like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Privatisering nekt NUON; ontslag dreigt

Van: op 26 juli 2013

Het resultaat van NUON staat onder druk door de slechte marktomstandigheden. Doordat de vooruitzichten slecht zijn, kiest NUON voor afwaardering van de energiecentrales.
Volgens Eneco bestuursvoorzitter Jeroen de Haas in een interview met NRC Handelsblad is dat een gevolg van de privatisering van nutsbedrijven. Energiebedrijven zijn volgens de Haas nu extra kwetsbaar geworden door de gedwongen splitsing in productiebedrijven en energienetwerken. De productiebedrijven zijn verkocht en de netwerken zijn nog in het ebzit van de overheid. Volgens De Haas is de privatisering haar doel voorbij geschoten en hij roept de overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen opdat energiebedrijven geen speelbal worden in de handen van investeerders. De betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid van de energievoorziening zou daarmee namelijk in het geding zijn.

Halfjaarcijfers 2013 NUON
Peter Smink, CFO van NV Nuon Energy, in een reactie op de cijfers: “De aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, veroorzaakt door een overschot aan productiecapaciteit, een overvloed aan gesubsidieerde duurzame energie uit Duitsland en lage CO2-prijzen, in combinatie met een afnemende elektriciteitsvraag als gevolg van de economische crisis, drukken de financiële resultaten van Nuon. Zelfs meer gasafzet in de eerste koude maanden van 2013 heeft dit verlies niet kunnen opvangen. Daarnaast neemt Nuon wederom een aanzienlijke afwaardering op haar centrales als gevolg van de verder verslechterde markt en marktvooruitzichten die een negatief effect hebben op de marges van voornamelijk gasgestookte productie.”

Hoofdpunten:

  • De netto-omzet, exclusief bijzondere posten, bleef vrijwel gelijk op EUR 2.135 miljoen (Q2 2012: EUR 2.114 miljoen);
  • Het onderliggende bedrijfsresultaat daalde met 8% tot EUR 178 miljoen (Q2 2012: EUR 194 miljoen);
  • De verslechterde marktvooruitzichten hebben Nuon gedwongen een afwaardering te nemen van EUR 686 miljoen.

Gascentrales draaien minder uren
De verslechterde marktomstandigheden hebben veel effect op het aantal draaiuren van  met name gascentrales in Nederland, vandaar de afwaardering. Nuon heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gascentrales in combinatie met meer windenergie. Gascentrales bieden de meest efficiënte en flexibele back-up capaciteit naast de fluctuerende productie van wind- en zonne-energie. In juni 2013 opende Nuon haar nieuwe Hemweg-9, Diemen-34 en Magnum gascentrales officieel.
Vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden nam Nuon in maart 2013 het besluit om de elektriciteitscentrale in Buggenum te sluiten. De aanhoudende lage stroomprijzen gecombineerd met de hoge kostenbasis van deze complexe kolenvergassingsinstallatie maakten rendabele exploitatie niet langer mogelijk.

Investeren in windenergie
Ondanks de moeilijke marktomstandigheden blijft Nuon haar duurzame energieproductie uitbreiden. Op 21 juni nam Nuon het windmolenpark Zuidlob in bedrijf. De bouw van de 36 windmolens met een totaal vermogen van 122 MW verliep volledig volgens planning. De totale windcapaciteit van Nuon op land komt hiermee op 332 MW (groene stroom voor bijna 240.000 huishoudens) verdeeld over 25 windparken. Daarnaast is Nuon, samen met Shell, eigenaar van het 108 MW Windpark Egmond aan Zee .
Eind juni sloten Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer een samenwerkingsovereenkomst voor Windplan Wieringermeer. Hiermee start de gezamenlijke ontwikkeling van een windpark van 350-400 MW. Het Nuon-aandeel hierin is 150 MW. De eerste windmolens zullen naar verwachting in 2017 gereed zijn.

Duurzame samenwerking
Op 29 mei ondertekenden de gemeente Amsterdam en Nuon een City Partnership. Beide partijen gaan de komende jaren samenwerken om energiebesparing bij de inwoners van Amsterdam te bevorderen, meer zon- en windenergie te realiseren en het stadswarmte en –koudenetwerk uit te breiden. De eerste gezamenlijke energiebesparingcampagne start na de zomer.
Vanaf juni gaat de combinatie Nuon/Heijmans tweehonderd openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer plaatsen in Noord-Holland en Flevoland. Het is de eerste stap naar totaal duizend laadpunten in de regio. De laadpunten leveren groene stroom van Nuon aan de elektrische auto’s.

Klanten
De concurrentie op de consumentenmarkt is nog steeds hevig en veroorzaakt een toenemende mobiliteit van klanten op de energiemarkt. Dit veroorzaakt een lichte daling in contractaantallen in de consumentenmarkt. Uit onderzoek blijkt dat de klanttevredenheid van Nuon-klanten nog steeds onverminderd hoog is. Vooral vanwege de duidelijke communicatie, goede dienstverlening, duidelijke rekeningen en geen verrassingen achteraf.

NUON in de etalage
Topman Oystein Loseth van Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon zei 24 juli in een interview met de NOS. "Vattenfall is op zoek naar investeerders die mede-eigenaar willen worden, om het risico kunnen spreiden." Daarnaast zijn nieuwe ontslagen bij de Nederlandse tak van het bedrijf waarschijnlijk onvermijdelijk.

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nederland, Nieuws