like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Utrecht | 17.04.2019

Going Digital

Van: op 8 februari 2019

Wat betekent een verschuiving naar een digitale manier van werken voor m.e.r.? Deze VVM bijeenkomst belicht de mogelijkheden en kansen van ontwikkelingen op digitaal gebied voor milieueffectrapportages.

Digitaal en interactief rapporteren maakt rapporten toegankelijker en informatie begrijpelijker. Het biedt ook kansen bij het ontwikkelen van alternatieven, bij het betrekken van stakeholders of bij het gebruiken van de digitale gegevens in latere fases van projecten. Hierdoor ontstaan bovendien veel mogelijkheden om beter en transparanter te communiceren met besluitvormers en het publiek.

Hoe kijken we naar deze kansen en uitdagingen? Wat betekent het voor ons werkgebied, hoe kan het waarde toevoegen aan de besluitvorming en wat zijn belemmeringen voor een succesvolle implementatie?

Tijdens de bijeenkomst zal Paul Eijssen (Royal HaskoningDHV) een beeld schetsen van de wijze waarop nu al gebruik wordt gemaakt  van digitale rapportage. Daarop zal vanuit de Commissie voor de m.e.r. (Rob Verheem) en vanuit het Ministerie (Bart Barten) worden gereflecteerd. Vervolgens volgt een discussie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de m.e.r.-praktijk en het bevoegd gezag? Is digitale informatie betrouwbaar en objectief? Zijn er aanpassingen nodig in de wetgeving? Hoe moeten we materiaal archiveren in geval van een juridische uitdaging?  Graag horen we uw visie op de ontwikkelingen!

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals, Utrecht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws