like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

RSSUtrecht

PGS Nieuwe Stijl

Van: op 19 november 2018

In 2015 is gestart met het actualiseren van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen naar de Nieuwe Stijl. De publicatiereeks is al vele jaren een belangrijke handreiking voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven (http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/). Diverse partijen, de […]

Rachel Carson Afstudeerprijs

Van: op 3 november 2018

Op vrijdag 9 november presenteren de genomineerden van de Rachel Carson Scriptieprijs tijdens een feestelijke bijeenkomst hun onderzoek. De VVM wil met deze prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten rond milieu en duurzaamheid uitvoeren. De genomineerden krijgen de kans hun werk te presenteren en, onder leiding van VVM-directeur Rachel Heijne, met de […]

Workshop – Op weg naar duurzamer wonen: een sleutelrol voor de bewoner

Van: op 26 oktober 2018

Voor het tweede jaar organiseert het EDA-consortium van maatschappelijke bewonersondersteunende organisaties een workshop voor medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, energieloketten en overige belangstellenden. Onderwerp van gesprek is het helpen van bewoners hun energieverbruik te reduceren. In de workshop komen internationale ervaringen aan bod, de betekenis van het Klimaatakkoord voor de huursector en wijkgerichte aanpak en praktijkervaringen […]

Emissiemetingen voor SCIOS (scope 6 certificering)

Van: op 12 oktober 2018

Het technisch document 8 dat als basis dient voor SCIOS gecertificeerde emissiemetingen, is afgestemd op de milieuregelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen aansluiten bij de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren een opleiding volgen. In drie dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de […]

Op weg naar groene stroom

Van: op 1 oktober 2018

n 2015 sloten meer dan 100 landen het Akkoord van Parijs. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde en het stoppen van de broeikasuitstoot vanaf 2050. In Nederland onderhandelen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en overheden over het Klimaatakkoord. Hoe zorgen we ervoor dat onze uitstoot in 2030 gehalveerd is, om […]

Afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven

Van: op 29 september 2018

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven. Twee deskundige sprekers zullen toelichten welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om op de naleving van de verplichting tot energiebesparing toe te zien. Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag, indien […]

Inzicht in Duurzame Businessmodellen | Kennis voor transitie

Van: op 21 september 2018

Voor de transitie naar een meer circulaire economie zijn werkende duurzame businessmodellen nodig. Rond deze modellen bestaan de nodige – ook fundamentele – vragen. Hiernaar doen verschillende consortia van wetenschappers en experts uit de publieke en private sector momenteel onderzoek. Zij delen hun inzichten en gaan in dialoog op vrijdag 2 november 2018. Wat voor […]

Meetup Aardgasvrij met de wijk

Van: op 14 september 2018

Op 3 oktober organiseert HIER opgewekt een tweede Meetup voor buurtinitiatieven en energiecoöperaties die aan de slag zijn met aardgasvrije wijken, en de gemeenten waarmee zij samenwerken. Deze Meetup is de tweede van een serie van drie. Deze Meetups zijn bedoeld om ervaringen op regelmatige basis met elkaar te delen, om zo sneller vooruit te […]

Evenement: Detailhandel klimaat neutraal in 2030?!

Van: op 14 september 2018

Het vaststellen van een nationale emissie doelstelling vraagt om concrete acties van het bedrijfsleven. Ook de detailhandel sector krijgt daar mee te maken. Mkb’ers hebben nu al een aantal taken op het gebied van energiebesparing, maar de werkelijk benodigde versnelling blijft uit. Wat kunnen ondernemers en overheid nu werkelijk doen? Hoe wordt de sector klimaatneutraal? […]

Op weg naar een klimaatadaptieve stad, hoe doe je dat en welke rol speelt de bodem daarbij?

Van: op 14 september 2018

In het VVM Café op 17 oktober 2018 gaan we in op de mogelijkheden om onze steden klimaatadaptief te maken. We bekijken dit onderwerp vanuit de praktijk en de wetenschap. Ton van Oostwaard (gemeente Amstelveen-Aalsmeer en MyEarth) neemt ons mee naar De Stelling 2.0. Hoe de Stelling van Amsterdam van verdedigingslinie wordt omgebouwd naar een […]

Klimaatpsychologie: Waarom is het moeilijk om ons consequent duurzaam te gedragen?

Van: op 14 september 2018

Duurzaam leven: we weten hoe het moet, maar het is soms zo lastig. Je reist nooit met de auto, je bent vegetariër en je hebt zonnepanelen. En ook reis je 1, 2, 3 keer per jaar met het vliegtuig. . Waarom vertonen we dit gedrag? Zijn we ons wel bewust van de klimaatimpact? Praat hierover […]

De snelste weg naar Parijs: Klimaattafels of ‘hard ingrijpen’?

Van: op 11 september 2018

Vlak voor de zomer kwam Ed Nijpels, overkoepelend voorzitter van de Klimaattafels, met de uitkomsten van de vijf Klimaattafels naar buiten. Ook een Klimaatwet is in de maak. Kunnen de doelen van Parijs écht behaald worden met de uitkomst van de Klimaattafels en de Klimaatwet? Vlak voor de zomer kwam Ed Nijpels, overkoepelend voorzitter van […]

Duurzame Week Amersfoort

Van: op 9 september 2018

Duurzame inspiratie en activiteiten op diverse locaties in Amersfoort, geschikt voor jong en oud. Van 10-14 oktober 2018 willen we aan iedereen laten zien en ervaren: •Hoe leuk het is om met een duurzame leefstijl bezig te zijn •Hoe lekker biologisch eten smaakt •Hoeveel geld en comfort energiezuinig wonen en werken oplevert •Wat je kunt […]

Houtrookoverlast, wat kun je doen?

