like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Explosieve groei import houtpellets uit Canada

Van: op 30 maart 2013

Om te voorzien in de Nederlandse behoefte aan houtpellets, een hernieuwbare bron van energie uit houtresten, vindt voornamelijk import plaats,  aangezien de binnenlandse productie bijlange na niet toereikend is. Veel import komt uit het bosrijke West-Canada met name de westelijk gelegen provincie British Columbia.

Kansen voor Oost-Canada
Een opkomende vraag uit Azië biedt echter kansen voor Oost-Canada om Europa te gaan voorzien van houtpellets. Bovendien is het milieu gebaat bij de relatief kortere afstand van deze exportstroom.

Kansen voor Nederland
Om het aanwezige potentieel in Oost-Canada echter te benutten dient er een oplossing te worden gevonden voor een aantal knelpunten. Naast het feit dat Nederland gebaat is met een veilige en volumeverzekerde aanvoer van houtpellets uit Canada, biedt het exportpotentieel van Oost-Canada ook kansen voor de Nederlandse havenbedrijven, transportdienstverleners en wellicht ook Nederlandse spelers in de dynamische bio-energie-industrie.

Minder CO2
Houtpellets worden gefabriceerd uit houtresten (voornamelijk zaagsel), die zich door middel van compressie vormen tot compacte 'kegeltjes'. Het eindproduct bevat minder vocht en veroorzaakt minder as en is daardoor beter geschikt om te verbranden in een zogenaamde pelletkachel of om bij te stoken als milieu vriendelijkere optie in kolencentrales. Omdat er minder CO2 in de atmosfeer vrijkomt bij de verbranding van hout dan kolen zijn houtpellets een klimaat neutralere bron van energie. Onder druk van regelgeving van de Europese Commissie ten behoeve van meer groene energie in 2020, zijn de EU-lidstaten wereldwijd de grootste markt voor houtpellets geworden.

West Canadese pellets voor Azië

Nederland importeert de houtpellets voornamelijk uit Canada en de Verenigde Staten. De export van Canadese houtpellets wordt gedomineerd door de provincie British Columbia (91%), gelegen aan de westkust van het land. De houtpellets worden daar verscheept vanuit de haven van Vancouver en sinds kort ook uit de haven van Prince George. Gezien recente beleidsvoorstellen vanuit verschillende Aziatische overheden is de verwachting dat op korte termijn de vraag naar houtpellets sterk zal groeien in landen als China, Zuid-Korea en Japan.

Oost Canadese pellets voor Europa
Hierdoor wordt de aanvoer naar Europa mogelijk minder, wat echter kansen biedt voor de houtpellet industrie in Oost Canada, een gebied 66 keer zo groot als Nederland dat de  volgende provincies beslaat: Ontario, Québec, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Prince Edward Island en Nova Scotia. Daarnaast is Oost Canada geografisch dichter bij de Europese markt (Vancouver-Rotterdam is ongeveer 16.000 km, Montreal-Rotterdam slechts 5.000 km en Thunderbay-Rotterdam 6.500 km). Dit is niet alleen kostenbesparend maar zorgt ook voor beduidend minder uitstoot van broeikasgassen die nog steeds voor het grootste deel samenhangen met het transport van de houtpellets per schip. Niet onbelangrijk gezien het gebruik van de houtpellets gedreven wordt door de overtuiging dat zij een milieuvriendelijk alternatief bieden voor vervuilende, goedkopere kolen.

Bioport Nederland
Om aan de milieucriteria van de Europese Commissie te voldoen, is de verwachting dat houtpellets en andere vormen van biomassa in de toekomst in de kolencentrales bijgestookt blijven worden, weliswaar tegengewerkt door een dalende prijs voor kolen. Het is daarom van belang dat de aanvoer uit Canada en de Verenigde Staten volumeverzekerd is. Daarnaast spelen de Nederlandse havens, in het bijzonder Rotterdam, een steeds belangrijkere rol als dé Europese 'pellet-hubs', een goede stap in de richting van volledige 'bioports'. Hiermee wordt ook gerelateerde economische activiteit gecreëerd.

Lees het rapport Export houtpellets Oost Canada.pdf

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 

Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Leuk artikel bij het browsen kwam ik deze site tegen http://www.zelfpelletsmaken.be/ een belgische site met nog meer info over zelf pellets maken mischien intressante info aansluitend op dit trouwens leerzaam artikel!