like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Utrecht | 22.05.2019

Handvaten voor reguleren bodemenergiesystemen

Van: op 1 maart 2019

Met het oog op CO2-reductie en het verminderen van de gaswinning groeit de belangstelling voor bodemenergiesystemen. Op woensdag 22 mei 2019 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een Juridisch Café over het reguleren én stimuleren van deze systemen.

In het Juridisch Café gaan twee deskundige sprekers in op de rol die open en gesloten bodemenergiesystemen kunnen spelen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Zo kan warmte- en koudeopslag (WKO), een open systeem, worden toegepast ten behoeve van de energievoorziening van bedrijfsgebouwen of woningbouwprojecten. Hierbij wordt het grondwater in de dieper liggende bodem gebruikt als buffer, in de winter wordt koud water opgeslagen in een koude bron en in de zomer wordt warm water opgeslagen in een warme bron. Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater verplaatst, maar een vloeistof in buizen door de bodem geleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature in de bodem aanwezig is. Dit systeem, vaak aangeduid met bodemwarmtewisselaar, kan onderdeel uitmaken van de warmtepomp bij een individuele woning.

De sprekers zetten uiteen op welke wijze open en gesloten bodemenergiesystemen zijn gereguleerd. Ook bieden zij, met name ten behoeve van het bevoegd gezag (de provincie of gemeente), handvaten om bodemenergiesystemen te reguleren en te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van referentiegebieden en het vaststellen van beleid voor vergunningverlening. Verder wordt toegelicht in welke gevallen bodemenergiesystemen rendabel kunnen zijn. Zoals gebruikelijk is er ook bij dit Juridisch Café weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals, Utrecht

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!