like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
Utrecht | 20.02.2019

Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie

Van: op 3 februari 2019

Lukt het ons in Nederland om onze natuuropgave te koppelen aan de wateropgave? Of delft de natuur het onderspit? Het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 belicht kansen en valkuilen.

Recente ervaringen met langdurige droogte en hevige regenval hebben ingrijpende gevolgen voor natuur en landbouw. Dit verhoogt de noodzaak tot overleg over mogelijke adaptatiestrategieën. Voor zowel het waarborgen van onze waterveiligheid als het realiseren van natuurdoelen vereisen veel dijken en wateren onderhoud. Hierdoor ontstaan allerlei kansen voor win-winprojecten. Door het verhogen of verbreden van dijken ontstaan bijvoorbeeld kansen voor natuurontwikkeling en waterbuffering. Hetzelfde geldt op een andere manier voor het aanpakken van beekdalen of het realiseren van een ecologische verbindingszone, al dan niet in combinatie met extensieve vormen van agrarische activiteiten.

Hoe kunnen we al die ‘meekoppelkansen’ optimaal benutten? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 in Utrecht. Peter Voorn, senior ecoloog bij afdeling Natuur en Landschap van Natuurmonumenten, houdt een pleidooi voor robuuste beekdalen, waarmee ons watersysteem kan worden aangepast op de verandering van het klimaat. Martha Bakker, waarnemend leerstoelhouder Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de WUR gaat in op de vraag hoe we ons land moeten inrichten zodat alle functies van water/natuur optimaal tot hun recht komen. Twee co-referenten zullen kritische noten plaatsen bij de benadering van de sprekers.

Meer informatie

Meer artikelen uit de categorie: Agenda, Professionals, Utrecht