De consequenties van vervuiling, klimaatverandering en duurzaamheid worden veelal het eerste gevoeld door gemarginaliseerde groepen. Helaas zijn inheemse groepen die zich inzetten voor een beter milieu momenteel veelal onzichtbaar of onvoldoende gehoord binnen veel klimaatinitiatieven en bewegingen. Hoe kunnen we een inclusievere klimaatbeweging opbouwen? Wat zijn de perspectieven en problemen die we over het hoofd zien wanneer we het perspectief van inheemse groepen niet meenemen in de klimaatbeweging? Wat kunnen we ervan leren? Tijdens dit programma spreken grotere NGO’s, grassroots initiatieven, en actiegroepen met inheemse groepen over het bouwen van nieuwe klimaatcoalities.

Meer informatie