like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Nijkerk | 06.05.2019

Verkiezingsdebat Europese landbouw- en handelsbeleid

Van: op 14 april 2019

Verkiezingsdebat Europese landbouw- en handelsbeleid:
Hoe te komen tot een eerlijke prijs voor een eerlijk landbouwproduct?
 
Op 6 mei is vanaf 20.00 uur er een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europees Parlement in Nijkerk, georganiseerd door  Platform Aarde Boer Consument, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Aan de orde komen de volgende thema’s:
- Is het mogelijk het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en handelsbeleid zo in te richten dat boeren (binnen en buiten Europa) een kostendekkende prijs kunnen krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product? 
- Wat zijn de kansen en bedreigingen door vrijhandelsverdragen als CETA, TTIP en Mercosur?
- Hoe kunnen de Europese landbouwsubsidies binnen het GLB vanaf 2021 effectiever worden ingezet om te voldoen aan maatschappelijke eisen?
- Hoe te komen tot een échte kringlooplandbouw en een Gemeenschappelijke Voedsel Beleid?
- Is er een alternatief Europees beleid mogelijk waardoor tegenstanders van de EU, de wind uit de zeilen wordt gehaald? 

Fairphone 3_Staring lady

De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 - 22.15 uur in Vergader- en Congrescentrum, De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk (vlakbij het station). Inloop vanaf 19.45 uur.
De toegang is gratis, graag wel aanmelden bij guusgeurts@yahoo.com

Deelnemers aan het debat
De volgende kandidaten voor het Europees Parlement:
Annie Scheijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD), Bas Eickhout (GroenLinks, ovb), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Geert Ritsema (SP), en Bert-Jan Ruissen (SGP). 

Vertegenwoordigers van boeren- en maatschappelijke organisaties:
Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond en voorzitter Platform ABC), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond), Klaas Johan Osinga (beleidsmedewerker LTO Nederland), Joost de Jong (Transitiecoalitie Voedsel, betrokken bij totstandkoming IPES Food-rapport), Greet Goverde (secretaris Platform ABC).

Gespreksleiding: Guus Geurts

Programma
Twee rondes van een uur met in totaal vier stellingen. In iedere ronde korte toespraken van inleiders om het thema te verduidelijken en hun visie te geven. Daarna in iedere ronde reacties van de aanwezige politici, en onderling debat aan de hand van stellingen. Daarna is er steeds ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek. 

Deze informatie kunt u ook downloaden via: https://www.aardeboerconsument.nl/6-mei-verkiezingsavond-platform-abc-in-nijkerk-wat-voor-landbouw-in-europa 

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Gelderland, Professionals, Publiek

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws