like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

redactie.pt

rss feed

redactie.pt's Latest Posts

Urine bruikbaar als basis voor biobrandstof

Urine bruikbaar als basis voor biobrandstof

Van: op 1 oktober 2013 | 4 reacties | categorie: Nieuws

Op onverdunde menselijke urine kunnen micro-algen groeien. Daardoor ontstaan kansen om urine om te zetten in bruikbare chemische stoffen en biobrandstoffen. ook biedt het nieuwe mogelijkheden voor waterzuivering. De resultaten van proeven met algen die groeien op onverdunde urine zijn gepubliceerd in het septembernummer van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Applied Phycology. Onderzoekster Kanjana […]

Ook Provincie Brabant wil schaliegasvrij

Van: op 1 oktober 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

In navolging van de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Flevoland die hebben aangegeven dat schaliegaswinning niet gewenst is, hebben ook Provinciale Staten van Brabant een motie tegen schaliegas aangenomen. Met deze motie vragen Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om op korte termijn een voorstel te doen om provinciale verordeningen zo aan te passen […]

Duurzaam hout nog niet gemeengoed bij gemeenten

Van: op 30 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De FSC Scorecard die het Wereld Natuur Fonds (WNF) 27 september heeft gepubliceerd, geeft aan, dat het inkopen van duurzaam hout en papier met FSC-keurmerk bij gemeenten nog geen gemeengoed is. Alleen de gemeente Leeuwarden richt zich voor 100 procent op FSC. Vooral de controle op de toepassing van het juiste hout blijft vaak achter. […]

Zeewier kweken op Noordzee goed voor milieu, lastig door wetgeving

Zeewier kweken op Noordzee goed voor milieu, lastig door wetgeving

Van: op 29 september 2013 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Als zeewier kan worden gebruikt voor diervoeding, voedsel en non-food kunnen daarmee tegelijk grote milieuproblemen worden opgelost. Voor soja en vismeel kunnen suikers en eiwitten uit zeewier een alternatief zijn. Verder kan het een klimaatvriendelijk alternatief zijn voor fossiele grondstoffen door zeewier te gebruiken voor de productie van chemicaliën en biobrandstoffen. Wageningen UR verrichtte onderzoek […]

Verandering klimaat is schuld van de mens

Van: op 28 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Het vijfde rapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat op 27 september is gepubliceerd, toont aan dat het klimaat sneller verandert en is voor 95% zeker dat de mens oorzaak is van het overgrote deel van klimaatverandering.  Zonder maatregelen is de kans zeer groot dat de wereld meer dan 2 graden Celcius warmer wordt, waardoor de […]

Kolencentrale Eemshaven schadelijk voor Duitse natuurgebieden

Van: op 27 september 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De stikstof van de kolencentrale die RWE/Essent bouwt aan de Eemshaven slaat niet alleen neer op Nederlandse maar ook op Duitse natuurgebieden. Het betreft bovendien een habitat die daarvoor erg gevoelig is in combinatie met de vaak al veel te hoge achtergrondwaarden (bijvoorbeeld door landbouw of verkeer). Zal wel meevallen De overheden die vergunning op […]

Stroomprijs lager door windenergie

Stroomprijs lager door windenergie

Van: op 27 september 2013 | 3 reacties | categorie: Nieuws

De voorgenomen sluiting van 5 kolencentrales, zoals dat is opgenomen inn het energieakkoord, gaat mogelijk niet door. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan dat dit voornemen niet verenigbaar is met het kartelverbod. ACM doet deze uitspraak mede op basis van een analyse van de kosten en baten van het voornemen, waaruit zou blijken […]

SBS6 programma ‘despreekbeurt’ brengt milieu dichter bij jongeren

Van: op 27 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Een nieuw televisieprogramma: DESPREEKBEURT en de bijpassende website despreekbeurt.nl biedt 1,4 miljoen jongeren een breed palet aan spreekbeurt-onderwerpen. Bovendien helpt het programma de leerlingen bij het verbeteren van hun presentatievaardigheden. Het nieuwe schooljaar ‘13/’14 begint met een aflevering die milieu dichterbij jongeren moet brengen. Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief werkten aan de eerste aflevering mee […]

