like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Amsterdam | 19.11.2018

Rooilijn Kenniskring – Duurzame Gebiedsontwikkeling in Haven-Stad

Van: op 1 november 2018

Hoe bereiden we Haven-Stad voor op een duurzame toekomst?

Duurzaamheid en verdichting leiden tot nieuwe uitdagingen. Door ruimtegebruik, maar ook door onzekerheid over maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. In Haven-Stad komt een hoogstedelijk woon-werkmilieu. Hoe brengen we de noodzakelijke energietransitie en duurzame mobiliteitsshift hier verder? Daarbij kijken we niet alleen naar de technische mogelijkheden van ‘Mobility as a service’ of open warmtenetten en smart grids. Nog belangrijker is hoe we op het gebied van mobiliteit de bewoners en werknemers meenemen in alternatieven voor autogebruik. Op basis van de de laatst uitgebrachte Rooilijn ‘Duurzame Gebiedsontwikkeling’ gaat deze kenniskring met het programmateam Haven-Stad en twee expertpanels dieper in op deze vraagstukken.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Noord-Holland, Publiek