Van: op 5 september 2018

Het stoken van hout veroorzaakt veel overlast en schade aan de gezondheid. Iedereen die wel eens geprobeerd heeft de overlast aan te pakken merkt dan hoe moeilijk dat is. Je wilt geen ruzie met je buren maar ook kunnen slapen met een open raam. Bij gemeenten en GGD’s komen veel klachten binnen, maar ook zij […]

Klimaatpicknick – Bijeenkomst duurzame initiatieven Utrecht

Van: op 31 augustus 2018

Er zijn veel groepen en burgerinitiatieven op het gebied van klimaat en duurzaamheid in Utrecht. Wij organiseren deze picknick om elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen en wellicht ontstaan er nieuwe samenwerkingen! Maar bovenal is het gewoon heel leuk en gezellig 🙂 Hoe ziet de middag eruit? Aan het begin is er gelegenheid […]

Ecologica 2018: Energie en voedsel in de postfossiele toekomst

Van: op 26 augustus 2018

Een pittig symposium voor professionals, beleidsmakers en andere betrokkenen die zich inzetten voor een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu Bioloog Hans Meek, secretaris van de WVN, schreef het boek Ecologica over de ecologische situatie van de mens en de zorgelijke voetafdrukgetallen. Hij concludeert dat een enorme transitie nodig is op het gebied van energie […]

Onderwatergeluid de maat genomen

Van: op 22 augustus 2018

Het leven in zee kan ernstig verstoord raken door menselijke geluiden. Wat is hiervan de impact op zeedieren en zijn er oplossingen voorhanden? Nieuwsgierig? Kom dan naar het VVM Café ‘Onderwatergeluid de maat genomen’ op 19 september. Net als mensen nemen landdieren hun omgeving met verschillende zintuigen waar. Zien, horen, ruiken en voelen spelen allemaal […]

3-daagse training SiD Integraal Werken aan Duurzaamheid

3-daagse training SiD Integraal Werken aan Duurzaamheid

Van: op 31 juli 2018

Op 6, 7 & 14 december biedt Except Integrated Sustainability de training Symbiosis in Development (SiD) Fundamentals for Integrated Sustainability aan.

SusTasty Food Festival 2018

Van: op 31 juli 2018

Replenish your energy this September with a week of sustainable food, facts and fun in the city centre courtyard. Expect local vegan food trucks, workshops, games, music and nourishing chats. Watch this space for more info about what will be on the menu! Meer informatie Facebookpagina

De transitie van Publiek Vastgoed

Van: op 18 juli 2018

Na de succesvolle edities van 2016 en 2017 vindt op donderdag 11 oktober 2018 de derde editie van de Dag van de Publieke Financiering plaats. Hét jaarlijks terugkerende middagseminar voor bestuur, toezicht en management uit de publieke sector met een financiële interesse. Dit jaar is het centrale thema: transitie. Sprekers uit diverse sectoren komen hun […]

Klimaatfestival

Van: op 7 juli 2018

Op zaterdag 22 september organiseert Milieudefensie voor de 2e keer het Klimaatfestival in de Metaal Kathedraal in Utrecht. Volg een workshop, laat je inspireren door onze sprekers en geniet van (h)eerlijke veganistische hapjes. Ontdek wat we samen kunnen doen voor een beter klimaat. Een greep uit het programma Inspiratielezing van Jan Terlouw Koken met Lisa […]

Dag van de Omgevingswet

Van: op 6 juli 2018

De Omgevingswet gaat meer en meer leven. De VVM heeft samen met haar partners inmiddels zes edities van de Dag van de Omgevingswet georganiseerd. Vorig jaar waren er ruim driehonderd deskundigen aanwezig tijdens deze geslaagde dag. Op 4 oktober 2018 vindt de zevende editie plaats in het Provinciehuis van Utrecht. Meer informatie

Plastic Attack Utrecht

Van: op 1 juli 2018

Plastic Attack = Going to a supermarket with a group of people, doing your normal shopping, and leaving all plastic packaging behind in the shop. The goal of this is to raise awareness of the global problem of plastic that we face. Secondly, we want to put pressure on supermarkets to get their suppliers to […]

InspiratieFestival033 2018

Van: op 17 juni 2018

Kom zondag 24 juni 2018 tussen 10:00-18:00 uur naar het Bergpaviljoen Amersfoort om te genieten van een ontspannen dagje op het InspiratieFestival033 Dit FeelGoodEvent van Amersfoort inspireert je om bewust om te gaan met jezelf en je leefomgeving. Laat je lekker masseren of laat je gedachten even afdwalen op de melowklanken die er te beluisteren […]

3-daagse training SiD Integraal Werken aan Duurzaamheid

Van: op 17 juni 2018

Op 13, 14 en 21 september biedt Except Integrated Sustainability de training Symbiosis in Development (SiD) Fundamentals for Integrated Sustainability aan. “Hoe kan je een nieuw gebalanceerd agricultureel systeem realiseren in het midden van de woestijn?”; “Wat is er voor nodig om de ecologische voetafdruk van het meest gepubliceerde boek ter wereld te verlagen?”; “Hoe […]