Archief:

klimaat

In de campagne ‘Kies voor Klimaat’ trekken de jonge klimaatbeweging en grootouders voor het klimaat samen op voor een leefbare wereld.

Lees verder

Het is een onverwacht en groeiend leger K-pop fans dat zich wereldwijd inzet voor de strijd tegen klimaatverandering, mede door social media.

gletcher kantelpunten

Een samenvatting van de mechanismen en terugkoppelingen die tot kantelpunten in klimaatverandering, opwarming en extreem weer kunnen leiden.

De CO2 grensheffing moet oneerlijke concurrentie met bedrijven buiten de EU voorkomen wanneer er stevig klimaatbeleid wordt gevoerd.

koraalrif

Kantelpunten 6: hier kijken we naar de mogelijke kantelpunten die verwarming en verzuring van oceanen veroorzaken.

Hoe partijen klimaatverandering gaan aanpakken gaat de stem van heel veel kiezers mee bepalen, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie.

Ondernemers, landbouwers, activisten en mensen uit de energiesector gaan in gesprek met Frans Timmermans over zijn klimaatplan.

In deel vijf over kantelpunten in klimaatverandering kijken we naar de mogelijke kantelpunten die door methaan worden veroorzaakt.

Meer dan dertig wereldleiders hebben vandaag hun steun uitgesproken om de komende tien jaar serieus werk te maken van klimaatadaptatie.

Kantelpunten 4: Door een afnemend temperatuurverschil zijn de snelheden van de straalstromen sterk vertraagd.

Landen moeten dringend meer maatregelen nemen om zich aan te passen aan de klimaatcrisis, zeggen de Verenigde Naties.

In deel drie over kantelpunten in klimaatverandering kijken we naar de mogelijke kantelpunten die door smeltend ijs worden veroorzaakt.

De planeet is op weg naar een opwarming met meer dan 2 graden Celsius, enkel en alleen door de broeikasgassen die nu al uitgestoten zijn.

Dit is deel twee over kantelpunten in klimaatverandering: overeenkomsten en verschillen tussen kantelpunten in vroegere ijstijden, en nu.

De gevolgen van kantelpunten die klimaatverandering versnellen, kunnen veel ingrijpender en langduriger zijn dan de gevolgen van corona.

De CO2 daling van de pandemie zal ons helpen klimaatdoelen te halen van de klimaatafspraken van Parijs, maar het is nog niet voldoende.

Zoek hier voor meer resultaten: