like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Utrecht | 07.06.2018

Juridisch Café over het Voorzorgsbeginsel

Van: op 17 mei 2018

Er kan onzekerheid bestaan over de risico’s van een bepaalde handeling voor mens en milieu. Bij bepaalde besluiten, bijvoorbeeld over voedselveiligheid, natuurbescherming of bestrijdingsmiddelen is het voorzorgsbeginsel van toepassing. Dit beginsel bepaalt dan dat degene die beslist over het toelaten of verrichten van die handeling hierover een controleerbare afweging dient te maken. Op donderdag 7 juni 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de toepassing van het voorzorgsbeginsel.

Het voorzorgsbeginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht. In het Juridisch Café zal door twee deskundige sprekers allereerst worden ingegaan op de juridische basis van het voorzorgsbeginsel en de inhoud ervan. Vervolgens zal aan de hand van Nederlandse en Europese jurisprudentie worden gekeken wanneer en op welke wijze het voorzorgsbeginsel bij de besluitvorming een rol dient te spelen en wat dit in de praktijk betekent.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals