like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Van: op 18 juli 2013

666De schalie houdende lagen worden overlapt door een kwart van alle wingebieden van Vitens. Dit blijkt uit een kaart met alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen die is ontwikkeld door Waterbedrijf Vitens in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO. Ruim twee miljoen Nederlanders in het Vitens voorzieningsgebied zijn afhankelijk van deze waterbronnen.

Drinkwater grote steden
Schaliegas houdende lagen en grondwaterwinningen overlappen elkaar relatief veel. Zo zijn de zandgronden in Twente en de Achterhoek kwetsbaar voor lekkages aan het maaiveld. Juist hier is de overlap groot. De verspreidingskaart van de twee Nederlandse schaliegashoudende pakketten, met de Posodonia Schalie Formatie en het Geverik Laagpakket laat zien dat in een groot deel van Nederland naar schaliegas geboord zou kunnen worden. Van de 110 winlocaties bevindt zich naar nu bekend is zeker een kwart in de ‘schaliegaszone’ van Nederland. Sommige winlocaties vormen een belangrijke bron voor aanvoer van drinkwater aan grote steden in de Provincie. Ruim twee miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van deze grondwaterwinningen.

Dichtbevolkte gebieden en kwetsbare landschappen
Mochten ook kleine voorkomens worden geëxploiteerd of er op grotere diepte dan 5 km schaliegas worden gewonnen, dan neemt het aantal winningen dat zich in deze ‘schaliegaszone’ bevindt, flink toe. Vitens gaf recentelijk al aan zich zorgen te maken over de plannen om schaliegas te gaan winnen in Nederland. De schaliegasvoorraden bevinden zich in Nederland in dichtbevolkte gebieden en in kwetsbare landschappen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Wettelijke beschermig strategische grondwatervoorraden
Tussen de grondwaterbeschermingsgebieden liggen op een diepte van enkele tientallen tot 200 meter watervoerende pakketten. Veel van dit water stroomt richting de grondwaterwinning, dit zijn de zogenaamde intrekgebieden. De strategische grondwatervoorraden worden middels zogenaamde boringsvrije zones en reserveringsgbieden wettelijk beschermd. Daartussen liggen de watervoerende pakketten waar op dit moment geen gebruik van wordt gemaakt. Vitens wijst erop dat ook deze gebieden in de toekomst nodig kunnen zijn. Dus alle  grondwatervoorraden, ook als die relatief ver van de grondwaterbeschermingsgebieden liggen, kunnen mogelijk voor het land van strategisch belang zijn. Hier geldt voor Vitens het voorzorgsprincipe, dat wil zeggen eerst de risico’s goed kennen en kunnen beheersen voordat je met nieuwe activiteiten start.

Onderzoek
Het lopende onderzoek dat in opdracht van Economische Zaken wordt uitgevoerd zal als theoretisch kader mede de kleur bepalen hoe waterbedrijf Vitens tegen de risico’s van schaliegaswinning voor de drinkwaterwinning aan zal kijken. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek vindt het waterbedrijf dat het debat in alle openheid gevoerd moet worden en dat de drinkwaterbelangen een belangrijke plek moeten krijgen in het debat.

De volgende winlocaties bevinden zich in de ‘schaliezone’:
Utrecht: Leidsche Rijn, Linschoten, Lopik, Montfoort en Nieuwegein.
Gelderland: Kolff, Velddriel, De Muntberg, Van Heek, Dinxperloo, Aalten, De Pol, Corle, Vorden, Noordijkerveld, Elburg, De Haere, Epe
Overijssel: Weerseloseweg, Weerselo, Hasselo, Goor, Herikerberg, Espelo, Holten, Wierden, Nijverdal, Diepenveen, Archemerberg, Manderveen, Hoge Hexel, St Jansklooster
Drenthe: Havelterberg
Friesland: Oldeholtpade, Noordburgum, Garyp

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws, Schaliegas

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dan kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!