like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Gouda | 28.03.2020

De Energietransitie in Europees verband

Van: op 1 maart 2020

Bijeenkomst van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales zal bestaan uit een algemeen deel zijnde de jaarvergadering van de vereniging, met daarna een interessante spreker.
Deze spreker is dit jaar Prof. dr. André Faaij. Hij zal ingaan op de energietransitie in Europees verband en hoe het slim combineren van vele opties (waaronder grootschalige inzet van zonne- en windenergie) essentieel is om de gestelde doelen (een klimaatneutraal continent in 2050) te behalen.

Agenda:
13:30 – 14:00 Inloop leden
14:00 – 14:05 Opening
14:05 – 15:00 Mededelingen, binnengekomen stukken, notulen vorige jaarvergadering, Jaarverslag 2019, Beleidsvoornemens 2020, Financieel verslag 2019, Begroting 2020, Verklaring kascommissie en decharge bestuur, verkiezing nieuwe kascommissie, bestuursverkiezing, Siegfried en Edward zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar, rondvraag.
15:00 – 15:30 Koffiepauze en inloop niet-leden.
15:30 – 16:30 Lezing Prof. dr. André Faaij.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals, Zuid-Holland

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!