Spirit of Innovation prijs voor SmartLED

Van: op 27 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Techcomlight heeft de Spirit of Innovation Award 2013 gewonnen. Het bedrijf ontving de prijs voor de SmartLED. De winnende innovatie is op dinsdag 24 september bekendgemaakt op de vakbeurs Energie 2013 in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs duurt nog tot en met donderdag 26 september. Het is een combinatie van kosteloos daglicht en […]

Geluidsbelasting houdt grootste biovergister EU tegen

Van: op 26 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Op 7 maart 2013 is door NPG een vergunningaanvraag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediend bij de provincie Groningen voor een co-vergistingsinstallatie te Foxhol. Het moest de grootste biovergister van Europa worden. Op 24 september is de vergunning alsnog geweigerd door de Provincie, vanwege de geluidsbelasting van het industrieterrein. Geluidsbelasting woningen […]

Ook in de herfst volop vlinders

Van: op 26 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Als het niet te koud en wat zonnig is vliegen ook in september en begin oktober nog volop vlinders rond. Veel mensen zien mei tot en met augustus als de vlindermaanden. Atalanta en distelvlinder De koolwitjes hebben twee tot drie generaties per jaar en nu vliegen alle drie de soorten: klein koolwitje, klein geaderd witje […]

Energiecoach bij huurders op de koffie

Van: op 26 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De landelijke organisatie Woonbond komt met een Roadshow Energiebesparing. Van 14 tot en met 20 oktober rijden energiecoaches met een busje door het land om huurders te inspireren zelf aan de slag te gaan met energiebesparing. Bent u huurder en ziet u mogelijkheden om energie en dus kosten te beparen? Vraag dan een van die […]

Extra impuls duurzame Utrechtse ondernemers

Extra impuls duurzame Utrechtse ondernemers

Van: op 25 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Utrecht

Ondernemers die gaan investeren in energiebesparing willen nauwkeurig de financiële aspecten weten. Die expertise hebben zij zelf vaak niet in huis en zij moeten die dus inhuren. Vanaf 1 oktober worden ondernemers in de stad Utrecht extra financieel ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Zij kunnen vanaf die datum een aanvraag doen voor De […]

Schadelijk fruitvliegje al wijdverspreid in Nederland

Schadelijk fruitvliegje al wijdverspreid in Nederland

Van: op 25 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De schadelijke fruitvlieg Drosophila suzukii vliegt op allerlei plekken in het land rond. De Tweede Kamer leden Lodders en de Liefde (beiden VVD) hebben hierover vragen gesteld. Staatssecretaris van Economisch Zaken Sharon A.M. Dijksma reageert: De suzuki-fruitvlieg is voor het eerst in 2012 gevonden in de NVWA-monitoring. Hoe en of de suzuki-fruitvlieg de winter is […]

Elektrische auto uit Delft het snelst

Van: op 25 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Het wereldrecord acceleratie van 0 tot 100 km/u voor elektrische auto’s stond op 2,68 seconden. Dat is snel, maar het Delftse DUT Racing team heeft het wereldrecord gebroken: sinds 20 september staat het record op naam van de Delftse studenten met 2,15 seconden. teammanager Tim de Moree: ‘We dachten, onder deze omstandigheden moeten we tevreden […]

Leidraad ‘Gemeenten vol Energie’ bundelt kennis en ervaring

Van: op 25 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Gemeenten moeten steeds meer doen met steeds minder middelen. Belangrijk daarom, om datgene wat ze doen zo efficiënt mogelijk te doen. Van elkaar leren is daarbij essentieel. Voorkomen dat we dezelfde fouten maken en leren van de successen van anderen. Bij een onderwerp als energieneutraal verbouwen is dit ontzettend belangrijk. Huishoudens staan voor grote keuzes […]

