like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Den Haag | 25.10.2018

SDG Cafe bij RVO

Van: op 28 september 2018
De nieuwe editie van het #SDGCafé zal plaatsvinden bij RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Donderdag 25 oktober van 15.00 tot 18.00 uur.
Thema: het MKB & internationale SDG'sWat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de overheid?

Er liggen grote kansen voor MKB-ers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, hier en in ontwikkelingslanden en om op die manier bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. MKB-ers kunnen daarbij advies en financiële ondersteuning krijgen van de overheid. En daar gaat dit café over, hoe en waar kun je als (jonge) ondernemer aan die ondersteuning komen. Een unieke kans in dit unieke #SDGCafe.

Programma15.00 uur: Keynote speech door RVO.nl (afdeling Internationale Ontwikkeling)
In deze keynote speech zal kort de mogelijkheden worden geschetst die RVO.nl aanbiedt om duurzame ondernemers te ondersteunen die plannen hebben om internationaal te ondernemen en hierbij steun en advies zoeken. Een voorbeeld hiervan is het programma SDG Partnerschapfaciliteit (SGDP) dat gericht is op het stimuleren van private sector ontwikkeling en het verbeteren van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen.

Pitches
Er is weer de gelegenheid om te pitchen. Dus als je je eigen bedrijf, of een initiatief of activiteit vanuit een NGO, Ministerie of kennisinstelling onder de aandacht wilt brengen dan kan dat hier. Dat is ook een goede aftrap als je vragen hebt aan de andere deelnemers over ondersteuning, ook financieel en over samenwerken. Want de SDG doelen halen, dat doe je samen. Voor een pitch kun je je aanmelden bij Thea.Fierens@gmail.com.

Dialoog en debat
We verkennen de mogelijkheden om samen te gaan werken, om gebruik te gaan maken van de subsidiemogelijkheden bij RVO.nl, om MKB-ers de sleutels in handen te geven om ondersteuning te krijgen door de overheid, om kennis, ambitie en internationale betrokkenheid en onze steun aan de SDG’s te delen.
We sluiten af met adviezen die voortkomen uit ons gesprek.

Afsluiting met onze traditionele #SDGCafe netwerk borrel zodat je verder zaken kunt doen en contacten kunt uitwisselen.
Aanmelden bij Petra Schoof (Schuttelaar & Partners).

Aanmelden
Waar en wanneer?25 oktober start het #SDGCafe om 15.00 uur in het Atrium van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Adres RVO:
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

Wat is het SDG Café?Het Sustainable Development Goals Cafe, kortweg het #SDGCafe is een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de werelddoelen, zowel in Nederland als internationaal. We verbinden diverse groepen, delen actuele kennis, we zijn netwerk en werkplaats, entameren onderzoek, agenderen, werken samen aan partnerschappen, want alleen samen kunnen we de doelen bereiken. Deelnemers zijn onder andere ondernemers, NGO's, kennisinstellingen, overheden en particulieren. We zetten steeds een actueel thema centraal en organiseren het Café dan met een "partner". Een keynote, pitches, dialoog en een biertje zijn vaste prik bij het #SDGCafé.
Wat is RVO.nl?RVO.nl is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van haar taken is het stimuleren van MKB-ers om op een maatschappelijk verantwoorde wijze in ontwikkelingslanden te ondernemen en zodoende bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs).

Zo voert RVO.nl - in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken - de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) uit. SDGP heeft als doel het verbeteren van voedselzekerheid en het stimuleren van private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, NGO's en/of kennisinstellingen. Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning moeten een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Met dit SDG-Café willen we met name een stevige brug te slaan tussen MKB-bedrijven, RVO.nl en de SDGs.

De uitnodiging is daarom voor u, maar ook voor bedrijven met internationaal potentieel die u wilt meebrengen. Zij zijn van harte welkom.

Hartelijke groet, namens de SDGCafé kerngroep:
Thea Fierens, coördinator
Marjolein Hins, Q-Search
Gerrit van Doorn, Schuttelaar & Partners
Petra Schoof, Schuttelaar & Partners
Jos Walenkamp, Haagse Hogeschool
Lieneke Hoeksma, CBS

Zie ook de website

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Den Haag, Professionals, Zuid-Holland

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws