Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, aanleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige investeringen in duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Wat echter vaak vergeten wordt, is dat de aanpak van klimaatverandering in Nederland ook buiten onze landgrenzen grote gevolgen heeft voor mens en natuur.

Fairphone 3_Staring lady

Meer informatie