Duursoamenbijeenkomsten in Groningen

Duursoamenbijeenkomsten in Groningen

Van: op 24 september 2013 | 0 reacties | categorie: Groningen, Nieuws

De Provinciale Staten van Groningen hebben in de Statenvergadering van  24 april 2013 een motie “Versnelling Energietransitie” aangenomen. Dit was op initiatief van de fractie van GroenLinks, en breed gesteund door andere partijen. De Statenfractie van GroenLinks wilde het hier niet bij laten: de energietransitie moet immers ook van onderop komen! Daarom heeft Statenlid Nienke […]

Je volgende lease-auto heeft een stopcontact

Je volgende lease-auto heeft een stopcontact

Van: op 24 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Natuur & Milieu en vier leasemaatschappijen, die de helft van de Nederlandse leasemarkt bezitten, startten 23 september een landelijke inruilactie om elektrisch rijden in de versnelling te brengen. Bij inruil van de benzine-lease-auto betaal je vijf jaar lang geen bijtelling. Bovendien ontvangt de leaserijder eenmalig een cadeau. De regeling geldt tot 15 december dit jaar. […]

Verbetering arbeidsomstandigheden kledingfabrieken Bangladesh in zicht

Van: op 24 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Nederland een overeenkomst gesloten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ondertekende de overeenkomst samen met Canada en het Verenigd Koninkrijk en de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Misstanden brand- en bouwveiligheid Met het grootschalige programma van totaal 23 […]

KPN weer in Dow Jones Sustainability Index

Van: op 23 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

KPN is net als afgelopen jaar genoteerd in de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Daarmee behoort KPN volgens onafhankelijke experts tot de 10 meest duurzame telecombedrijven ter wereld. Het doel om dit jaar weer in de wereldwijde index opgenomen te worden is daarmee gehaald. KPN heeft zijn notering weten te handhaven door te blijven […]

In Brabant alleen nog zorgvuldige veehouderij

In Brabant alleen nog zorgvuldige veehouderij

Van: op 23 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

De nieuwe Verordening ruimte die in 2014 van kracht wordt, koppelt het verduurzamen van veehouderijen aan meer ontwikkelingsruimte voor die bedrijven. Het is een van de instrumenten om een transitie naar de zorgvuldige veehouderij te ondersteunen. Het perspectief van de zorgvuldige veehouderij wordt breed in Brabant gedragen onder alle betrokkenen bij de veehouderij. Thematisch voorbereidingsbesluit […]

Broeikasgasreductie minstens 40% in 2030

Broeikasgasreductie minstens 40% in 2030

Van: op 22 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft mede namens de minister van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij pleit voor een broeikasreductie van ten minste 40% ten opzichte van 1990 in 2030. Daarmee kan de EU de mondiale onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord een impuls geven. Het is belangrijk om te investeren in […]

Pleidooi alternatief voor Macro Economische Verkenning

Pleidooi alternatief voor Macro Economische Verkenning

Van: op 21 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Op Prinsjesdag presenteerde de regering aan de Kamer de begroting 2014 en de daarin vervatte beleidsvoorstellen. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) vroeg op 16 september in een petitie aan de Tweede Kamer de Macro Economische Verkenning (MEV) in het vervolg een andere opzet te geven. Al decennia wordt deze begroting mede gebaseerd op […]

“Extra geld” natuur is bezuiniging van 40%

Van: op 20 september 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. De provincies worden nu geheel verantwoordelijk om samen met de maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk te realiseren. De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. De […]

Voorbeelden ‘nul-energie’ woningrenovaties gezocht

Van: op 20 september 2013 | 3 reacties | categorie: Nieuws

De Europese richtlijn Energie Prestatie van Gebouwen schrijft voor dat alle nieuw te bouwen gebouwen eind 2020 bijna ‘nul-energie’ moeten zijn. De TU Delft is voor onderzoek op zoek naar voorbeelden van nul-energie renovaties voor particulieren. Het is niet alleen een Europese richtlijn, het is bovendien wenselijk de bestaande gebouwvoorraad energiezuiniger te maken. België, Duitsland, […]