economie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Zo behouden grondstoffen hun […]

Afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven

Van: op 29 september 2018

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven. Twee deskundige sprekers zullen toelichten welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om op de naleving van de verplichting tot energiebesparing toe te zien. Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag, indien […]

SDG Cafe bij RVO

SDG Cafe bij RVO

Van: op 28 september 2018

De nieuwe editie van het #SDGCafé zal plaatsvinden bij RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Donderdag 25 oktober van 15.00 tot 18.00 uur. Thema: het MKB & internationale SDG’sWat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de overheid? Er liggen grote kansen voor MKB-ers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, hier en in ontwikkelingslanden en om op die […]

Energy Conversion Technologies and Notary Services for Scale-ups

Van: op 27 september 2018

October’s drinks will focus on energy conversion technologies. Encontech will present their concept of Isobaric Expansion Engines applied in geothermal powerplants. This technology could make geothermal plants selfsupporting, while these currently demand electricity from an external source during its lifecycle. Notary firm Westvest will explain what a notary can do for you when growing your […]

De Europese Week van de Afvalvermindering

Van: op 24 september 2018

De Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week. Ze spoort een heel breed publiek (overheden, privébedrijven, de maatschappij en de burgers zelf) aan om mee te doen. Meer informatie

Het klimaat rond kernenergie

Van: op 21 september 2018

WISE 40 – jubileum & congres Thema van de dag: Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering te stoppen? Tijdens deze feestelijke bijeenkomst bespreken we deze vraag met onze achterban, deskundige denkers & doeners uit de energiewereld en de politiek. Omdat we ook het 40-jarige jubileum van WISE vieren is er na afloop muziek en een […]

Inzicht in Duurzame Businessmodellen | Kennis voor transitie

Van: op 21 september 2018

Voor de transitie naar een meer circulaire economie zijn werkende duurzame businessmodellen nodig. Rond deze modellen bestaan de nodige – ook fundamentele – vragen. Hiernaar doen verschillende consortia van wetenschappers en experts uit de publieke en private sector momenteel onderzoek. Zij delen hun inzichten en gaan in dialoog op vrijdag 2 november 2018. Wat voor […]