like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Van: op 26 juli 2013

666De provinciale verordening Ruimte wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 2014 herzien. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft in een brief de provincie gevraagd om in "de verordening te bepalen dat in bestemmingsplannen het verrichten van (proef)boringen en winning van schaliegas in onze provincie niet is toegestaan". De regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen zijn opgenomen in de Verordening ruimte. Door deze regels weten de gemeenten al in een vroeg stadium waar ze aan toe zijn.

Klankbordgroep schaliegas
Net als de Provincie Noord-Brabant en Milieudefensie stapte de gemeente Boxtel per 25 juni 2013 uit de klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek. Eind vorige week informeerde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het college dat het concept eindrapport enkel na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring beschikbaar zou komen. In september zou het eindrapport dan worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Vandaag bleek definitief dat de klankbordgroep slechts een mondelinge toelichting zou krijgen op de resultaten en achtergronden van het onderzoek. Deze gang van zaken is in strijd met de gemaakte afspraken.

Geheimhoudingsverklaring
“Gedurende de afgelopen drie jaar heeft de gemeente Boxtel steeds maximale openheid gegeven rond het dossier schaliegas. Ook ten aanzien van onze inbreng in de klankbordgroep. De geheimhoudingsverklaring vraagt ons te breken met die lijn”, stelt wethouder Peter van de Wiel namens het college in een e-mail aan het ministerie. Op 11 juni ondertekende de gemeente Boxtel al een brief waarin wij samen met partners in de klankbordgroep om opheldering vroegen over de gang van zaken. Hierop heeft het ministerie niet gereageerd. Tenslotte worden afspraken structureel niet nagekomen, zoals tussenrapportages die niet plaatsvonden en een overleg dat niet doorging. Dit alles is voor het Boxtelse gemeentebestuur reden om uit de klankbordgroep te stappen.

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws, Noord-Brabant, Schaliegas

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dan kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!