like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Windpark Riffgat niet langer dupe van grensgeschil Eems-Dollard

Van: op 17 augustus 2013

664Nederland verschilt met Duitsland al eeuwen van mening over de loop van de zeegrens door de Eems vanaf de Dollard. Volgens de Nederlandse opvatting loopt die grens vanaf Nieuwe Statenzijl recht naar de Eems om daar het midden van de stroom te volgen. Op 16 augustus hebben Duitsland en Nederland op hoofdlijnen een akkoord bereikt over het beheer van het Eems-Dollardgebied. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken.

Vergunningen voor windmolens
De landen hebben afgesproken wie bevoegd is vergunningen te verlenen voor activiteiten als het plaatsen van windmolens, het leggen van kabels en pijpleidingen en de winning van gas, olie, zand en grind. Ook zijn afspraken gemaakt over het beheer van de vaargeul en de begeleiding van het scheepvaartverkeer. Als ook de Duitse regering het groene licht geeft, gaan in het najaar onderhandelingen van start om het akkoord vast te leggen in een verdrag. De twee landen onderhandelen al sinds 1989 over de Eems-Dollardkwestie. Het geschil ging over een deel van de Noordzee waar nog geen grens is getrokken. Dat leidde tot onduidelijkheid tussen Nederland en Duitsland over de vraag wie waar bevoegd is. Sinds vorig jaar zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd, die nu tot dit resultaat hebben geleid. De gesprekken stonden aan Nederlandse kant onder leiding van Peter van Wulfften Palthe, ambassadeur in Wenen. Bij die gesprekken waren naast het ministerie van Buitenlandse Zaken met name de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken betrokken.

Leenbrief uit 1464
Volgens de Duitse opvatting is het Nederlandse deel kleiner en volgt de grens in de Eems de laagwaterlijn aan de Nederlandse kant, zodat de zandbanken Paap en Hond Duits zouden zijn. Ook liggen naar Duitse opvatting kleine delen van de havenpieren van Delfzijl eigenlijk in Duitsland. Duitsland beroept zich op een leenbrief uit 1464, waarin de graaf van Oost-Friesland van de Duitse keizer de hoogheid over zijn land verkrijgt 'von der Westeremse osterwards' (dus inbegrepen de Eems). Die hoogheid is volgens Nederland in de Franse tijd - na de inlijving van beide gebieden bij Frankrijk - vervallen. De grens zou volgens internationaal recht in het midden van de vaargeul moeten liggen. De Bondsrepubliek is van mening dat het betwist gebied rechtmatig is verkregen en vervolgens in ongestoord langdurig bezit is gebleven. Er is derhalve geen reden tot wijziging van de situatie.

Gaswinning en mosselvisserij
Een Eems-Dollardverdrag (1960) is nu de basis voor een aantal samenwerkingsovereenkomsten. Het verschil in opvatting heeft al een paar maal tot problemen geleid, onder andere over de verdeling van de baten van de gaswinning in dit gebied, en de regelgeving met betrekking tot de mosselvisserij in het gebied van de Paap en de Hond. Over het algemeen is er echter sprake van een gemeenschappelijk beheer. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en het Duitse equivalent regelen daarin het uitbaggeren van de vaargeul, de markering van de vaarweg en andere zaken de scheepvaart betreffende. In 1996 kwam daarbij een regeling van de natuurstatus van het gebied in het zogenaamde milieuprotocol.

Ems geschil vergeten
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Nederland overigens afgezien van de controle over het Nederlandse deel van de Eems uit angst voor een oorlogsverklaring door Duitsland. Zelfs heeft Duitsland de Eemsmonding van mijnen voorzien. Engeland heeft de Nederlandse regering op deze houding nooit aangesproken. Na de Tweede Wereldoorlog is de grens met Duitsland hier en daar ten gunste van Nederland aangepast. Nederland is daarbij vergeten het geschil rond de Eems te beslechten. In 2012 heeft de Duitse interpretatie van het grensverloop ook betrekking op het windmolenpark Riffgat op 15 km. ten noorden van Rottumeroog, dat naar de mening van Nederland voor een deel is gelegen binnen de Nederlandse Exclusief Economische Zone (die reikt tot 200 zeemijlen of plm. 370 km. uit de laagwaterlijn).

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws