like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Utrecht | 25.09.2019

VVM Café: Duurzaamheidstransitie als waardentransitie; een morele revolutie?

Van: op 31 augustus 2019

De transitie naar duurzaamheid vraagt niet alleen om technische, institutionele en economische systeemveranderingen, maar ook om culturele en morele aanpassingen. We moeten naar een ‘nieuw normaal’.

In eerdere bijeenkomsten hebben we geïnventariseerd welke waarden richtinggevend (moeten) zijn. In deze bijeenkomst willen we nagaan welke waarden uit het ‘huidige normaal’ minder gewicht zouden moeten krijgen en welke waarden juist aan gewicht moeten winnen: een herwaardering van onze huidige waarden. Of hebben we zelfs geheel nieuwe waarden nodig? Daarbij gaan we ook in de op vraag hoe zo’n verschuiving verloopt en welke rollen individuele en collectieve moraliteit daarbij spelen.

Na een prikkelende inleiding gaan we met elkaar in gesprek; met de zgn. X-curve van DRIFT gaan we deze waardentransities zichtbaar maken en ervaren.

Afgesloten wordt met een reflectie van een teamlid binnen het ministerie van I&W dat werkt aan een nieuwe Milieuvisie.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals, Utrecht