like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Utrecht | 15.11.2018

Afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven

Van: op 29 september 2018

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven. Twee deskundige sprekers zullen toelichten welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om op de naleving van de verplichting tot energiebesparing toe te zien.

Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag, indien het Activiteitenbesluit van toepassing is, het energieverbruik van een bedrijf te beoordelen. Hoofdregel is dat een bedrijf verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen die in minder dan vijf jaar zijn terug te verdienen. Het Klimaatakkoord zet, in navolging van het Energieakkoord, in op energiebesparing. Om hier handen en voeten aan te geven, wil de rijksoverheid de naleving en handhaving van de bestaande regelgeving stimuleren. Niet alleen door het uitbreiden van de lijst met erkende maatregelen, maar ook door het per 1 juli 2019 invoeren van een informatieplicht voor bedrijven.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals, Utrecht