De Kring-Loop is een initiatief van verschillende organisaties waaronder Natuurmonumenten, Greenpeace en Urgenda. Zij ontwikkelden samen een pakket maatregelen om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen. Niet alleen om de natuur te herstellen maar ook om zorg te dragen voor duurzame landbouw, een beter klimaat en een schonere leefomgeving.