like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

EU-parlement keurt biologische wetgeving goed

Van: op 22 april 2018

biologische wetgeving

Het Europees Parlement heeft de definitieve teksten van de nieuwe biologische wetgeving goedgekeurd. De conceptteksten waren al in november 2017 aangenomen. Nu zijn de teksten juridisch gecontroleerd en in alle talen van de EU vertaald. In juni 2018 zal de Raad van Ministers de wet formeel goedkeuren. 

Bionext is blij met deze stap. Bavo van den Idsert, directeur Bionext: “ Het huis staat, nu kunnen we de kamers gaan inrichten.”Vanaf nu start de verdere uitwerking van de wetgeving. Er zijn 60 onderdelen die verder uitgewerkt kunnen worden. Het gaat zowel om productie eisen als uitvoeringsregels. De nieuwe biologische wetgeving gaat in op 1 januari 2021.

Bionext werkt samen met de Europese koepelorganisatie IFOAM EU om ook deze 60 onderdelen van de biologische wetgeving goed in te vullen. Van den Idsert: ‘We vragen hiervoor input aan de leden van Biohuis en BioNederland. De nog uit te werken onderdelen draaien om belangrijke zaken, zoals procedures rond residucontaminaties, de productie eisen voor pluimvee en regels voor handel met landen buiten Europa. We bepalen op basis van de input van de leden onze standpunten.”

 

Veranderingen

Een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige wettekst is een nieuwe procedure voor residu contaminaties. Binnen vier jaar vindt een onderzoek plaats als opstap naar harmonisatie van de situatie voor residuen in biologisch in alle EU landen. Een andere verandering is dat er ruimte ontstaat voor het opzetten van systemen voor biologische kuikens. En de derogatie voor het toepassen van  5% niet biologische eiwitten in kippen- en varkensvoer wordt verlengd.

Er komt een verdere verfijning van EU regels voor de database van biologisch zaadgoed, deze biedt experimenteerruimte. Ook de ontwikkeling van biologische veredeling wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt substraatteelt de komende tien jaar uitgefaseerd. Alleen locaties die nu gecertificeerd zijn mogen de komende jaren substraatteelt toepassen.Tenslotte wordt de mogelijkheid tot gebruik van niet-biologische ingrediënten in verwerkte producten in het geval van een tekort aan biologisch flexibeler. Zodat deze beter aansluit op werkelijke tekorten aan biologische producten.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws