Adverteren is mogelijk door middel van:  [ English ]

  • gesponsorde blogs / artikelen en advertorials
  • banners op de website of in de nieuwsbrief
  • speciale edities van de e-mail nieuwsbrief
  • maatwerk campagnes

Beschikbare websites:

Ratecard 2024 / € 

Blogpost

Nieuwsitem /

advertorial

Logolink

Banner

DA

Duurzaamnieuws.nl

395

595

695/jr

995/mnd

48

iNSnet.org

295

450

495/jr

750/mnd

37

Duurzaammetvakantie.nl

245

350

395/jr

550/mnd

54

  • Tekstschrijven: €  75,-
  • Prijzen exclusief 21% btw
  • Tarieven gelden voor algemene onderwerpen; casino, wedden op aanvraag.

Blogs & advertorials

Een gesponsorde blogpost is zichtbaar via de homepage op de website. De post wordt geplaatst in een neutrale rubriek. Tekst kan worden aangeleverd, of door de redactie worden geschreven. Aangeleverde teksten dienen neutraal en beschrijvend van aard te zijn en worden door de eindredactie beoordeeld. Ze moeten duidelijk in relatie staan tot duurzaamheid en mogen geen onjuiste of onethische claims bevatten of aanzetten tot niet-duurzaam of ongezond gedrag. De tekst voor een blogpost is ca 400 tot 600 tekens lang en heeft 1 do-follow link en 1 afbeelding van 800 x 400 ( bxh) px. Extra no-follow links zijn mogelijk.

Een advertorial wordt gepromoot via de website, wordt automatisch doorgeplaatst in de nieuwsbrief en wordt gepromoot via onze social media. De advertorial is herkenbaar door de aanduiding 'advertorial' en mag commerciële aanbiedingen bevatten. Advertorials moeten duidelijk in relatie staan tot duurzaamheid en mogen geen onjuiste of onethische claims bevatten of aanzetten tot niet-duurzaam of ongezond gedrag. De lengte van een advertorial is minimaal 300 woorden en kan meerdere afbeeldingen en links bevatten.

Een gesponsord nieuwsitem wordt geplaatst in de rubriek 'Nieuws', gepromoot via de website, wordt automatisch doorgeplaatst in de nieuwsbrief en wordt gepromoot via onze social media. Een gesponsord nieuwsitem is herkenbaar door de toevoeging: "Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met onze partner XXX" en mag geen commerciële aanbiedingen bevatten. Nieuwsitems moeten nieuwswaardig zijn, dienen duidelijk in relatie te staan tot duurzaamheid en mogen geen onjuiste of onethische claims bevatten of aanzetten tot niet-duurzaam of ongezond gedrag. De lengte van een nieuwsitem is minimaal 300 woorden en kan meerdere afbeeldingen en links bevatten. Links leiden naar algemene informatiepagina's, niet naar commerciële aanbiedingen.

Logolink

Logolinks worden op de homepage geplaatst voor de duur van 1 jaar.

Banners

Op de website: formaat 320 x 266 px, (of 300 x 250px) € 995,- per maand.

Andere formaten op aanvraag.

Nieuwsbrief

(Alleen Duurzaamnieuws.nl)

Het is mogelijk om een speciale editie van de nieuwsbrief samen te stellen rond een specifiek thema. De speciale editie wordt toegezonden aan alle nieuwsbrief abonnee's (ca 15.000) en geproduceerd in samenspraak met de redactie. Verzending is mogelijk op donderdag t/m zondag.
De kosten voor een speciale nieuwsbrief editie bedragen € 1500,-

Bereik

Bezoekers uniek / maand, gemiddeld 150.000
Abonnees nieuwsbrief / week 15.000
Volgers Facebook 7.200
Volgers Twitter 21.000

Voorwaarden

Uitgever behoudt zich het recht voor publicaties in te trekken in geval van verandering van link-bestemming na het moment van publicatie / beoordeling, blijk van (link naar) onwettige, onjuiste, misleidende, beledigende en / of anderszins ontoelaatbare informatie die de exploitatie en / of reputatie van uitgever schade kan berokkenen, zulks ter beoordeling van de uitgever. In het geval zulke overtreding leiden tot verhaal op de uitgever, houdt uitgever betreffende client aansprakelijk voor het verhaal en eventuele bijkomende schade.

Voor meervoudige plaatsingen zijn staffelkorting beschikbaar.

Interesse? Stuur ons je wensen en we nemen omgaand contact op!