like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Zon voor asbest nu ook in Flevoland

Van: op 30 augustus 2013

364Voor de landelijke stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' stelt de provincie Flevoland 486.390 euro beschikbaar. Agrarische bedrijven kunnen hierdoor subsidie aanvragen voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. De regeling start op 1 september 2013.

3 euro per vierkante meter dak
In tien provincies is de stimuleringsregeling opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Gedeputeerde Bert Gijsberts: "Deze regeling past perfect in het streven van de provincie Flevoland om in 2020 energieneutraal te zijn."  ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' is bedoeld voor agrarische bedrijven met een jaarlijkse standaardopbrengst van minimaal 25.000 euro (Landbouwtelling 2012). Het subsidiebedrag bedraagt 3 euro per vierkante meter dak. Dat komt neer op ongeveer 30 procent van de verwijderingskosten. Voor de regeling moet minimaal 400 m2 asbestdak worden verwijderd. Ter vervanging moeten op (een deel van) het dak zonnepanelen met een minimale productie-capaciteit van 15.000 Watt-piek worden geplaatst. Dat mag ook op een ander gebouw op dezelfde bedrijfslocatie. De maximale subsidie bedraagt 7.500 euro. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en kunnen worden ingediend tot 1 september 2014. De subsidiepot bedraagt in totaal 486.390 euro.

De regeling ziet er als volgt uit:

  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbest
  • Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt

Meer informatie en aanvragen
Meer informatie staat op de website www.asbestvanhetdak.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2014. LTO Noord zorgt samen met ‘Meer met Minder’ voor uitvoering van de regeling. Meer Met Minder is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, bouw-, installatie- en energiebedrijven.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Flevoland, Nieuws