like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Flevoland steekt Essent en Nuon gelden in stichting voor duurzame energieontwikkeling

Van: op 24 augustus 2013

Provinciale Staten van Flevoland beslissen nog deze herfst over een voorstel van GS om 6,5 miljoen euro te steken in een stichting voor het stimuleren van duurzaamheidprojecten. Dit geld komt uit de verkoop van energieaandelen. De stichting moet nog worden opgericht. Dit volgt uit de heroriëntatie in het dossier Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on), waartoe GS begin dit jaar besloten: een stichting is als de meest passende organisatievorm aangemerkt om de doelstellingen van de provincie op het gebied van duurzame energie te bereiken. Provinciale Staten behandelen het voorstel in het najaar.

Geen brede coalitie met de Flevolandse gemeenten
In 2009 besloten Provinciale Staten dat de opbrengsten van de verkoop van de aandelen van Essent en NUON, samen 6,5 miljoen euro, ingezet moesten worden voor de verduurzaming van de Flevolandse energiehuishouding. In eerste instantie werd toegewerkt naar een brede coalitie met de Flevolandse gemeenten. Toen eind 2012 bleek dat deze opzet niet haalbaar was, onderzocht de provincie alternatieven.

Opbrengst heroriëntatie DE-on
De oorspronkelijke ambities en de rol van DE-on als uitvoeringsorganisatie werden in de heroriëntatie bekrachtigd. Voor de organisatievorm, de financieringsconstructie en de werkwijze is een alternatief uitgewerkt. De uitgangspunten bij de nieuwe opzet zijn: geen winstoogmerk en geen directe politieke betrokkenheid. Een stichting in combinatie met strikte subsidievoorwaarden is daarom de meest geschikte organisatievorm. Verantwoordelijk gedeputeerde Witteman is tevreden over de stap die nu gezet wordt: “We willen de opbrengsten van de verkoop van de energieaandelen gebruiken om duurzaamheidsprojecten te stimuleren. Met deze nieuwe opzet wordt het mogelijk om op korte termijn meters te maken.”

Participatie door derden
Andere overheden, zoals gemeenten, kunnen ook in de nieuwe opzet participeren in DE-on. Bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidie of lening aan een specifiek project. Of door deel te nemen in de stichting DE-on door een subsidiebeschikking of een (renteloze) lening.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Flevoland, Nieuws