like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Duurzaam bouwen scholen vraagt hoge prioriteit

Van: op 16 augustus 2013

Deze week is voor duizenden basisscholieren in Zuid-Nederland het nieuwe schooljaar begonnen. “Altijd spannend”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Het nieuwe schooljaar biedt volop kansen en uitdagingen, voor docenten, leerlingen en ook voor de bouw.” Uit onderzoek door het EIB in opdracht van Bouwend Nederland blijkt dat het huidige tempo van nieuwbouw en vervanging impliceert dat een schoolgebouw 100 jaar mee zou moeten gaan en dat 75% van de scholen een energielabel heeft van C of lager. Het EIB onderzoek is gericht op de kwaliteit van de huidige schoolgebouwen in Nederland en de toekomstige kwantitatieve vraag.

Gemiddeld 38 jaar oud
Ons land telt ongeveer 10.000 schoolgebouwen, waarvan 8.000 voor primair onderwijs. Jaarlijks worden er 80 basisscholen gebouwd. Dat betreft deels vervanging en deels nieuwe scholen. “Je kan grofweg stellen dat een schoolgebouw, met het huidige tempo van bouwen en onderhouden, dus 100 jaar mee zou moeten kunnen, terwijl ze daar niet op ontworpen worden”; aldus Verhagen. “Schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs zijn nu gemiddeld 38 jaar oud en we zien dat de kwaliteit en functionele geschiktheid ervan onder druk staan.”

Weinig energielabels
Het onderzoek toont ook aan dat minder dan 7% van de scholen een energielabel hebben. Daarvan heeft driekwart energielabel C of lager, één op de 4 heeft zelfs het G-label. Verhagen: “Daarmee is nog niet gezegd dat de scholen die nog geen label hebben ook slecht scoren. Wel is het een indicatie dat er nog veel moet gebeuren. De focus zou moeten liggen bij renovatie en verduurzaming van scholen en het realiseren van vervangende nieuwbouw. ”

Bouwlasten gemeente, energiebaten school
“Het lastige van het onderhouden en renoveren van scholen is dat de gemeente dus verantwoordelijk is voor de buitenkant, en het schoolbestuur voor de binnenkant van het gebouw. Wanneer gemeenten moeten investeren in bijvoorbeeld muur- en dakisolatie, dan plukt de gemeente daar niet zelf de vruchten van. Het schoolbestuur profiteert van de lagere energierekening. Bovendien bestaan er geen formele potjes voor renovatie, waardoor grootschalige renovatie veel te weinig voorkomt.”

Bouwdatabase
Vanaf 1 januari 2015 wordt ook het buitenonderhoud overgeheveld naar de schoolbesturen. “Het besturen van een school is wat anders dan vastgoedmanagement, bovendien vraag ik me af of de scholen zelf al geld apart hebben gelegd voor het totaalonderhoud. Een goed onderhoudsplan, opgesteld samen met een vakkundige aannemer, kan helpen een betrouwbare meerjarenraming en -planning te maken.” Bouwend Nederland lanceert daarom voor de leden een handige database, waarin alle onderwijsgebouwen staan met daarbij hun locatie, vloeroppervlak, bouwjaar en eventueel energielabel. Verhagen: “Hiermee kunnen onze leden zelf actief scholen benaderen en met hen slimme voorstellen voor onderhoud, renovatie en verduurzaming bedenken. Als gemeente, schoolbestuur en bouwbedrijven slim samen werken dan kunnen we de komende jaren een enorme kwaliteitsslag maken.”

Klik hier voor het EIB-rapport 'Bouwen voor het onderwijs'

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws